Az IVSZ első H2020-as pályázatára szerencsére nem kellett sokat várni. Az új EuDEco projekt az európai adatgazdaság modellezését tűzte zászlajára, amelyet számos tevékenységgel egészít ki.

Erre azért van szükség, mert Európában az adat újrahasznosításnak nincs még meg a megfelelő kultúrája, pedig rengeteg nagy adathalmaz generálódik (big data) különböző szektorokban (gondoljunk csak az orvostudományra, a városokra (smart cities) az IT technológiának köszönhetően stb. Mivel Európa versenytársai (Amerika, Japán stb) sokkal előrébb jár az adat újrahasznosítás tekintetében ezért Európa lemarad hozzájuk képest és a polgárok pedig számtalan „jótól” esnek el ugyancsak (pl. hamarabb lehetne kifejleszteni jó gyógyszereket, vagy reagálni helyzetekre, új szolgáltatásokat kidolgozni stb). A cél, hogy ezen javítsunk és elősegítsük az újrahasznosítást. Ennek keretében számos tevékenységünk lesz konkrét eredményekkel:

  • az európai adatgazdaság modellezése
  • Kifejezett ajánlások kidolgozása az európai és a nemzeti szintű döntéshozás számára arról, hogy milyen törvénymódosítások vagy egyéb tevékenységek (pl. kommunikációs kampány) szükségesek ahhoz, hogy megfelelő és kifejezetten támogató környezet jöjjön létre az adat újrahasznosítás számára
  • observatory létrehozása

 

A modellezés több iterációs fázisból áll, amelyek során a modellt use case-k révén teszteljük, elemezzük társadalmi-gazdasági, technikai és jogi szempontok mentén, szakértők bevonásával finomítjuk, míg elkészül a végső modell.

Bővebb információ a projekt honlapján található!

EuDEco_logo

Az EuDEco projekt megvalósítását az Európai Bizottság a 645244 szerződés keretében a H2020 program révén támogatja!

flag_yellow_low