Városok a jövőre hangolva

2014.10.16

A városi lét számos kihívást tartogat az ott élők és a várost vezetők számára egyaránt. Hogyan hangolható össze ennyire sokféle infrastrukturális, életmódbeli, kulturális, gazdasági vagy éppen környezetvédelmi igény? Az urbanizáció folyamatosan gyorsuló tendenciát mutat: mára a világ teljes lakosságának több mint fele városokban él.

A tömeges együttélés kereteinek ergonomikus kialakítása tehát sosem volt aktuálisabb, mint napjainkban. A városok között élesedik a verseny: ahol jobb az életminőség, jobb a vállalkozói környezet, ott több vállalkozás, adófizető, magas hozzáadott értéket termelő lakos jelenik meg, ami végső soron az adott város saját fejlődését segíti.

A legkorszerűbb ICT-technológiák az élet legkülönbözőbb területeit forradalmasíthatják a közszolgáltatásoktól kezdve a városi közlekedésen, az egészségügyön, az oktatáson és a kereskedelmen át egészen a helyi, önszervezodő közösségek támogatásáig.

Már számos magyar városban épültek ki például közlekedési telematikai rendszerek, az digitális várossá válás első lépéseként. A komplex infokommunikációs megoldásokon alapuló, valós ideju adatokon nyugvó forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszerek, valamint a hozzájuk kapcsolódó elektronikus jegy- és bérletrendszerek révén a közösségi közlekedés szolgáltatóinak költséghatékonyabb működése mellett az utazási színvonal is számottevően emelhető.

Az informatizáltság növelésével a helyi önkormányzatok működése is hatékonyabbá tehető, és az általuk nyújtott közszolgáltatások minősége javítható. Az intelligens közösségi kártyarendszer (városkártya) különböző moduljainak bevezetése nagyban támogatja a szolgáltató város koncepciójának megvalósítását. A hivatali ügyintézés elektronikus útra terelése csak egy a számos lehetőség közül, amellyel ügyfélbarát, alacsony költségekkel működtethető városi adminisztráció alakítható ki.

A Magyar Telekom a kormánnyal idén februárban megkötött partnerségi együttműködési megállapodásában kinyilvánította elkötelezettségét a legnagyobb hatékonyságot és a legjobb ügyfélélményt nyújtó szolgáltatások nyújtásában olyan kiemelt területeken, mint amilyen a digitális város is. A Magyar Telekom 100%-os tulajdonában lévő leányvállalatának, a T-Systems Magyarországnak eSzavazás, eVéleménynyilvánítás és eGyűlés megoldásai képesek a lakosságot aktívabban bevonni a közös ügyeket érintő, helyi szintű döntésekbe. E megoldások on-line módon, akár fizikailag egymástól távol lévő szereplők között is megteremtik a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét bármely kisebb vagy nagyobb közösség – önkormányzat, gazdasági társaság, intézmény stb. – életét érintő kérdésben. Mindezeken túl a működési költségek terén is jelentős megtakarításokra tehet szert az önkormányzat az informatikai környezet korszerűsítésével. Jó példa erre a T-Systems Magyarország Városi privát felhő megoldása, amely egy település vagy akár több település szövetsége számára nyújthat rugalmas és gazdaságosan működtethető informatikai és telekommunikációs infrastrukturális hátteret.

A fenntarthatóságot, az élhető környezet megteremtését és megóvását szolgáló megoldások szintén kiadáscsökkentéssel járnak. Az energiafelhasználás és a széndioxid-kibocsátás csökkentéséhez, valamint a klímaváltozás hatásainak mérsékléséhez az ICT-szolgáltatások már rövidtávon is látványos eredményekkel képesek hozzájárulni. Világszerte terjed például az intelligens közvilágítási rendszerek kiépítése. Szolnokon a város és a Magyar Telekom partnerségében pilot projekt szinten már megkezdődött a városi közvilágítás modernizálása. A szolnoki korszerűsítés révén a korábbi, mindössze a fényforrás cseréjével operáló megoldás helyett komplex, intelligens rendszer jött létre. A vezérlő rendszer a közvilágítási hálózat kihasználatlan lehetőségeit segíti hasznosítani úgy, hogy egyetlen összehangolt egységbe foglalja a megtakarítási és fejlesztési elemeket. Az intézmények, vállalatok költségvetésében is jelentős tétel az energiafogyasztás, ezért számukra is kulcskérdés, hogy kontrollált keretek között tudják tartani azt. A T-Systems Magyarország Optimál Energiamenedzsment rendszere egy olyan saját fejlesztésű, univerzális energiafelügyeleti rendszer és komplex szolgáltatás, amely éppen ezt a célt tudja hatékonyan támogatni. A megoldás fel tár ja a megtakarítási potenciálokat, ezen keresztül növeli az energiahatékonyságot, ami a költségek több lépcsőben történő csökkenését eredményezi.

Az infokommunikációs eszközök használata ma már megkerülhetetlen az egészségügyi ellátás területén is. Nemcsak egy adott egészségügyi intézményen belül segíthetik az orvosok munkáját, de az intézményközi kommunikáció is minden korábbinál szorosabbra fűzhető. A betegek oldalán a betegellátás színvonalának emelkedése mellett olyan kézzelfogható előnyök is jelentkeznek, mint a betegrekordok távolról való elérése, az otthonápolás lehetősége és a távoli megfigyelés, amely a megelőzésben is kulcsszerepet játszik. A kórházakon belüli, mobileszközök által támogatott, beteglogisztika révén jelentős mértékben csökkenthető a várakozással töltött idő, nő az ellátási hatékonyság.

A digitális városi megoldások egyik legdinamikusabban fejlődő terepe a városok, az intézmények és az otthonok biztonságához kapcsolódik.

A közintézményekben, önkormányzati épületekben, vállalatoknál vagy éppen szállodáknál kialakított be- és kiléptető rendszerek ma már differenciált funkciókkal bővíthetők és magas biztonsági szint elérését teszik lehetővé. A város- és közlekedésbiztonság növelése érdekében pedig komplex település- és forgalomfigyelési rendszerek hozhatók létre, akár intelligens forgalomfigyelő megoldásokkal (ilyen például a Magyar Telekom széles körben elismert megoldása, a Városőrző). A T-Systems Magyarország video-menedzsment rendszerének intelligens funkciói pedig akár közterületek, akár magánterületek teljes körű megfigyelésére alkalmasak, megkönnyítve az esetleges bűncselekmények felderítését, balesetek rekonstrukcióját.

A vállalkozások ICT-ellátottságának növelése révén olyan piacok nyílhatnak meg a helyi vállalkozások előtt, amelyek túlterjeszkednek a város vonzáskörzetén. Az infokommunikációs megoldások versenyképesebbé teszik őket, ami kihat a régió gazdaságára. A város a turisták körében is kedveltebb úti céllá válhat (például olyan idegenforgalmi alkalmazásokkal, mint a Szolnokon bevezetett Mobilváros), ami a helyi kiskereskedelmet, vendéglátást és a turisztikai szolgáltatások piacát is motorizálja.

Fontos azonban megjegyezni, hogy az infrastruktúra csupán az egyik összetevője a jól működő és kézzel fogható előnyöket nyújtó digitális városnak. Legalább ennyire fontos alapfeltétel a digitális írástudás terjesztése mind a lakosság, mind a helyi vállalkozások vonatkozásában, ezért különösen nagy gondot kell fordítani e készségek oktatására is.

Összességében a jól kiépült infokommunikációs infrastruktúra és szolgáltatások a lakosság magas szintű digitális kompetenciáival együtt, csökkenő költségek mellett jelentősen javíthatják az életminőséget, vonzóbbá téve a települést a befektetők számára is.

Forrás: t-systems.hu