Továbbra is nagy a kereslet a bootcamp-hallgatók iránt

2022.02.21

Az első Bootcamp Auditjelentés után az IVSZ újból elkészítette az intenzív rövid ciklusú informatikai képzésekre, vagyis az ún. bootcamp képzőhelyekre vonatkozó jelentését három meghatározó piaci szereplő közreműködésével. A friss jelentés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a pandémia miatt bevezetett online képzések a vidéken élők előtt is megnyitotta a lehetőséget a karrierváltásra, emellett 2020-ban a nők aránya is nőtt a bootcampek hallgatói között.  Nemcsak a képzések magas színvonalát, hanem a minden korábbi mértéket meghaladó informatikushiányt is jelzi, hogy a bootcamp képzéseket elvégzők szinte azonnal, korábbi keresetüket akár kétszeresen meghaladó fizetésért tudnak elhelyezkedni.  

 A jellemzően 6-18 hónapos IT-képzéseket kínáló, úgynevezett bootcamp iskolák képzései iránti kereslet hazánkban is folyamatosan bővül, amit elsősorban az évek óta növekvő informatikus-hiány magyaráz.  Az IVSZ második alkalommal auditálta a három legnagyobb hazai bootcamp képzőhely, a Codecool, a Green Fox Academy és a PROGmasters programozó-képzéseit. Az audit elvégzésére 2021. november 23. és december 9. között került sor.   

 A képzőhelyek tapasztalatai szerint a pandémia által okozott átmeneti megtorpanás után 2020 őszétől a vállalatok fokozatosan visszatértek eredeti toborzási céljaikhoz, így 2021 elejétől újra megélénkült a junior programozók iránti kereslet.  

Összességében 2020-ban a bootcampeket elvégző hallgatók 88,7%-a tudott elhelyezkedni IT munkakörben a képzők által garantált, maximum 6 hónapos elhelyezési időn belül, ami más szektorokkal összehasonlítva kiugróan magas arány.  

 Az audittal párhuzamosan a három iskola végzett hallgatói körében az IVSZ nem reprezentatív felmérést végzett, mely alapján a végzettek 80,7 százaléka szoftverfejlesztőként helyezkedett el, a többiek egyéb informatikai munkakörben, például szoftvertesztelési területen találtak munkát, és csupán kevesebb mint 5 százalékuk nem tudott IT/szoftverfejlesztési területen munkát találni. 

Forrás: IVSZ bootcamp audit, alumni kutatás 2021 

 Az IVSZ örvendetesnek tartja, hogy a hazai bootcampek értékes munkaerővel látják el azokat a vállalkozásokat, amelyeknek egy-egy szakterületre specializálódott junior programozóra vagy tesztelőre van szükségük, hozzájárulva a digitális munkaerőhiány csökkentéséhez.  Ugyanakkor a teljes informatikai képzési kibocsátás és a munkaerőpiaci kereslet közötti különbség továbbra is évről évre nő, ezért önmagukban e helyek működése nem képes megoldani a krónikus informatikus-hiányt, ehhez ennél komplexebb megoldás csomag alkalmazására van szükség.

kommentálta az audit  eredményeit dr. Vinnai Balázs, az IVSZ elnöke. 

 

 Nőtt a nők aránya, vendéglátásból, gyártásból és művészeti területről is érkeztek hallgatók 

 A második bootcamp-jelentés szerint 2020-ban 25,6 százalékra emelkedett a bootcampek hallgatói között a nők aránya, ami meghaladja mind a korábbi években tapasztaltakat, mind az infokommunikációs területre jellemző 12 százalékos arányt.  A nők növekvő aránya örvendetes, hiszen – ahogy arra az IVSZ 2021-es háttérkutatása is rámutat – Magyarországon a női informatikusok aránya az uniós átlagnál alacsonyabb. Ezért kevésbé diverzek a hazai informatikai csapatok, másrészt a nők nagyobb mértékű jelenléte is segítene mérsékelni a jelentős szakemberhiányt a szektorban. 

 A kutatási eredmények szerint a bootcampek diákjainak szakmai életútja nagyon változatos: a más területen eltöltött munkatapasztalat átlaga 6,5 év, és különösen a pandémia miatti korlátozásokkal leginkább érintett ágazatokban (pl. vendéglátás, turizmus) nőtt meg az érdeklődés a karrierváltó képzések iránt. A végzett hallgatók korábban többnyire adminisztratív munkakörben dolgoztak, de sokan érkeztek kereskedelmi, pénzügyi, gyártási, oktatási, művészeti és autóipari területről is. 

 

Járvány után is marad az online bootcamp képzés 

 A COVID-19 világjárvány több szempontból is befolyásolta a hazai bootcamp képzések piacát, illetve a képzési keresletet. A pandémia megfékezése érdekében bevezetett lezárások idején munkájukat elvesztők közül sokan kerestek olyan képzési lehetőséget, amellyel új, stabil és jövőbiztos szakmát vagy megélhetési formát kaphatnak. Ebben a kormányzati kezdeményezésű Újratervezés Program és Struktúraváltó Program is bátorította őket. 

 A járványhelyzet miatt szükségessé vált online átállás 2020-ban rengeteg erőforrást kötött le a képzők részéről (új módszertanok kidolgozása, új képzések piaci bevezetése, a bizalom kiépítése az online oktatás iránt), ugyanakkor az online képzések bevezetése a vidéken és külföldön élők számára is elérhetővé tette a képzéseket 

 Az interneten keresztüli oktatás végül olyannyira bevált, hogy a bootcampek a járványhelyzet után is szeretnék megtartani azt önálló termékként, hiszen tapasztalatok szerint az online képzéseket hasonló sikerességgel végzik el a hallgatók, és ugyanolyan arányban helyezkednek el, mint a tantermi oktatásban résztvevők. A lemorzsolódás arányaiban nem figyelhető meg jelentős különbség az on-campus formához képest, ugyanakkor a képzést tantermi oktatásban kezdő, a képzés közben a pandémia miatt haza kényszerülő hallgatóknál tapasztalható egy ilyen hatás. 

   
  Codecool  Green Fox Academy  PROGmasters  Átlag/összesen  Megjegyzés 
Végzettekre vonatkozó adatok                 
Végzett hallgatók száma   171  79  51  301  auditált 
Lemorzsolódási arány (lemorzsolódott/felvett)  28,24%  24,22%  13,15%  25,60%  auditált 
Végzett hallgatók átlagéletkora   28  30  32,5  30,2  auditált 
Végzett hallgatók közt nők aránya   21,00%  30,55%  25,20%  25,58%  auditált 
Elhelyezkedési arány összesen ((elhelyezett (1)+önállóan elhelyezkedett(2))/végzett))  91,23%  83,54% (3)  88,24%  88,70%  auditált 
           
A dőlt betűvel szedett sorokban auditált adatokból származtatott értékek szerepelnek. 
(1) Az IVSZ csak az elhelyezés megtörténtét vizsgálta, azt azonban nem, hogy teljes mértékben letöltötte-e a próbaidőt a hallgató, vagy más jelöltet kellett helyette küldeni (partneri megállapodás keretében ilyen esetre vonatkozóan). Egyes elvétve előforduló, kirívó esetben, amikor a próbaidő kezdetét követő néhány napon belül szűnt meg a hallgató munkaviszonya, a hallgató nem került beszámításra az elhelyezettek közé.  
(2) Csak a GFA és PM hallgatóinak önálló elhelyezkedésére vizsgáltunk adatokat, CC esetében az önállóan elhelyezkedetteket nem vizsgáltuk, itt csak az elhelyezettek aránya jelenik meg. 
(3) Az önálló elhelyezkedés – ami a GFA esetében kiugróan magas- nem auditálható teljeskörűen, így ez az arány elmarad a valós elhelyezkedési aránytól. 

 Végzettekre vonatkozó adatok 

 

A munkaerőhiány enyhítése komplex beavatkozást igényel 

  Az IVSZ humánerőforrással foglalkozó vitairata[1] szerint a magyarországi digitális gazdaság fejlődését fenyegető legfőbb korlátozó tényező továbbra is az informatikai és digitális munkaerőhiány.   

  Mivel önmagában sem az informatikai képzési területre felvehetők számának növelése, sem a bootcamp iskolák kapacitásának bővítése nem elegendő a munkaerőhiány felszámolásához, az IVSZ e témával foglalkozó vitairata[2] beavatkozások komplex rendszerét javasolja, melyek közül a legfontosabbak: 

  • az oktatási rendszer digitális megújítása – digitális kompetencia-minimum bevezetése az érettségi feltételeként (DOS 2.0 stratégia elkészítése); 
  • az IT és digitális szakképzésbe, felnőttképzésbe és felsőoktatásba jelentkezők számának növelése, a lemorzsolódás csökkentése, a képzők és a vállalkozások közötti együttműködések bővítése („Programozd a jövőd 2030” program); 
  • nagy volumenű STEM / IKT ösztöndíjprogram a felsőoktatásban;
  • a bootcamp képzéseken való részvétel ösztönzése és támogatása, ösztöndíj- és hitelprogram; 
  • külföldön dolgozó magyar, illetve külföldi IT és digitális munkavállalók Magyarországra vonzása, itthon tartása, illetve a hazai vállalkozások munkaerő-megtartó képességének erősítése 
  • SZJA kedvezmény a munkavállalóknak képzésben való részvétel esetén; egyéni képzési számlabevezetése;
  • KKV-k ösztönzése munkavállalóik digitális kompetenciáinak és IT-tudásának növelése érdekében.

 

A második Bootcamp Auditjelentés teljes változatát itt nézheted meg, vagy innen töltheted le .pdf-ben.
Az IVSZ első Bootcamp Auditjelentésének megállapításait itt olvashatod.

Az audit részletes eredményei, az IVSZ résztvevő bootcamp iskolák végzett hallgatói körében elvégzett felmérésének eredményeit, valamint a képzőhelyek működési modelljeinek részletezése a részletes riportban olvasható.

[1] Összefogás a digitális Magyarországért – Humán tőke vitaanyag
[2] https://ivsz.hu/human/