Az IVSZ segíti a tagvállalatait a digitális transzformáció felgyorsításában, támogatja őket abban, hogy forráshoz is jussanak az innovációik megvalósításához. Ezért célunk tagjaink számára összegyűjteni és rendszerezni az elérhető releváns forrásszerzési lehetőségeket, illetve direkt információval és szakértői segítséggel támogatni az induláshoz szükséges kompetenciák mélyítését.

Az IVSZ Forrástérképe

(Utolsó frissítés: 2021. 07. 21.)

Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH)

A támogatás célja

A Felhívás a pályázók számára lehetőséget biztosít arra, hogy a benyújtott magas színvonalú Horizont Európa pályázat előkészítési költségeinek finanszírozását utólag igényeljék. A támogatás a támogatási keret kimerüléséig kizárólag a pályázó projektben betöltött szerepe (konzorciumi tag, munkacsomag vezető konzorciumi tag, konzorciumvezető) alapján történik. Az a projekt tekinthető magas színvonalúnak, amely támogatásban részesült vagy elérte az adott felhívásra vonatkozó maximális pontszám 80%-át.

Támogatható tevékenységek

Konzorciumépítés nem munkacsomag vezető konzorciumi tagként
Konzorciumépítés konzorciumvezetőként vagy munkacsomag vezető konzorciumi tagként

Támogatás összege

1 – 2 millió Ft

Megjelenés és zárás dátuma

2021. július 19. – 2023. december 29.

Nagyvállalati Beruházási Támogatási program

Pénzügyminisztérium

A támogatás célja

Hazai nagy- és középvállalkozások beruházásainak támogatása, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a magyar gazdaság növekedéséhez és modernizációjához.

Támogatható tevékenységek

Induló vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás támogatása

Támogatás összege

A legkisebb támogatható projektméret 100 millió Ft, azzal, hogy a beruházáshoz nyújtható támogatás összege el kell, hogy érje az 50 millió forintot.

Megjelenés és zárás dátuma

Támogatásról támogatási döntés 2020. májustól folyamatos.

Magyar vállalkozások pályázati támogatása az Európai Bizottság Brexit kárenyhítő forrásának keretéből (BAR-2021)

Külgazdasági és Külügyminisztérium

A támogatás célja

Jelen pályázat célja a magyar vállalkozások részére támogatás biztosítása azon negatív gazdasági hatások ellensúlyozására, amelyek az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történt kilépése nyomán szenvedtek el. A támogatás feltétele a BREXIT-ből közvetlenül származtatott – dokumentumokkal vagy hitelt érdemlően igazolt – 2020. február 1. és 2023. december 31. között felmerült és várhatóan felmerülő jövőbeni veszteség kimutatása.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

  • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése;
  • Infrastrukturális és ingatlan beruházás.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

  • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele;
  • Képzési szolgáltatások igénybevétele;
  • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése;
  • Információs technológia-fejlesztés;
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

Támogatás összege

Minimum 3.000.000,-Ft, maximum a támogatást igénylő által a BREXIT nyomán 2020. február 1. és 2023. december 31. között felmerült és tervezett vesztesége, de legfeljebb 2.000.000.000, -Ft.

Megjelenés és zárás dátuma

A támogatási kérelmet 2021. október 11. 08:00 órától 2021. október 29. 12:00 óráig nyújtható be az elektronikus kitöltő program segítségével.

A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül (GINOP Plusz-3.2.1-21)

A támogatás célja

A támogatás célja, hogy a feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson a munkahelyi képzések megvalósításához, ezzel növelve a termelékenységüket. Ennek érdekében a munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján támogatást kaphatnak.

Támogatható tevékenységek

Szakmai ismeretre irányuló képzés, Soft skill képzés, IKT technológiákra irányuló képzés, Nyelvi képzés

Támogatás összege

  • Mikro-, kis- és középvállalkozás: 50 M Ft
  • Nagyvállalat: 100 M Ft

Megjelenés és zárás dátuma

2021.október 1-től a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig.

2020-1.1.3-IPARJOG – Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében

Innovációs és Technológiai Minisztérium

A támogatás célja

Felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása.

Támogatható tevékenységek

Hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy növényfajta-oltalmi bejelentés, Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentés, Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti/regionális eljárások megindítása, Európai szabadalom hatályosítása, Hazai védjegy bejelentés, Európai uniós védjegy bejelentés, Nemzetközi védjegy bejelentés, Hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés, Közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés

Támogatás összege

Tevékenységenként eltérő.

Megjelenés és zárás dátuma

Az alábbi határnapig beérkezett támogatási kérelmek egyidejűleg kerülnek elbírálásra:
2021. február 26., 2021. április 30., 2021. június 30., 2021. augusztus 31., 2021. október 29., 2021. december 31.

Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH)

A támogatás célja

Jelen pályázati konstrukció célja az Európai Unió Horizont Európa programjának Európai Innovációs Tanács (European Innovation Council továbbiakban: EIC) keretében meghirdetett Accelerator (korábbi KKV fejlesztési eszköz) pályázat kidolgozásához szükséges, üzleti tervet is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének támogatása.

Támogatható tevékenységek

Üzleti tervet is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése angol nyelven.

Támogatás összege

4 millió Ft

Megjelenés és zárás dátuma

2021. április 27 . – 2021. október 1.

GINOP PLUSZ-1.1.2-21 Magyar Multi Program –
A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis-
és középvállalkozások támogatása

A támogatás célja

A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

Támogatható tevékenységek

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése, Infrastrukturális és ingatlan beruházás, Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, Képzési szolgáltatások igénybevétele, Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése, Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, Külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing tevékenység és külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, Iparjogvédelmi oltalomszerzés, Kísérleti-fejlesztés, Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése, Projekt-előkészítés, Információs technológia-fejlesztés

Támogatás összege

100 millió-2,5 milliárd

Megjelenés és zárás dátuma

A támogatási kérelmet 2021. október 11. 8:00 órától 2022. szeptember 1. 12:00 óráig nyújthatja be az elektronikus kitöltő program segítségével.

GINOP PLUSZ-2.1.1-21 Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése

A támogatás célja

A jelenlegi felhívás célja a vállalati kutatási, fejlesztési, és innovációs tevékenységek ösztönzése.

Támogatható tevékenységek

Kísérleti fejlesztés, Ipari kutatás, Eszközbeszerzés, A projekthez feltétlen szükséges ingatlan beruházás, Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek (hardver és szoftver beszerzés, szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele, projekt előkészítés, projektmenedzsment, kötelezően előírt nyilvánosság és piacra vitel)

Támogatás összege

minimum 50 millió forint maximum 1000 millió forint

Megjelenés és zárás dátuma

2021. július 26. 9 óra 00 perctől 2022. január 31-ig 12. óra

Piacvezérelt Kutatás-fejlesztési és Innovációs Projektek Támogatása

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH)

A támogatás célja

A Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatása.

Támogatható tevékenységek

Kísérleti fejlesztés és alkalmazott, valamint ipari kutatás tevékenységei:
– személyi jellegű ráfordítások;
– szolgáltatások költségei;
– eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése.

Támogatás összege

100 – 800 millió Ft

Megjelenés és zárás dátuma

2021. március

Start KKV program

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH)

A támogatás célja

Mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható: Innováció bevezetésére irányuló tevékenység, Adaptív innovációs tevékenység, Fejlesztési tevékenység
Önállóan nem támogatható: Eszközbeszerzés, Immateriális javak beszerzése, Projekt koordinációs tevékenység

Támogatás összege

10 – 20 millió Ft

Megjelenés és zárás dátuma

2021. március

GINOP PLUSZ-1.2.1-21 A mikro-, kis- és középvállakozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását ségítő fejlesztések támogatása

A támogatás célja

A jelelnlegi felhívás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása.

Támogatható tevékenységek

– Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése
– Infrastrukturális és ingatlan beruházás
– Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
– Képzési szolgáltatások igénybevétele
– Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése
– Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
– Információs technológia-fejlesztés

Támogatás összege

minimum 10 000 000 Ft, maximum 629 300 000 Ft

Megjelenés és zárás dátuma

2021. július 12. 08:00 órától 2022. január 17. 12:00 óráig

Munkaerő-intenzitást növelő program

A támogatás célja

A program célja a KKV-k intenzív kapacitásbővítő és technológiai fejlesztésének támogatása.

Támogatható tevékenységek

A támogatás új eszközök, gépek, technológiai rendszerek beszerzésére, az új technológia kialakításával kapcsolatos ingatlan beruházásra és immateriális javak – köztük szellemi termékek – költségeire fordítható.

Támogatás összege

10 – 150 millió Ft

Megjelenés és zárás dátuma

2021. február 1-től beadható (2021. március 2-ig)


 

Kérdésed van?

A pályázatokkal kapcsolatos kérdéseiddel fordulj hozzánk!