Horizont Európa Accelerator Rásegítő Pályázat

Támogatás célja

Jelen pályázati konstrukció célja az Európai Unió Horizont Európa programjának Európai Innovációs Tanács (European Innovation Council továbbiakban: EIC) keretében meghirdetett Accelerator (korábbi KKV fejlesztési eszköz) pályázat kidolgozásához szükséges, üzleti tervet is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének támogatása.

Támogatás időtartama

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam maximum 12 hónap.

Támogatás mértéke

Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 100 millió Ft.

Támogatási kérelmenként az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 4 millió Ft.

Támogatás típusa

Vissza nem térítendő támogatás.

Pályázók köre

Jelen Felhívásra pályázónként támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon
székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon
fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:
Jogi személyiségű vállalkozások közül a 113, 114 GFO kóddal rendelkezők, amelyek

  • kettős könyvvitelt vezetnek és
  • nem tartoznak a KATA hatálya alá.

Kérelmek benyújtásának ideje

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2021. október
1. 12:00-ig lehetséges.