Digitális kíváncsiság és versenyképesség 45 felett

2019.08.15

A 45 feletti korosztály itt van, megszólítható, és digitális kíváncsiságuk felkelthető.

A világ az elmúlt években szinte maradéktalanul tech-útra tért, ám az X generáció tagjai még egy másik világrendre kaptak útravalót. Ma már alig van olyan munkakör, vagy a mindennapi életünknek olyan szegmense, ami elképzelhető, megugorható digitális tudás hiányában. Egy új gazdaság épül, amelynek kompetenciáit értenünk és alakítanunk kell: az IT tudásnak így minden korú, munkakörű embert szisztematikusan és rendszeresen el kell érnie. Versenyképességünk záloga az élethosszig tartó tanulás eszméjének erősítése és a digitális leszakadással fenyegetett emberek megszólítása. Az IVSZ által koordinált felnőttképzési projekt bebizonyította, hogy a digitális körforgásba azok is bevonhatók, akik hátrányból indulnak.

A digitalizáció a korral jár beszámoló 2019

Az IVSZ által koordinált, a 45 év felettieknek szóló, „A digitalizáció a korral jár!” 4 kistelepülésen, 100 képzési alkalom során 650 résztvevőt mozgatott meg. A projekt a digitális írástudás szempontjából hátrányos helyzetű, vagy akár leszakadással fenyegetett, 45 év felettiek fejlesztése érdekében indult útjára, a hatalmas érdeklődés pedig jelzi a célkitűzés gazdasági, társadalmi és személyes relevanciáját is. A projekt tematikus rendezvényein mintegy 900 érdeklődővel beszélgettünk a digitalizáció jelentőségéről.

A digitalizáció a korral jár beszámoló 2019

A GINOP-3.3.3 – A 45 év felettiek digitális készségfejlesztő képzése: „A digitalizáció a korral jár!” elnevezésű projekt legfontosabb célkitűzése a digitális alapkompetenciák elsajátításának és fejlesztésének elősegítése volt azok körében, akik a digitális eszközöket és szolgáltatásokat a mindennapokban nem használják. A digitális írástudás szempontjából olyan hátrányos helyzetű csoportok megcélzásáról volt szó, mint a 45 év felettiek, a vidéki kistelepüléseken élők, a munkaerő-piacról kiszorulók, illetve a munkavállalók azon csoportja, amelynek bennmaradását tapintható módon veszélyezteti a digitális tudás alapvető hiánya. Célunk volt a gazdaságilag potens, tanulni vágyó 45-65 éves korosztály motiválása és támogatása a minőségi internethasználatban rejlő lehetőségek és a tudatos alkalmazás praktikáinak megismertetésével.

Nyugdíjas vagyok, de pedagógus lévén a digitális eszközöket már ismertem, így nem az alapoktól kellett indulnom. A mindennapi, itthoni munkáimban és a hobbijaim kapcsán voltak még ismeretlen területek, amiket fel szerettem volna térképezni. Horgolok, patchwork-özöm, így a patchwork mintákhoz való hozzájutás volt fontos, de a bevásárlással kapcsolatban is lettek új digitális ismereteim, és saját digitális szakácskönyvet is csináltam – nagy segítség, hogy nem kell mindent újra keresgélni. (Éva, 60)

Esetükben a digitális online eszközök és az internet használata kiemelt fontosságú, hiszen ez a munkaerőpiaci reintegrációjukat is előmozdítja. A program gazdasági szempontból elsősorban a célcsoport munkaerőpiacon való (újra)megjelenését támogatta a versenyképesség növelésével, társadalmi szempontból pedig olyan sürgető problémák legyőzéséhez járult hozzá, mint a generációs különbségekből fakadó nehézségek, a leszakadó rétegek esélyeinek javítása és a hazai digitális munkaerőpiac erősítése. A program ezzel összhangban Miskolcon és a környékén található 4 településen (Kistokaj, Sajólád, Sajóörös, Mályi) valósult meg.

A munkahelyemen – ahonnan 40 év után jöttem el nyugdíjba – számítógépen dolgoztam, de csak néhány olyan alkalmazást ismertem, amelyekre kimondottan a munkámhoz volt szükség. Ezért nagyon vártam a képzést, tetszett a kezdeményezést, és most már sokkal bátrabban böngészhetek, tudom, mit hol keressek, hogyan vásároljak az interneten, és megtanultuk az internet biztonságos használatát is. Sikerélmény, hogy az útvonal tervezés-keresés alkalmazást a gyakorlatban is tudom már használni. Nagyon sok újat tanultam. (Ági, 63)

A képzések mellett tematikus rendezvényekkel is igyekeztünk megszólítani a 45 év felettieket: a Miskolci farsangon, a Mályi Tavi vigasságokon, a Kistokaji falunapokon és más rendezvényeken személyesen is beszélgethettünk az érdeklődőkkel, amely során sikerült felkelteni digitális kíváncsiságukat. A program nyomán gyümölcsöző, hosszútávú együttműködések is létrejöttek, helyi civil szervezeteket, kormányhivatalok és önkormányzatok is csatlakoztak a célunkhoz.

Digitális írástudás minden szinten

A digitalizáció a korral jár beszámoló 2019

A projekt lefutása alatt 2 alkalmas, rövid (kb. 3 órás) tréningeket biztosítottunk ingyenesen kiscsoportok számára (max. 10 fő). 14 képzővel dolgoztunk együtt, akik jellemzően informatikai végzettségű és a felnőttképzésben jártas szakemberek. A célcsoport sokszínűségéhez és igényeihez igazodva négy modult fejlesztettünk ki, amelyek a meglévő IKT-ismereteknek és a digitális világhoz való viszonyulásnak megfelelően különböző stratégiával közelítették meg a hallgatókat; más szemléletre volt szükség ugyanis azoknál, akik valamilyen félelemből vagy korábbi kudarcból fakadóan negatívan gondolkodtak a digitális eszközökről. A foglalkozásokat élménypedagógiai és teamcoaching alapokra építettük, így a résztvevők az eszközhasználat során sikerélményeken keresztül kaphattak közvetlen pozitív megerősítést. A program kidolgozása során komoly szakmai anyag jött lére a komplex tananyag mellett a képzők felkészítésére is.

Alapozó / Lépj be a digitális világba!

A modult olyan csoportok számára alakítottuk ki, akik nem, vagy csak minimális szinten rendelkeznek IKT alapismeretekkel, így nagy hangsúlyt fektettünk a digitális eszközök használata mellett a szemléletformálásra is.

40plusz / 40 év munkaviszonnyal friss nyugdíjasként

Ez a modul olyan csoportok tudásához igazodik, amelyek tagjai már rendelkeznek bizonyos szintű IKT alapismeretekkel. A tagok jellemzően olyan nyugdíjasok, akik 40 évnyi – elsősorban közalkalmazotti, köztisztviselői – munkát követően jelenleg a nyugdíj mellett munkát vállalnak. Ebben a csomagban az alapok mellett az online szabadidős tevékenység témája is terítékre került.

Munkavonal / Online lehetőségek munkakeresőknek; álláspiaci reintegráció

A munkavonal modult olyan résztvevők számára fejlesztettük, akik már rendelkeznek digitális kompetenciákkal. A résztvevők elsősorban olyan 45 év feletti aktív munkavállalók, akik valamilyen oknál fogva hátrányos helyzetűek. A képzéseken az online álláspiaci lehetőségekre és a jelentkezésekhez szükséges digitális készségek fejlesztésére fókuszáltunk.

OnlineÜgyes / e-ügyintézés, e-kommunikáció

A modult digitális kompetenciákkal rendelkezők számára alakítottuk ki, és az anyag gerincét a mindennapi életet megkönnyítő online ügyintézési lehetőségek, valamint a szórakozás, kapcsolattartás új eszközei adták. A résztvevők jellemzően olyan 60 év feletti nyugdíjasok, akik kíváncsian állnak a digitális világ lehetőségeihez.

A digitalizáció a korral jár beszámoló 2019

Csak ajánlani tudom ezt a képzést: nyíltak és jó hangulatúak voltak a csoportok, sok volt az ismerős. Mertünk kérdezni, és válaszokat is kaptunk a kérdéseinkre. Javaslom minden nyugdíjas társamnak, hogy keressen magának valamilyen hobbit, mert a digitális eszközök révén ez a világ is kitágul. (Éva, 60)

 

Sosem késő olyan ismeretekre szert tenni, amely eddig nem volt elérhető az ember számára. Pláne úgy, hogy a képzés ingyenes, és olyan jól felkészült oktatókkal zajlott, akik minden résztvevő kérdéseire kielégítő választ adtak, türelmesek voltak és még a humoruk és a helyén volt. Kitűnően éreztük magunkat a képzésen amellett, hogy jelentős ismeretanyaggal lettünk gazdagabbak ebben a digitális világban. (Ági, 63)