Az IVSZ tagság előnyei és a felvétel folyamata

Az IVSZ-nek mintegy 350 tagja van, amely lefedi a digitális gazdaság teljes vertikumát. Taggá válhat minden olyan Magyarországon bejegyzett/nyilvántartásba vett vállalat, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, amely vagy aki a Szövetség Alapszabályát, egyéb Szabályzatait, Etikai Kódexét, valamint a Szövetség határozatait magára nézve kötelezőnek elismeri, és az éves tagdíjat megfizeti, illetve az Elnökség dönt a tagság elfogadásáról.

Miért érdemes csatlakozni?

Mennyibe is kerül ez?

Az IVSZ tagja belépéskor, illetve a tagsági jogviszonya folyamán a Szövetség hatályos tagdíjszabályzatában és az Alapszabályban foglalt rendelkezések szerint évente tagdíjat köteles fizetni. A minimális tagdíj összege 38.000 Ft/év, a maximális tagdíj összege 900.000 Ft/év, amelynek mértéke a Tagozati besoroláshoz képest eltérhet, és amelyet a Szövetség a tagokra egyedileg állapít meg.

A tagdíj kiszámolás menete:

Előző lezárt év iparűzési adó alap * 0,12% = egész éves tagdíj

Abban az esetben, ha egy cégnek nincs lezárt üzleti éve, azonban teljes tagságot tud létesíteni a Szövetséggel, neki a minimális tagdíjat kell fizetnie.

Amennyiben egy cég társult tagja lesz a Szövetségnek, neki fix éves tagdíjat kalkulálunk. Ez esetben a társult non-profit cég 114.000 Ft/év tagdíjjal támogatja a Szövetség munkáját.

A feltüntetett tagdíjak 2020. január 1-től érvényesek.

Hogyan lehetsz tag?

A jelentkezéshez szükséges:

A belépési nyilatkozat kitöltése után a Szövetség Elnöksége szavazás útján dönt a tagsági jogviszonyról, melynek eredményéről minden esetben tájékoztatjuk a belépni kívánó vállalatot, gazdasági társaságot, vagy egyéni vállalkozót.

Amennyiben további információkat szeretnél kapni a csatlakozással kapcsolatban keresd kollégáinkat:

Kapcsolódó dokumentumok:

Jelenlegi tagjaink listáját itt érheted el.