A digitalizálódó világ új készségeket követel

2019.05.17

Az OECD Skill Outlook 2019 tanulmánya rámutat, hogy a transzformálódó világhoz való alkalmazkodás kizárólag kormányzati programok végrehajtásával mehet végbe.

OECD Skills Outlook 2019

Az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) átfogó tanulmánya azt vizsgálja, hogy a tagországokban dolgozó munkavállalók, állampolgárok mennyire állnak készen a digitalizálódó világ kihívásaira. A riport kiemeli, hogy egyre több munkafolyamat kerül ki az emberi irányítás alól, amivel párhuzamosan folyamatosan emelkedik azon munkakörök száma, amelyekhez a korábbinál sokkal komplexebb tudás szükséges.

A digitalizálódó munkaerőpiacon a készségek olyan mixére van egyre nagyobb szükség, amiben az erős kognitív, szociális és érzelmi, valamint digitális kompetenciák egyaránt megtalálhatók. Ezen alapképességek nélkül a polgárok egyre nagyobb számban maradnak ki azokból az előnyökből, lehetőségekből, amit az internet, és az egyéb, új technológiák nyújtanak. A tanulmány kiemeli azt is, hogy a digitalizáció folyamata földrajzi alapú egyenlőtlenségekhez vezethet egy-egy ország területén belül.

Élethosszig tartó képzés mindenki számára

A tanulmány megállapítása szerint ez a folyamat csak egy központi, az egyének teljes életén át húzódó oktatási és képzési rendszerrel terelhető a megfelelő irányba. Olyan átfogó programokra van szükség, ami az oktatást, a munkaerőpiacot, az adózási rendszert, a kutatás-fejlesztést egyaránt szabályozza és aminek a sarokkövét képezi a kompetenciák fejlesztése, illetve a megfelelő képzések elindítása. Hiszen a nagy tempóval digitalizálódó világban a szakértelem dönti el, hogy egy társadalom élen tud maradni, vagy leszakad.

Az OECD Skills Outlook 2019 kiemeli, hogy a digitalizáció korában, amikor a technológiai fejlődés alapjaiban változtatja meg a hagyományos társadalmi és gazdasági berendezkedéseket, a kormányzatok kiemelt feladata, hogy lehetővé tegyék az emberek számára a boldogulásukhoz szükséges képességek és készségek széles skálájának elsajátítását.

Azonnali beavatkozásokra van szükség

A tagvállalataink által évről évre súlyosabb problémaként jelzett munkaerőhiány (egyrészt az IT-szakemberek égető hiánya, másrészt a digitálisan felkészült munkavállalók általános hiánya) enyhítésére az IVSZ az elmúlt években számos javaslatot eljuttatott a kormányzatnak, és ezek közül néhány – jellemzően a Digitális Jólét Program keretében – meg is valósult.

Meggyőződésünk, hogy az OECD kutatásában is tükröződő lemaradást hazánk csak a Digitális Oktatási Stratégia és a Digitális Munkaerő Program következetes megvalósításával, a digitális kompetenciák fejlesztését célzó nagy volumenű programok elindításával, a köznevelési és szakképzési rendszer digitális alapokra helyezésével, az egész életen át tartó tanulásra épülő felnőttképzési rendszer bevezetésével tudja behozni.

Ahogy eddig is, a közel 400, az informatikai és digitális gazdaságban tevékenykedő vállalkozást tömörítő IVSZ a jövőben is örömmel vesz részt minden olyan kormányzati kezdeményezésben, amely hozzájárulhat a magyar vállalkozások és a nemzetgazdaság versenyképességét egyaránt fenyegető szakemberhiány enyhítéséhez.

Az OECD Skills Outlook 2009 tanulmány teljes terjedelmében ezen a linken érhető és olvasható el.