Elkészült a Digitális Oktatási Stratégia

2016.07.08

Az oktatás és a képzés az elmúlt években egyre nagyobb elvárásokkal kellett, hogy szembenézzen a munkaerő-piac oldaláról. Az Industry 4.0 megjelenése és elterjedése óta már nemcsak az informatikai vállalatok nem találnak informatikust, hanem a többi ágazat is egyre nagyobb munkaerő hiánnyal küzd az informatikai eszközök, rendszerek kezelésében, felhasználásában jártas szakemberek vonatkozásában.

Elkészült a Digitális Oktatási Stratégia

Az IVSZ már tavaly átfogó beavatkozást javasolt az oktatásban az informatikai alapkészségek fejlesztésére fordított nagyobb hangsúllyal: Az iskolai digitális oktatás megújítási terve című kiáltványban.

DJP

Az InternetKon cím alatt zajló konzultáció eredménye nyomán a kormányzat is feladatként jelölte meg az oktatás és képzés digitalizálását. A Digitális Jólét Programról (DJP) szóló 2012/2015. (XII. 29.) Korm. Határozat 3.a.) pontja felhívta a DJP-vel kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost, hogy – a szükséges tárcaközi egyeztetések mellett – készítse el a Digitális Oktatás Stratégiáját (DOS). A stratégiaalkotás legfontosabb célja az volt, hogy az ágazati stratégiákkal és szakmai célkitűzésekkel összhangban az oktatási rendszer minden szintjén megteremtse a digitális írástudás tényleges elterjesztésének lehetőségét, hozzájárulva Magyarország versenyképességének növeléséhez.

A stratégiai mandátummal összhangban a DOS a teljes magyar oktatási-képzési rendszerre kiterjed. A beavatkozási területek/pillérek között a köznevelés (3. fejezet), szakképzés (4. fejezet), felsőoktatás (5. fejezet), felnőttkori tanulás (6. fejezet) egyaránt megjelenik. Az egyes pillérek elemzése egységes szerkezetben, a folyamatokat leginkább meghatározó alábbi tényezők figyelembe vételével történt:

  • fizikai infrastruktúra, hozzáférés, belső hálózatok;
  • oktatási intézmények eszközellátottsága;
  • pedagógusok digitális felkészültsége és attitűdjei;
  • alkalmazott módszertan (tanárképzés és –továbbképzés, valamint intézményi fejlesztések)
  • tartalom (NAT és kerettantervi felülvizsgálat, digitális tartalomfejlesztés)
  • oktatásirányítás (adminisztráció és minőségirányítás, törzsinformációs rendszer, tanulói mérés-értékelés, vezetői információs rendszer)

A DOS szerkezete

DOS_szerkezet

A DOS a digitális kompetenciák elsajátítását biztosítja mindenki számára: senki nem hagyhatja el az oktatási és képzési rendszert anélkül, hogy a munkaerőpiac által elvárt digitális alapkészségekkel rendelkezne.

A DOS jelentős lépéseket tesz az IVSZ által is megfogalmazott, a munkaerő-piac által elvárt fejlesztések irányába, amelynek keretében:

  • a köznevelésben a digitális kompetencia fejlesztés hangsúlyossá válik
  • a szakképzésben az adott szakmák kapcsán beépül a szakmára jellemző, korszerű digitális tudás
  • a felsőoktatásban az online tanulói terek előtérbe kerülnek
  • a felnőttkori tanulásban pedig megjelenik és széleskörben elterjesztésre kerül az elearning.

A DOS teljes szövege itt érhető el.

Eskills for jobs 2016