A kombinált pályázatok piackonformosítása az egyik legfontosabb feladat

2017.04.28

2017.03.31-én meghirdették a Széchenyi 2020 program keretében a teljes 2014-2020-as támogatási időszakban pályázható felhívásokat. A Fejlesztési és EU források munkacsoport, illetve tágabb körben az IVSZ teljes tagsága számára a pályázatok érdemi üzleti lehetőséget jelentenek, kedvezményezetti, illetve szállítói és tanácsadói oldalon egyaránt. A megújult munkacsoport vezetője, illetve a tagok célul tűzték ki, hogy a forrásallokációk menedzselésében, kiírások előkészítésében és előrehaladásuk monitorozásában, illetve új lehetőségek generálásában aktívan segítik az ágazat és a fejlesztéspolitika érintettjeit. Ennek érdekében átfogó, a külső forrásokkal kapcsolatos operatív és stratégiai kérdőívet küldtünk ki a teljes tagság részére, amely felkérésre 90 válasz érkezett.

A beérkezett kérdőívek értékelése jelenleg is zajlik, amely eredményeiről a későbbiekben részletesen publikálunk. Azonban a jelenlegi feldolgozottság mellett is megállapítható, hogy a kitöltők aktívak és továbbra is (a nehézségek ellenére) nyitottak a pályázatok iránt. Az Ipar 4.0 technológiák bevezetése, illetve a mezőgazdasági ágazat mint felvevő piacra lépés, valamint technológiai kihívás foglalkoztatja leginkább a kérdőívben résztvevő vállalatokat.

Az elmúlt években tapasztalt számos nehézség ellenére a válaszadó IKT cégek közel 85% adott be vagy tervez pályázatot, valamint 75%-uk rendelkezik Közép-Magyarországi régión kívüli telephellyel. Az egyik legnagyobb kihívást és megoldandó feladatot jelentő téma a kölcsönnel (VT) kombinált konstrukciók feltételihez való alkalmazkodás és a bemeneti feltételek további finomítása.

A pályázati konstrukciók feltérképezése, felkészülése során milyen nehézségeket tapasztalt?

Ennek okán a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, Kamarával együttműködve az IVSZ folytatja a Magyar Fejlesztési Bankkal azt az egyeztetési folyamatot, amelynek célja a kombinált pályázatok piackonformosítása. Ennek előrehaladásáról, eredményeiről a következő munkacsoport ülésen rövid áttekintést fogunk adni. A hivatkozott kérdőív kiértékelése jelenleg is tart, a részletes eredményeket hamarosan publikáljuk.