IVSZ Webinar: Az EU szabályozása a digitális szolgáltatásokról és piacokról

2021.04.19 14:00 - 15:30

online (Webex)

Véleményezd velünk az EU digitális szolgáltatásokról és digitális piacokról szóló jogszabály tervezeteit!

Az Európai Bizottság 2020. december 9-én mutatta be a digitális szolgáltatásokról és a digitális piacokról szóló jogszabály tervezeteket. A brüsszeli Magyar Állandó Képviselet törekszik arra, hogy az egyes jogszabály tervezetek kapcsán tájékoztassa a magyar gazdaság szereplőit, valamint megismerje álláspontjukat. A két digitális jogszabály tárgyalása 2021. elején kezdődött meg a tagállamokat tömörítő tanácsi munkacsoportokban, a magyar álláspont kialakítása folyamatban van. Az IVSZ a brüsszeli Magyar Állandó Képviselettel együtt webináriumot hirdet, ahol a résztvevők megismerkedhetnek a két rendelettervezettel, valamint a bemutató után kötetlen beszélgetés keretében oszthatják meg a véleményüket.

IVSZ Webinar: Az EU szabályozása a digitális szolgáltatásokról és piacokról

Az esemény időpontja: 2021. április 19. hétfő

Tervezett program:

  • 14:00 – 14:10: Megnyitó – Csömör Magdolna (az IVSZ jogi munkacsoportjának vezetője)
  • 14:10 – 14:50: DSA-ról és DMA-ról szóló jogszabályi tervezetek ismertetése – brüsszeli Magyar Állandó Képviselet
  • 14:50 – 15:30: Q&A

Előadók:

  • Bársony Eszter, a brüsszeli Magyar Állandó Képviselet versenyjogi szakdiplomatája
  • Czene Katalin, a brüsszeli Magyar Állandó Képviselet belső piaci szakdiplomatája
  • Kottra Gergő, a brüsszeli Magyar Állandó Képviselet hírközlési szakdiplomatája
  • moderátor: Csömör Magdolna, az IVSZ jogi munkacsoportjának vezetője

A javaslatokról röviden

DSA – Digital Services Act – Digitális szolgáltatásokról szóló rendelettervezet

A DSA egy horizontális javaslat, amely alapvetően az e-kereskedelmi irányelv internetes közvetítő szolgáltatókra (köztük a platformokra) vonatkozó felelősségi szabályokat modernizálja, és ennek betartatása céljából a nemzeti hatóságok együttműködésén alapuló komplex eljárási rendszert vezet be. A DSA-nál a származási ország elve a fő vezérelv (néhány kivételtől eltekintve). Cél az online platformok működésének átláthatósága, a kkv-k által működtetett platformok előnyben részesítése, egyértelmű felelősségi szabályok kialakítása és az elszámoltathatóság biztosítása. Tárgyi hatályát tekintve illegális tartalmakra és az ezzel kapcsolatos eljárásrendre, az eltávolítás garanciális elemeire, jogorvoslatra, termékfelelősségre, átláthatóságra vonatkozó követelményekre, magatartási kódexekre, krízisprotokollra és egy szankciós rendszerre vonatkozó szabályokat irányoz elő.

Alanyi hatály: közvetítő szolgáltatók (pl. internet hozzáférési szolgáltatók), tárhelyszolgáltatók (pl. Google Drive), platformok (pl. Jófogás), nagyon nagy platformok (pl. Facebook). Kötelezettségeket az alanyi körnek megfelelően, a piaci erőnek megfelelő mértékben, 4 lépcsőben határozza meg. Összesen mintegy 22 kötelezettséget tartalmaz (pl. panaszkezelés, jogorvoslat, illegális tartalmak jelzés alapján történő eltávolítása, hirdetések átláthatósága, kockázatelemzés, jelentéstétel, algoritmusok átláthatósága…)

Korlátozott felelősség elve: amíg a szolgáltatónak nincs tudomása a jogsértő tartalomról, addig nem terheli felelősség, jelzés után azonban el kell távolítani a jogellenes tartalmat.

Extraterritoriális hatály: az Unión kívülről nyújtott szolgáltatások esetében is szükséges az Unió területén jogi képviselőt kijelölni (pl. Tiktok).

Intézményi háttér: illegális tartalmak esetén a célország hatóságai felszólíthatják a platformot az eltávolításra. Amennyiben a felszólítás nem jár eredménnyel, illetve számos egyéb kötelezettség tekintetében a tagállamok által kijelölt hatóságok (Digital Services Coordinators) jogsegély keretében keresik meg az Unióban a letelepedés helye szerinti hatóságot, amely lefolytatja az eljárást (a nagyon nagy platformokkal szemben a Bizottság is számos jogosítványt kapna).

DMA – Digital Markets Act – Digitális piacokról szóló rendelettervezet

A Digitális Piaci jogszabályról (Digital Markets Act) szóló rendelet-tervezet célja annak biztosítása, hogy azon üzleti felhasználók, akik egyes digitális piacokon (pl. online piacterek, közösségi média, keresőprogram, operációs rendszerek, felhőszolgáltatás stb.) rá vannak utalva – a köztük és felhasználóik között közvetítő, összekötő szerepet betöltő – nagy online technológiai platformokra ahhoz, hogy szolgáltatásaikat kínálják az egységes piacon, tisztességesebb üzleti környezetben tudjanak működni, illetve ezen piacokon új vállalatok piacra lépésével élénküljön a verseny. Ezek következtében a szabályozás a fogyasztókat is kedvezőbb helyzetbe hozná, akik jobb minőségű szolgáltatások szélesebb választékából választhatnának, könnyebben szolgáltatót válthatnak, közvetlenül és méltányosabb feltételekkel férnének hozzá a szolgáltatásokhoz.

A rendelet-tervezet e célok elérése érdekében tilalmazná ezeknek az ún. kapuőröknek minősülő nagy digitális platformoknak üzleti felhasználóikkal szemben jelenleg folytatott bizonyos, a rendeletben meghatározandó tisztességtelen gyakorlatait (pl. disztribúciós csatornák korlátozása, szolgáltatások összekötése, hirdetések átláthatatlansága), továbbá a kapuőrök számára olyan kötelezettségeket írna elő (pl. az adatok használata, hordozhatósága, szolgáltatások interoperabilitása, applikáció áruházakhoz való hozzáférés terén), amelyek hozzájárulnának a digitális szolgáltatások közötti verseny élénküléséhez.

A szabályozásokról további részletes információt itt találsz.