Digitális Témahét: játék, tanulás, jövő-alapozás

2018.04.26

A digitalizáció feltartózhatatlan. Nincs az életnek olyan területe, ahol ne lenne szükség digitális eszközökre, és a kezelésükhöz szükséges digitális képességekre. A felnövekvő generációk számára már természetes, hogy digitális eszközök veszik körül őket, már nagyon fiatalon megismerkednek pl. az okoseszközök kezelésével. A legfiatalabb generációk digitális alapkompetenciáinak fejlesztése kiemelt fontosságú, hiszen már tinédzserként nagy lemaradásba és versenyhátrányba kerülhetnek európai konkurenseikhez képest azok, akik nem sajátítják el a digitális írástudás alapjait. (Egy brit kisiskolás pl. már kódol, s felsőbb osztályos tanulmányai végén nem kaphat érettségit, ha nem készít önállóan applikációt.) A verseny, a jövő magas szintű digitális komepenciákat igénylő munkáiért tehát már kis korban megkezdődik.

Digitális Témahét: játék, tanulás, jövő-alapozás

A kormányzat felismerte a negyedik ipari forradalom által támasztott követelményeket, s arra adekvát választ is adott. Még 2016 szeptemberében elfogadta és  munkatervébe illesztette a Digitális Oktatási Stratégiát, melynek elsődleges célja, hogy az európai élvonalba zárkóztassa fel a magyar köznevelést évtizedünk végére. A Digitális Oktatási Stratégia, mely a kontinens egyik legprogresszívebb szemléletű stratégiája, célul tűzte ki az oktatási intézmények infrastruktúrális fejlesztését (így pl. a szélessávú internet kapcsolat bevezetését minden iskolába, illetve a magas szintű digitális eszköztámogatást), de ami ennél is fontosabb, az oktatási módszertan tekintetében is radikális változtatásokat sürget. Az általános digitális kompetenciák és ismeretek bővítése immár nemcsak a diákok feladata, hanem a pedagógusoké, szülőké is. Megújul a Nemzeti Alaptanterv, a Nat is, s ennek is reflektálnia kell a digitalizáció nyújtotta kihívásokra.

A Digitális Oktatási Stratégiával egy évben indult a Digitális Témahét a projektgazda Emberi Erőforrások Minisztérium és a koordinációval megbízott IVSZ közös szervezésében. A tanév rendjében is szereplő eseménysorozat azóta immár harmadik éve segíti a magyar iskolákat abban, hogy a digitális transzformáció által nyújtott lehetőségek kiaknázhatóvá váljanak a legfiatalabb korosztály számára is, és hogy az ezt elősegítő eszközök eljussanak az osztálytermek falain belülre. A kezdeményezés digtális eszközökkel támogatott oktatási projektek formájában oktatja, motiválja és orientálja a tanulókat, akikből tán a jövő informatikus szakemberei lesznek, s így remélhetőleg a közeljövőben enyhülhet a ma mintegy 22 ezres, de folyamatosan növekvő informatikus munkaerő hiány. De még ha informatikus nem is lesz minden tanulóból, a diákok digitális „skillset”-jét, azaz képességeit folyamatosan fejleszteni szükséges.

A Digitális Témahét koordinációját a 2017/2018-as tanévtől a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) látja el. 2018-ban is nagy érdeklődést váltott ki a hazai köznevelési intézmények körében: 920 iskola közel 120 ezer diákja szentelt egy hetet a digitális kompetenciák fejlesztésének. Közel 3000 digitális pedagógiai projekt és mintegy 7000 pedagógus volt ebben segítségükre. A 2018-as Digitális Témahét újdonságai közé tartozott a minden eddiginél több webinárium, a közgyűjtemények részvétele a szakmai programban, a számos határon túli magyar iskola csatlakozása. Természetesen az eseménysorozatot támogató cégek idén is kitettek magukért: az általuk létrehozott edukációs programokat 1500 alkalommal látogatták meg az érdeklődő diákok.

A Logiscool oktatói, például, országszerte 14 helyszínen koordináltak diákcsoportokat, akik egy óra leforgása alatt készíthették el saját számítógépes játékaikat, míg a HP Magyarország Kft.Darts Matek” névre keresztelt játékos matematika óráján az alapműveleteket, a fejszámolást, és a nyíldobálás sportágának alapjait gyakorolhatták a résztvevő diákok. Az Epam programjában a diákok a híres Minecraft nevű számítógépes játék segítségével sajátíthatták el az algoritmikus gondolkodás alapjait. Végül fontos megemlíteni az IBM Hungary által szervezett „Lányok napja” programot is, mely az informatikai szektorban jelenlévő alacsony számú női munkaerő problémáját kívánja közép-hosszútávon orvosolni, célzottan lányoknak szervezett oktató programjával.

Az IVSZ munkatársai idén is kivették a részüket a Digitális Témahét koordinálásából, támogatva a szervező DPMK munkáját. Az IVSZ örömmel tapasztalja a Digitális Témahét töretlen sikerét, s a diákok fokozott érdeklődését. Köszönjük a támogató cégeknek az izgalmas programokat és a programban való aktív részvételüket!