Szellemi alkotások szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása

Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében

2020-1.1.3-IPARJOG

Jelen Felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló alábbi tevékenységek támogatása:

 • találmányok, növényfajták, használati minták, védjegyek és formatervezési minták tekintetében hazai iparjogvédelmi oltalmi bejelentés benyújtása;
 • a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentés benyújtása;
 • a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti/regionális eljárások megindítása;
 • európai szabadalom hatályosítása;
 • európai uniós védjegybejelentés benyújtása;
 • nemzetközi védjegybejelentés benyújtása;
 • közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés benyújtása.

Forráskeret

 • 200 millió Ft (A támogatott támogatási kérelmek várható száma 20-60 db. A támogatható támogatási kérelmek száma indikatív jellegű, a támogatást igénylők által igényelt és elnyert támogatás függvényében változhat.)
 • A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke

A támogatás intenzitása 100%, az összege:

Támogatható tevékenység Támogatási összeg
Hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy növényfajta-oltalmi bejelentés megtételével kapcsolatos tevékenység esetén 600 000 Ft
Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentés megtételével kapcsolatos tevékenység esetén 3 000 000 Ft
Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti/regionális eljárások megindításával kapcsolatos tevékenység esetén nemzeti/regionális eljárásonként 1 500 000 Ft, de maximum 7 500 000 Ft
Európai szabadalom hatályosításával kapcsolatos tevékenységek esetén összesen maximum 2 000 000 Ft

 • országonként, leírás fordítás esetén 500 000 Ft
 • országonként, kizárólag igénypont fordítás esetén 300 000 Ft
Hazai védjegy bejelentés megtételével kapcsolatos tevékenység esetén 100 000 Ft
Európai uniós védjegy bejelentés megtételével kapcsolatos tevékenység esetén 250 000 Ft
Nemzetközi védjegy bejelentés megtételével kapcsolatos tevékenység esetén 400 000 Ft
Hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés megtételével kapcsolatos tevékenység esetén 100 000 Ft
Közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés megtételével kapcsolatos tevékenység esetén 100 000 Ft

Pályázók köre

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek kizárólag önállóan nyújthatók be, konzorciumi formában történő pályázásra nincs lehetőség. Amennyiben a bejelentésnek (vagy oltalomnak) egynél több jogosultja van, úgy a támogatást igénylő köteles valamennyi jogosult (pl: szabadalmastárs) aláírásával ellátott nyilatkozatot csatolni, mely tartalmazza, hogy a jogosultak hozzájárulnak ahhoz, hogy a támogatást igénylő támogatási kérelmet nyújtson be, valamint azt, hogy a jogosultak milyen arányban fognak részesülni a támogatásból.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 1. magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személyek, valamint
 2. a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezők az alábbiak szerint:
  1. Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozások, Nonprofit gazdasági társaságok (GFO: 113, 114, 116,117, 141, 231, 572, 573);
  2. Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (GFO: 311,312, 322, 341, 342, 381, 382);
  3. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek (GFO: 551, 552, 559, 562, 563, 569, 599, 931).

Területi korlátozás

Jelen Felhívás keretében nincs területi alapú korlátozás

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. Hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy növényfajta-oltalmi bejelentés
 2. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentés
 3. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti/regionális eljárások megindítása
 4. Európai szabadalom hatályosítása
 5. Hazai védjegy bejelentés
 6. Európai uniós védjegy bejelentés
 7. Nemzetközi védjegy bejelentés
 8. Hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés
 9. Közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés

Végrehajtásra rendelkezésre álló idő

A támogatási kérelemben foglalt tevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam maximum 18 hónap. A tevékenység megvalósítása a támogatási kérelem benyújtása előtt legfeljebb 12 hónappal előbb kezdhető meg.

Támogatási kérelmek benyújtása

2021-ben az alábbi határnapig beérkezett támogatási kérelmek egyidejűleg kerülnek elbírálásra:

 • 2021. február 26.
 • 2021. április 30.
 • 2021. június 30.
 • 2021. augusztus 31.
 • 2021. október 29.
 • 2021. december 31.

A támogatói döntés várható időpontja (2 havonta történő döntéshozatallal):

2021. február 26-ai és 2021. április 30-ai beérkezési határnapok esetén 2021. II. negyedév,

2021. június 30-ai beérkezési határnap esetén 2021. III. negyedév,

2021. augusztus 31-ei és 2021. október 29-ei beérkezési határnapok esetén 2021. IV. negyedév,

2021. december 31-ei beérkezési határnap esetén 2022. I. negyedév.

Támogatási kérelem benyújtásának módja

A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, online pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutató 8. pontjában leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen, természetes személy támogatást igénylő esetén két tanú előtt aláírt nyilatkozatot is.

 

A pályázatról további részleteket itt találsz.