A digitális készségfejlesztés iránytűje

2024.02.29

Az IVSZ már közel 2 évtizede célul tűzte ki a digitális készségek fejlesztésének támogatását, hiszen ezekre a készségekre nemcsak a munkahelyszerzésben és megtartásban van manapság nagy szüksége a munkavállalóknak, hanem a hétköznapokban is egyre több digitális szolgáltatást használhatunk, melyek az ügyintézés hatékonyságán nagyot lendítenek. A piaci szereplők kétségbeesetten keresik a valós és megfelelő digitális készségekkel rendelkező munkavállalókat és sokuknak igen nehéz feladatot jelent, hogy egy-egy munkakört megfelelő készségű alkalmazottal töltsön be.

Számos szemléletformáló tevékenység diákok számára, az eSkills Week, DTH és Code Week keretében, a munkaerőpiac elvárásait és a munkavállalók képzési lehetőségeit összevető kutatások a fejlett digitális készségek területén, gazdasági elemzések, IT Fitneszteszt diákok számára, számos digitális stratégia és program fűződik az IVSZ nevéhez. Sajnos azonban ezek az erőfeszítések sem voltak még elegendők, hiszen a 2023-as Digital Decade jelentésből (2023-tól ez váltotta fel a korábban jól ismert DESI felmérést) is kiderül, hogy sem a lakosság nem áll jól digitális készségek szintjén, sem pedig a vállalkozások, a digitális technológiák integrálása tekintetében. Ez pedig azt jelenti, hogy még több erőfeszítésre, képzésre, tanácsadásra és tájékoztatásra van szükség.

Hiánypótló platformot indított útjára az IVSZ a www.digitaliskeszsegek.hu platformmal, melynek célja, hogy tudásbázisként és iránytűként szolgáljon a felhasználók számára, ha digitális készségfejlesztéssel kapcsolatosan szeretnének tájékozódni.

A portálon az európai és hazai szintű releváns stratégiák és kezdeményezésekről olvashatunk, mint pl. Magyarország digitális oktatási stratégiája vagy a Digitális Munkaerő Program, illetve a legújabb KKV Stratégia és a Nemzeti Digitalizációs Stratégia.

A digitális készségek fejlesztéséhez igénybe vehető képzési lehetőségekről is tájékozódni lehet, illetve letölteni olyan tananyagokat, amelyeket saját ütemben tud a felhasználó feldolgozni. A Digital Skills and Jobs Portal-on, amelyhez a nemzeti portálunk is kapcsolódik a felhasználóknak lehetőségük van tanulási pályákat bejárni, melyek révén hozzáférnek a tananyagokhoz, azokat lementhetik, saját fejlődésüket nyomon követhetik és önálló tempóban elsajátíthatják a tudást legyen szó akár alapszintű digitális készségekről vagy haladó tudásról a fejlett digitális technológiák (kiberbiztonság, big data, cloud stb) tekintetében.

Inspirációt gyűjthet bárki más országokban alkalmazott, digitális készségfejlesztéshez kötődő jó gyakorlatok példáiból vagy a központi portálon az interaktív térkép segítségével megismerheti az egyes országok releváns startégiáit, programjait, fontosabb DESI mutatószámait stb.

A Hírek menüpont alatt végül nemcsak hazai információkról olvashat, hanem különböző európai országok digitális készségfejlesztési tevékenységéről is, hazai és nemzetközi eseményekről és finanszírozási lehetőségekről, melyekkel a digitális készségfejlesztést lehet elősegíteni.

Látogass el a Digitális Készségek hazai portáljára és tájékozódj. Ha releváns tartalmat osztanál meg velünk, örömmel fogadjuk és közzétesszük.