Adatbiztonság a járványhelyzetben is

2020.06.18

A Digitális Összefogás I. számú adatetikai ajánlása

A digitális ökoszisztéma legfontosabb jószága az adat, és az azokból álló adatvagyon, amelynek kezelése az új koronavírus terjedése okozta veszélyhelyzetben és védekezésben is kiemelten fontos kérdés.

Adatbiztonság a járványhelyzetben is

Ebben az időszakban az egyének, közösségek, vállalkozások és közintézmények tömegesen kezdtek el korábban nem tapasztalt mértékben használni távoktatási, távmunkavégzési vagy egyéb digitális szolgáltatásokat annak érdekében, hogy a járvány terjedését gátló távolságtartás okozta kommunikációs és adminisztratív nehézségeiket átmenetileg áthidalják.

A veszélyhelyzetben a hagyományos – akár gazdasági, akár magánéleti szuverenitással kapcsolatos – mérlegelés, és az annak során figyelembe vett szempontok súlya átmenetileg megváltozik, áthelyeződik a veszélyhelyzet által a személyes és családi biztonságot, illetve a gazdasági egzisztenciát érintő jelentős, de nehezen felmérhető veszély hatására. Ha a digitális szolgáltatások használata során a felhasználók adatvédelmi tudatosság szintje emiatt csökken, még fontosabbá válik a jogszerű, felelős és átlátható adatkezelés a szolgáltatók részéről.

A veszélyhelyzet alatt megnövekedett szolgáltatás-igénybevétel körében követett adatkezelési gyakorlatokra vonatkozóan és az e körben átadott adatok kapcsán a Digitális Összefogás tagjai a következő ajánlást teszik:
Az tekinthető etikus és társadalmilag felelős adatkezelői és adatgazdasági magatartásnak, ha a távoktatási, távmunkavégzési, illetve egyéb digitális szolgáltatók külön hangsúlyt fektetnek az érintettek tájékoztatására, és a veszélyhelyzet elmúltával megerősítést kérnek a veszélyhelyzet alatt gyűjtött adatok érintettjeitől, alanyaitól a további adatkezelés engedélyezésére vonatkozóan, összhangban a jogszerűség, célhoz kötöttség és az adattakarékosság elveivel.