Az angol nemzeti tanterv 2014-től tartalmazza a Coding elnevezésű tantárgyat, amelynek keretében a diákok már elsős koruktól játékosan elsajátíthatják a számítástechnikához kapcsolódó kognitív készségeket: algoritmizálást, mintázat-felismerést, szekventálás, stb. természetesen a műszaki kifejezések használata nélkül.

Mindezt azért, mint azt az angol oktatási államtitkár, Nicky Morgan elmondta[1], mert az IKT az Egyesült Királyság gazdaságának jövője. A legnagyobb hozzáadott értéket képviselő ágazat, amely a legjobb megélhetést biztosítja a munkavállalóknak, vállalkozóknak, az IT, ezért a kormányzat kiemelten támogatja az iskolák és az IT technológiai vállalkozások kapcsolatát. Az IT eddig is jelentős segítséget nyújtott az oktatási intézmények megreformálásában, az oktatásról a diákokban, szülőkben kialakult kép megváltoztatásában.

Külön hangsúlyozta, hogy az IT segítségével érhető el, hogy szülők pontosabb képet kapjanak gyermekeik iskolai teljesítményéről például az online mérés-értékelési rendszerek segítségével, amelyek nem pusztán az érdemjegyet, hanem az oktatási célokat, eszközöket is közvetítik.

A kormányzati képviselő által elmondottakat az ellenzéki Labour párt oktatási „árnyék” minisztere, Tristram Hunt teljes mértékben megerősítette és támogatta, sőt hozzátette, hogy a megfáradt és elaggott sznobizmus – „tired old snobberies” – az oktatás mikéntjét illetően, nem szabad, hogy aláássa a digitális társadalom kialakítása érdekében tett erőfeszítéseket.

A British Education and Training Technology Show a világ legnagyobb oktatástechnológiai kiállítása. Az IVSZ a helyszínen azt tapasztalta, hogy a programozás, „Coding” a tanórán kívüli, játékos foglalkozásból komoly tantárggyá nőtte ki magát számtalan gyakorlati és módszertani megoldással, amelyen több tucat független műhely, egyetem és vállalkozás dolgozott. A programozható LEGO robotokkal támogatott irodalomórától a Raspberry PI-re épülő robot kar vezérlő rendszer programozásán keresztül, a Minecraft-be programozott matematikai feladatokig elképesztően széles kínálata alakult ki a „computational skill” fejlesztésnek, ami megalapozza, hogy minél több diák pozitív tapasztalatokat szerezzen a játékos programozásról, és az IT ágazat felé orientálódjon.