Az Agrárinformatika munkacsoport 2014-ben alakult, elsődleges célja az agrárinformatikai fejlesztések támogatása.

Agrárinformatika

Az agrár ágazatban is jelentősen felgyorsult a digitális megoldások elterjedése. Mára a kényelmi funkcióik mellett a digitalizáció versenytényezővé vált. A munkacsoport létrehozásának célja, hogy segítse az érintett tagok együttműködését, segítsen a piac folyamatos nyomon követésében, új piaci szegmensek megismerésében, a lehetséges fejlesztési irányok azonosításában. A munkacsoport az IVSZ és a DJP munkájában képviseli tagjai érdekét.

A munkacsoport várja minden olyan IVSZ tagszervezet részvételét, akik érdekeltek az agrár ágazat digitalizációjában, illetve a szolgáltatások kialakításában, üzemeltetésében. Tapasztalataikkal hozzá tudnak járulni a munkacsoport  munkájához a Digitális Agrár Stratégia végrehajtásához. Akik számára az agrárinformatikai megoldások elterjedése piacbővülést eredményezhet, akik részt tudnak venni az innovációs fejlesztésekben és azok elterjesztésében.

2017-es eredmények

Az év elsősorban a DJP Digitális Agrár Stratégia elkészítéséről szólt. A megtartott munkacsoport ülések témái szorosan kapcsolódtak a DAS tervezett fejlesztési terveihez. A munkacsoport ülések főbb témái:

 • élelmiszer nyomkövetési rendszerek, a hazai Termékpálya Nyomonkövetési Platform munkája, eredmények, a digitális nyomonkövetés lehetőségei, a GS1 munkatársai által tartott előadás és műhelymunka;
 • Az Agrár Felsőoktatás és Ipar Együttműködési Központ létrehozása, tervei. A Szent István Egyetem munkatársai által tartott előadás és műhelymunka Gödöllőn. A munkacsoportot a SZIE főigazgatója látta vendégül.
 • A DAS átal tervezett agrármeteorológaiai fejlesztések, az OMSZ elnökhelyettesének előadása és műhelymunka.
 • A TE-FOOD, termék nyomonkövetési projekt esettanulmány bemutatása, nyomon követés a blockchain technológia alkalmazásával.

Minden munkacsoport ülésen beszámoló hangozott el a DAS elkészítésének helyzetéről, a felmerült kérdésekről, várható intézkedésekről.

Az agrárinformatikai témakörében több interjút adott a munkacsoport vezetője, illetve több előadást tartott konferenciákon, valtmint képviselte a munkacsoport tagjait, véleményüket a DJP DAS munkacsoportban.

2018-as tervek

 • DAS elfogadását követően induló projektekben a munkacsoport véleményének képviselete
 • A DAS pilot projektjeinek nyomon követése, a munkacsoport tagjainak folyamatos tájékoztatása a projektek eredményeiről
 • A munkacsoport részvételének támogatása a DJP DAS munkacsoportban, a DAS cselekvési tervének összeállításában, indicator rendszer összeállításában
 • Az IVSZ tagjainak bemutatkozási lehetőségének biztosítása az agrárinformatikai terültén.
 • A DAS-ban meghatározott fejlesztési javaslatokban az IVSZ tagjainak, elsősorban a munkacsoport tagjainak részvételének elősegítése.
 • Új területek feldolgozása műhelymunka keretében

A munkacsoport 4 ülést tervez az évben. Minden ülésen sor kerül a DJP 2.0 DAS helyzetéről szóló beszámolóra, a munkacsoport tagok bevonására az aktuális feladatokba. Az ülések tervezett időpontjai, március, június, szeptember, november. Az üléseket az Agrárinformatikai Klaszterrel egyeztetve szervezzük meg. A következő témákra tervezünk üléseket:

 • Okos vidék koncepció megalapozása, területek azonosítása
 • Mezőgazdasági drón használat, szabályzási kérdések
 • DAS pilot projektek eredménytermékeinek bemutatása,
 • agrárinformatikai szaktanácsadás fejlesztése
 • agrárinformatikai fejlesztések lehetséges támogatási módszerei
 • Javaslat adatintegrációs fejlesztésekre
 • Nemzeti Élelmiszerlánc Adat Központ
 • Big data a hazai agrárkormányzatban