Adatvédelemi Tájékoztató

A jelen Adatvédelmi Szabályzat az IVSZ – Digitális Vállalkozások Szövetsége (továbbiakban IVSZ) adatvédelmi szabályzata, tekintettel arra, hogy a www.ivsz.hu honlap az IVSZ üzemeltetésében van és az IVSZ a honlapon megadott személyes adatokat kezeli, betartva a GDPR és egyéb adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezéseket.

 

1. Az Adatvédelmi Szabályzat alkalmazása

Az Adatvédelmi Szabályzat az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza, amely adatokat az IVSZ arra tekintettel kezel, hogy:

 1. Az Ön által képviselt szervezet az IVSZ tagja.
 2. Ön valamely IVSZ üzemeltetésében lévő weboldal látogatója vagy regisztrált felhasználója (pl. ivsz.hu, a továbbiakban: Weboldal).
 3. Az IVSZ fő- vagy társszervezésében megvalósuló fizikai vagy digitális formában megvalósuló rendezvény résztvevője.
 4. Az IVSZ-szel valamilyen szerződéses jogviszonyban (pl. munkaviszonyban) áll.
 5. Online vagy fizikai formában Ön kifejezett hozzájárulását adta az adatkezeléshez (pl. kérdőív kitöltésekor feliratkozott elektronikus hírlevelünkre).

A weboldalon más weboldalra mutató különböző hivatkozások is találhatók. Bár ezeket a weboldalakat körültekintéssel választjuk ki, az IVSZ nem felelős az Ön személyes adatainak kezeléséért ezeken a weboldalakon. A jelen Adatvédelmi Szabályzat ezért nem vonatkozik az ivsz.hu-tól eltérő weboldalak használatára.

2. Az Adatkezelő meghatározása

Az IVSZ – Digitális Vállalkozások Szövetsége, mint adatkezelő (székhelye: 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3., C. épület fsz. 2..; nytsz.: 3269; adószám: 19655275-2-42; „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján kezeli az Ön személyes adatait.

3. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok

Az IVSZ információkat gyűjt Önről, beleértve a személyes adatokat is arra tekintettel, hogy az Ön által képviselt szervezet az IVSZ tagja, illetve Ön, vagy Ön által képviselt szervezet az IVSZ üzemeltetésében lévő Weboldal látogatója.

Az IVSZ tagjává cégek/szervezetek válnak, de a cégeket/szervezeteket egyének képviselik, akiknek a kapcsolattartás során személyesnek minősülő adatait is kezeljük.

A kezelt adatok köre:

 • Olyan információ, amelyet Ön ad meg nekünk – amikor jelentkezik az IVSZ által szervezett rendezvényre, kérni fogjuk kötelezően:
  • a teljes nevét,
  • cége nevét,
  • beosztását,
  • telefonszámát,
  • e-mail címét.
 • Olyan személyes adatokat kérhetünk Öntől, amelyek szükségesek lehetnek szerződés megkötéséhez, illetve az IVSZ által nyújtott szolgáltatások nyújtásához és/vagy az Ön azonosításához és/vagy az Önnel történő kapcsolattartáshoz, ideértve különösen az Ön telefonszámát, kapcsolatfelvételi, kommunikációs preferenciáit.
 • Olyan információ, amelyet valamely IVSZ szolgáltatás igénybevétele során vagy weboldal látogatása során ad meg nekünk: az elektronikus eszközzel kapcsolatos információk, IP-címek, naplóinformációk, böngészőtípussal és preferenciával kapcsolatos információk, helyinformációk, online azonosítók, amelyek lehetővé teszik a „sütik” és hasonló technológiák alkalmazását.

 

4. Az adatkezelés jogalapja

A jelen Adatvédelmi Szabályzatban szereplő személyes adatokat kizárólag az alábbi jogalapokon kezelünk:

 • az Ön kifejezett hozzájárulásával (a felhasználó hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján); vagy
 • szerződéses jogviszony jön létre Önnel vagy az Ön által képviselt szervezettel; vagy
 • olyan esetekben, ahol ez az Adatkezelő jogi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges.

[Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont vagy 9. cikk (1) bekezdés a) pont): Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.]

Ön a megfelelő leiratkozó linkek használatával (elektronikus leveleink alján elérhető, illetve regisztrált felhasználóként saját profil oldalán) bármikor dönthet úgy, hogy tömeges kapcsolattartásra specializált eszközökből bizonyos témákban, vagy éppen semmilyen témában nem kíván a továbbiakban tájékoztatást kapni az IVSZ-től.

Minden esetben alkalmazható, hogy az adatok kezelésének visszavonására vonatkozó kérését az iroda@ivsz.hu e-mail címre történő megküldésével is megteheti.

Az IVSZ tagság megszűnésével az adatkezelés automatikusan nem szűnik meg, hanem annak célja átminősül „Általános kapcsolattartásra”.

 

5. Az adatkezelés céljai

A személyes adatait a következő célokból kezeljük:

 • Kapcsolattartás: az Önnel és Cégével való kapcsolattartás fenntartása és előmozdítása érdekében;
 • Marketing célú megkeresések és elektronikus hírlevél küldése:
  • tájékoztatás az iparág, a digitális gazdaság legfontosabb fejleményeiről és az IVSZ tevékenységével kapcsolatos legújabb hírekről;
  • Marketing célú üzenetek küldése.
 • Az IVSZ által szervezett rendezvényekről való tájékoztatás és részvétel;
 • Statisztikai alapú feldolgozás
  • Piaci felmérések és marketingstratégiák elvégzése és elemzése;
  • A rendelkezésre álló adatok alapján a látogatókról profilt alkotunk, melynek célja az IVSZ tevékenységével kapcsolatos, illetve a szakmai érdeklődés felmérése annak érdekében, hogy pontosabb, célzottabb kommunikációt tudjunk folytatni.

(vagy olyan másodlagos célból, amely szorosan kapcsolódik az elsődleges célhoz, például adatok tárolása vagy törlése, sütik használata során kényelmi funkciók elérése).

IVSZ tagsághoz kapcsolódó adatkezelés célja

A tagság, mint szerződéses kapcsolat fenntartása és a Szövetség szolgáltatásainak nyújtása. A kapcsolattartás történhet egyrészt az IVSZ Iroda dolgozói és a tagcég dolgozói között közvetlenül, vagy ún. tömeges kapcsolattartásra specializált eszközökkel (pl. ezen keresztül továbbítjuk a hírlevelünket, az eseménymeghívókat, szakmaspecifikus információkat stb.) A tömeges kapcsolattartás során az egyének témánként külön-külön határozhatják meg preferenciáikat, amit a rendszer profil adatként a személyes adatokhoz kapcsolva tárol.

Az egyének a megfelelő leiratkozó linkek használatával bármikor dönthetnek úgy, hogy tömeges kapcsolattartásra specializált eszközökből bizonyos témákban, vagy éppen semmilyen témában nem kívánnak a továbbiakban tájékoztatást kapni az IVSZ-től. A szerződéses kapcsolat fenntartásával kapcsolatos kommunikációt ez nem érinti.

 

Általános (nem tagi) kapcsolattartáshoz kapcsolódó adatkezelések:

A Szövetség céljainak elérése végett a tagjain kívül más cégekkel/szervezetekkel is kapcsolatot tart fenn. A kapcsolattartás történhet egyrészt az IVSZ Iroda dolgozói és az Ön cég/szervezet dolgozói között közvetlenül, vagy ún. tömeges kapcsolattartásra specializált eszközökkel (pl. ezen keresztül továbbítjuk a hírlevelünket, az eseménymeghívókat, szakmaspecifikus információkat stb.)

A tömeges kapcsolattartás során az egyének témánként külön-külön határozhatják meg preferenciáikat, amit a rendszer profil adatként a személyes adatokhoz kapcsolva tárol.

 

Kommunikáció és marketing

Ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy Önt az IVSZ általános marketing ajánlatokkal, hírlevelekkel, aktuális információkkal megkeresse (a továbbiakban: Marketingajánlatok), akkor Önnek az IVSZ Általános Marketingajánlatokat vagy Személyre Szabott Marketingajánlatokat küldhet. Az IVSZ-nek ugyanakkor nincs kötelezettsége erre.

 

6. Adatok továbbítása

A személyes adatait kizárólag a fentiekben említett célokra használjuk fel, és csak szigorú feltételekkel osztjuk meg harmadik féllel:

 • Illetékes hatóságok, kormányzatok, szabályozó vagy adóhatóságoknak, amennyiben meg kell felelnünk olyan jogi vagy szabályozási kötelezettségeknek, amelyek az IVSZ-re vonatkoznak az alkalmazandó törvények szerint;
 • Online fizetési szolgáltatás (SimplePay) igénybevétele során:
  • A Weboldalon keresztül fizetést kezdeményező felhasználók tudomásul veszik, hogy az adatkezelő által a(z) IVSZ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataik (úgy mint név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok.) átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff
  • Számla kiállítása során (Billzone.eu):
   • A Weboldalon keresztül igénybevett szolgáltatást követően a számlát a Billzone.eu rendszeren keresztül állítjuk ki, így a számla kiállításához szükséges személyes adatokat (név, e-mail cím, személyes vásárlás esetén a felhasználó lakcíme) továbbítani fogjuk a Billzone.eu felé.
  • Egyéb beszállítókkal, akik a Szövetség szolgáltatásainak nyújtásában segédkeznek (pl. rendezvényszervezés, kutatás során); ezek a beszállítók az átadott adatokat kizárólag az IVSZ-nek nyújtott szolgáltatás céljaira használhatják fel, a szolgáltatásnyújtás végeztével pedig kötelesek azokat megsemmisíteni

A jelen Adatvédelmi irányelvekben foglaltak kivételével az Ön engedélye nélkül nem hozunk nyilvánosságra semmilyen személyes adatot, kivéve, ha jogilag ezt kötelező megtennünk, vagy ha ez az intézkedés szükséges a jogaink, tulajdonunk vagy személyes biztonságunk védelme és/vagy megóvása érdekében vagy a felhasználóink/ügyfeleink, illetve más személyek érdekeinek megóvása érdekében. Az IVSZ csak akkor továbbítja a személyes adatait a felügyeleti szerveknek, adóhatóságoknak vagy nyomozó ügynökségeknek, ha erre jogszabály kötelezi.

 

7. Az adatkezelés időtartama

Az IVSZ által a jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban kezelt személyes adatokat az engedély visszavonásig kezeljük.

Az Ön kifejezett kérésére személyes adatai törlésre kerülnek, vagy névtelenül jelennek meg (így már nem lehet Önt azonosítani) indokolatlan késedelem nélkül (legfeljebb 25 napon belül).

A pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban a személyes adatait a tranzakciótól számított 10 évig tároljuk.

Az adatokat minden esetben tovább is tároljuk, ha erre jogi vagy szabályozási okok miatt szükség van (ebben az esetben akkor töröljük az adatokat, ha már nincs szükség rájuk a jogi és szabályozási követelmények miatt).

 

8. Cookie-k használata

Az IVSZ sütiket és hasonló technológiákat használ, amelyek összegyűjtik és tárolják az információkat, amikor meglátogat egy IVSZ által üzemeltetett weboldalt vagy egy IVSZ alkalmazást használ. Ez lehetővé teszi az IVSZ számára, hogy azonosítsa az internetes böngészőjét, és adatokat gyűjtsön a weboldalunk használatáról, az Ön által meglátogatott oldalakról, a látogatásainak időtartamáról, és hogy mindezt azonosítani tudja, amikor visszatér a weboldalunkra annak érdekében, hogy javítsuk az élményét, amikor meglátogatja a weboldalunkat. Ön felügyelheti és beállíthatja a sütik kezelését a böngészője beállításaiban vagy a Weboldal alján található panel segítségével.

 

9. Ha közösségi médián keresztül kommunikál velünk

Weboldalunk ill. tartalmának megosztása közösségi médián keresztül

Amennyiben úgy dönt, hogy Weboldalunkat vagy a rajta közölt tartalmat olyan közösségi médián keresztül osztja meg, mint a LinkedIn, Facebook és/vagy Twitter, személyes adatai (mint például az Ön neve, és az a tény, hogy érdeklődik az IVSZ iránt) szintén láthatóak lesznek az Ön látogatói számára a LinkedIn, Facebook és/vagy Twitter oldalain. A közösségi média weboldalak használatára kizárólag ezek használati feltételei vonatkoznak (beleértve az adatvédelmi szabályzatot is). Az IVSZ nem felel a közösségi oldalakon megosztott személyes adatainak feldolgozásáért vagy azok adatvédelmi szabályzatáért, az IVSZ Adatvédelmi Szabályzata ezért ezekre nem vonatkozik.

10. Személyes adatok biztonsága

Adatai megfelelő védelme, illetéktelen hozzáférés és helytelen felhasználás megakadályozása érdekében az IVSZ a szükséges és megfelelő technikai háttérrel és szabályozással rendelkezik. Olyan technológiákat és irányelveket vezettünk be, amelyek célja az adatainak védelme a jogosulatlan hozzáféréstől és a nem megfelelő használattól. Egyes szolgáltatásaink esetében titkosítást is használhatunk, és a IVSZ szolgáltatáshoz való hozzáféréshez hitelesítési és ellenőrzési folyamatokat is alkalmazunk, emellett rendszeresen teszteljük, felmérjük és értékeljük a biztonsági intézkedéseink hatékonyságát.

 

11. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Ön kérheti az Adatkezelőtől:

 1. az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy kezelésének korlátozását.

 

Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri.

 

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek).

 

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
 • Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Ön továbbá jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: (i) az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és (ii) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

12. Az Ön joggyakorlásának általános szabályai

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Az Adatkezelő Ön részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 • észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Ön személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

13. Jogérvényesítési lehetőségek

Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelőhöz (cím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16/A; telefon: +36 1 266 6346; email: iroda@ivsz.hu).

Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

 

14. Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az Ön előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával tudomásul veszi a módosított adatkezelési tájékoztatót.