Digitális Oktatási Stratégia

A Kormány elfogadta a Digitális Oktatási Stratégiát. Az IT vállalkozások számára különös jelentőséggel bír a kormányhatározat több pontja is, amelyek rendelkeznek a jelentős méretű informatikai eszközberuházásról, a digitális kompetenciák széles körű fejlesztéséről és az informatikai pályaorientációról, képzésről. A stratégia a XXI. századba emeli át az oktatás, szakképzés, felsőoktatás és a felnőttképzés rendszerét.

Elkészült a Digitális Oktatási Stratégia

A kormány (1536/2016. (X. 13.) számú) határozata döntött a köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszer digitális átalakításáról és Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájáról, illetve annak végrehajtásáról.

A Stratégia megvalósítja az IVSZ Köznevelési Kiáltványában foglalt követelések mind a 12 pontját és alkalmas lehet a köznevelés, szakképzés, felsőoktatás és a felnőttképzés digitalizálására, a digitális munkaerő hiány pótlására. Ugyanakkor, bár a stratégia irányai jók, a megvalósításon sok múlik majd.

A főbb pontok:

  • A Kormány elfogadta a Digitális Jólét Program részeként számára bemutatott „Magyarország Digitális Oktatási Stratégiáját”.
  • Létre jön a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ, amely beépíti a tanulókkal és a pedagógusokkal szembeni elvárások közé a digitális képességeket. Senki nem hagyhatja el az oktatást a megfelelő digitális képességek nélkül.
  • A köznevelés és szakképzés valamennyi intézménye a digitális oktatáshoz szükséges sávszélességű szupergyors interneteléréssel, illetve épületen belüli WiFi-hálózattal lesz felszerelve 2018 végéig.
  • A Kormány elrendelte a Stratégia által meghatározott digitális eszközállomány biztosítását a köznevelési és szakképzési intézményekben, külön figyelmet fordítva a sajátos nevelési igényű tanulókra. Ennek értelmében jelentős informatikai eszközfejlesztés várható az oktatási intézményekben. Továbbá fontos elem, hogy a tanulók saját eszközei is beépülnek az eszközrendszerbe.
  • A pedagógusok digitális kompetenciáinak felmérése és képzése, a fejlesztési igényeknek megfelelő tananyagok és oktatási módszerek fejlesztése szintén megvalósul.
  • A Kormány elrendelte a Nemzeti Köznevelési Portál (Okosportál) továbbfejlesztését és összekapcsolását a közgyűjteményi tartalomtárakkal.
  • Kiemelt cél, hogy minden magyar polgárnak lehetősége legyen az alapszintű digitális írástudás elsajátítására térítésmentes képzéseken lakó- vagy tartózkodási helyén, vagy annak legfeljebb 30 kilométeres környezetében.
  • Elrendelték az elektronikus oktatás-adminisztrációs szolgáltatások körének kibővítését, a tanulói életút szempontjából meghatározó adatbázisok összekapcsolását, valamint a megszerzett oktatási tanúsítványoknak az Oktatási Anyakönyv Rendszeren keresztül történő közhiteles, elektronikus hozzáférhetővé tételét.

További érdekességeket a Digitális Oktatási Stratégiáról itt olvashatsz.

Eskills for jobs 2016