Az IVSZ tagság előnyei és a felvétel folyamata

Az IVSZ-nek mintegy 350 tagja van, amely lefedi a digitális gazdaság teljes vertikumát. Taggá válhat minden olyan Magyarországon bejegyzett/nyilvántartásba vett vállalat, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, amely vagy aki a Szövetség Alapszabályát, egyéb Szabályzatait, Etikai Kódexét, valamint a Szövetség határozatait magára nézve kötelezőnek elismeri, és az éves tagdíjat megfizeti, illetve az Elnökség dönt a tagság elfogadásáról.

Mennyibe is kerül ez?

Az IVSZ tagja belépéskor, illetve a tagsági jogviszonya folyamán a Szövetség hatályos tagdíjszabályzatában és az Alapszabályban foglalt rendelkezések szerint évente tagdíjat köteles fizetni. A minimális tagdíj összege 43.700 Ft/év, a maximális tagdíj összege 1.260.000 Ft/év, amelynek mértéke a Tagozati besoroláshoz képest eltérhet, és amelyet a Szövetség a tagokra egyedileg állapít meg.

A tagdíj kiszámolás menete:

Mikro vállalkozások Tagozatába tartozó Tagok tagdíja

1.1. Mikro vállalkozások Tagozatába tartozó Tag rendes évi tagdíja a tárgyévet megelőző évben az iparűzési adóalapnak1 megfelelő korrigált nettó árbevétel (tagdíjalap) 0,12% százaléka, de legalább a Közgyűlés által megállapított minimális tagdíj és legfeljebb a Közgyűlés által Mikro, Kis és Középvállalkozások Tagozatába tartozó Tagok számára megállapított maximális tagdíj.

Kis- és közép vállalkozások Tagozata

Kis- és közép vállalkozások Tagozatába tartozó Tag rendes évi tagdíja a tárgyévet megelőző évben a tagdíjalap 0.12% százaléka, de legalább a Közgyűlés által megállapított minimális tagdíj és legfeljebb a Közgyűlés által Mikro, Kis és Középvállalkozások Tagozatába tartozó Tagok számra megállapított maximális tagdíj

Nagyvállalkozások Tagozatába tartozó Tagok tagdíja

A nagyvállalkozások Tagozatába tartozó Tag rendes évi tagdíja a tárgyévet megelőző évben a tagdíjalap 0.12% százaléka, de legalább a Közgyűlés által megállapított minimális tagdíj és legfeljebb a Közgyűlés által Nagyvállalatok Tagozatába tartozó Tagok számára megállapított maximális tagdíj.

Nemzetközi, Multinacionális vállalkozások Tagozatába tartozó Tagok tagdíja

A Nemzetközi, Multinacionális vállalkozások Tagozatába tartozó Tag rendes évi tagdíja a Közgyűlés által megállapított maximális tagdíj

Társult tagok tagdíja

A Társult tagok rendes éves tagdíja a minimális tagdíj ötszörös összege, Társult Szervezetek esetén az éves tagdíj a minimális tagdíj háromszoros összege.

A feltüntetett tagdíjak 2024. január 1-től érvényesek.

Hogyan lehetsz tag?

A jelentkezéshez szükséges:

A belépési nyilatkozat kitöltése után a Szövetség Elnöksége szavazás útján dönt a tagsági jogviszonyról, melynek eredményéről minden esetben tájékoztatjuk a belépni kívánó vállalatot, gazdasági társaságot, vagy egyéni vállalkozót.

Amennyiben további információkat szeretnél kapni a csatlakozással kapcsolatban keresd kollégáinkat:

Kapcsolódó dokumentumok:

Jelenlegi tagjaink listáját itt érheted el.

Miért érdemes csatlakozni?