Megkezdte munkáját az Export Munkacsoport

2023.08.09

Az elmúlt időszakban több munkacsoport is megkezdte, illetve új alapokra helyezve folytatta működését az IVSZ-ben: ilyenek voltak a Szabályozási-, vagy a Munkaerőpiaci Munkacsoport, és e folyamat részeként kezdte meg működését augusztus 1-jén az Export Munkacsoport is. A nagy érdeklődés mellett, több mint 40 résztvevővel elinduló szakmai fórum fő célja a vállalkozások versenyképességének növelése a hazai és a nemzetközi piacon egyaránt 

A Munkacsoport elindítását az indokolta, hogy az IT szektor szerepe a magyar nemzetgazdaságban egyre inkább növekszik, ez adja a hazai bruttó hozzáadott érték több mint 7 százalékát, és külkereskedelmi teljesítménye is jelentős (10% feletti az iparági arány), ezzel meghaladva az EU-átlagot.  

Az alakuló ülésen a KSH külkereskedelmi jelentését is áttekintették a résztvevők, amely Magyarország export helyzetét foglalja össze 2023 első negyedévét illetően. A dokumentumból egyértelműen kirajzolódik, hogy Magyarország exportorientált ország és a cégek export teljesítménye növekvő tendenciát mutat. Az előző negyedévhez képest ez a tendencia 4,5%-os, a teljes évre vetítve pedig 13%. A célok meghatározását segítette az MNB legfrissebb kutatása is, amelyből tisztán rajzolódik ki az a tény, mely szerint azok a cégek tudnak sikeresek lenni az export terén, akik megfelelő IKT ellátottsággal rendelkeznek. 

A munkacsoporti ülés során elvégzett felmérés eredményei szerint a hazai IKT cégeket elsősorban az alulfinanszírozottság sújtja a nemzetközi piacon: a résztvevők szerint alapvetően jó és versenyképes termékekkel rendelkeznek a magyar cégek, de az önbizalomhiány és az elégtelen finanszírozás miatt mégsem indulnak el a külföldi piacok irányába, nehezen találják meg azokat a csatornákat, amelyeken keresztül a külföldi piacra lépés megvalósulhat. 

A felvetett kérdések, problémakörök egyértelműen megmutatták, hogy egyrészt szükség van egy olyan szakmai műhelyre, melynek segítségével az IVSZ tagvállalatai jobban megismerhetik egymást és versenytársi pozíciójuk ellenére tapasztalataikkal kölcsönösen segíthetik egymás munkáját, másrészt cél a hazai kereskedelmi kamarákkal való jó viszony kialakítása is. 

A munkacsoporti tagok egyetértettek abban, hogy a leggyakoribb problémákra (adózási környezettel kapcsolatos nehézségek, kiszámíthatatlanság, adminisztratív terhek, átlátható szabályozási feltételek hiánya) közösen keresik a megoldást. 

Az Export Munkacsoport célja tehát, hogy annak résztvevői közösen alakítsák ki és képviseljék az iparág álláspontját az alábbi kiemelt témákban: 

  • exporthoz kapcsolódó jogszabályok változásának követése, felülvizsgálata és javaslattétel; 
  • nemzetközi versenyképességet célzó támogatások kialakítása és ehhez kapcsolódó lobbitevékenység;  
  • kormányzati kapcsolatépítés és együttműködések kialakítása (például HEPA, GFM, PM, KKM);  
  • jógyakorlatok bemutatása; 
  • nemzetközi kapcsolatépítés. 

A szakmai munkát Kudari Nóra, szövetségünk projektvezetője menedzseli, illetve ő koordinálja a további munkacsoportjainkkal való együttműködést (Szabályozási, IOT és Ipar 4.0, Információ és Kiberbiztonság, Fejlesztési és EU-forrás, Munkaerőpiaci munkacsoportok) is. A tagság oldaláról érkező munkacsoport-vezető személyéről egyelőre nem született döntés. 

A következő munkacsoporti ülés tervezett időpontja: 2023. szeptember 7. 

Amennyiben csatlakoznál és részt szeretnél venni a munkacsoport munkájában (vagy egyéb kérdésed van a témában), úgy keresd Halász Dorottya kolléganőnket a halasz.dorottya@ivsz.hu címen, vagy Kudari Nórát a +36 70 392 2045 telefonszámon és a kudari.nora@ivsz.hu címen.