Jelentős támogatással lehet még innovatívabb az oktatás

2021.07.28

A régiónk digitális felzárkóztatását célzó Google.org Impact Challenge egyik támogatottja a magyarországi Maker’s Red Box. 

Jelentős támogatással lehet még innovatívabb az oktatás

A 850 beérkezett pályázat közül a Google nemzetközi szakértőkkel közösen választotta ki azt a 13 szervezetet, melyek a leginnovatívabb, a digitális esélyegyenlőség szempontjából legígéretesebb projektekkel rukkoltak elő. A nyertesek 50 ezer és 250 ezer euró közötti egyszeri pénzügyi támogatást kapnak a programjuk fejlesztésére, továbbá támogatást a képességeik javítására is egészen 2022 végéig. 

A magyar nyertes az innovatív oktatásfejlesztéssel foglalkozó Maker’s Red Box. A csapat a kisdiákok STEM tantárgyak iránti érdeklődését fejleszti egyedi, kerettörténetre épülő tananyaggal és digitális alkotóműhelyekkel. A módszer játékos keretek között fejleszti a gyerekek együttműködési készségét, problémamegoldó és kommunikációs képességeit. 

Jelentős támogatással lehet még innovatívabb az oktatás

Az IVSZ több mint egy évtizede foglalkozik a digitalizáció oktatásra való hatásával, valamint azzal, hogy a digitalizálódó világ milyen elvárásokat fogalmaz meg a munkaerőpiaccal kapcsolatban. A szövetség a digitális oktatási stratégia kialakításában is részt vett, amibe a digitális kompetenciák különböző elemeit az oktatás központi elemeként emelte be minden tanuló számára.

A Maker’s Red Box által fejlesztett alkotópedagógiai foglalkozások a kor technológiai környezetére épülő módszertan mentén zajlanak, amely közben pontosan azokat a kompetenciákat (csoportmunka, kooperáció, kommunikációs készségek, kreatív problémamegoldás, kritikus gondolkodás) fejlesztik, amelyek az IVSZ által megalkotott stratégia szerint is elengedhetetlenek a munkaerőpiacon.

 – mondta el Horváth Ádám, az IVSZ Digitális Munkaerőpiaci és Oktatási Munkacsoportjának vezetője 

A Maker's Red Box csapata

A Maker’s Red Box csapata

A Google.org-tól elnyert 100 ezer euróval a Maker’s Red Box a korábban többnyire magániskoláknak vagy elit intézményeknek értékesített képzését most összesen 400, húsz különböző gyermekotthonban élő gyermek számára fogja biztosítani két éven keresztül, és 10 pedagógust is ki fog képezni a módszerük alkalmazására. A projekt megvalósítását segíti az a már közel 80 tagú magyarországi digitális közösségi alkotóműhely hálózat, aminek a Maker’s aktív alakítója és támogatója. 

A Google.org azért értékelte és díjazta a csapatot, mert a módszertant alacsony belépési küszöb mellett olyan gyerekek számára is elérhetővé teszi, akik a munkaerőpiacra jutáshoz szükséges képességek kapcsán is hátrányos helyzetben vannak, kevés rálátásuk van a követelményekre, szakmákram, trendekre.

Ez a program bevonja a gyerekeket, a foglalkozások során életszerű problémákat oldanak meg, nem készen kapnak dolgokat, hanem maguknak kell utánajárniuk a megoldásnak. Nem az emlékezésre, hanem az ismeretek megtalálására, majd ezek új tudásba való beépítésére ösztönözzük őket.

 – értékelte a döntést Horváth Ádám, aki pedagógiai és módszertani vezetőként maga is tagja a Maker’s csapatának.