Marketing és digitalizáció: bontsuk le a szervezeti akadálypályát!

2020.05.22

Az elmúlt években egyre kézzelfoghatóbbá válik, hogy digitális gazdaság jóval túlmutat az IKT szektoron, a digitálisan transzformált működés pedig a technológián túl a szervezeti kultúrát, működést és gondolkodást is esszenciálisan jelenti. A Pattern és az IVSZ közös kutatásában felmérte az itthoni helyzetet és a marketing automatizációs eszközök szervezeti integráltságának nyomába eredt: a vezetők terveiről, lehetőségeiről, észlelt akadályairól és jógyakorlatokról már olvashatsz a megjelent tanulmányban – de podcast-sorozatunkban is meghallgathatod a szakértőket az üzleti hatásokról!

Marketing és digitalizáció: bontsuk le a szervezeti akadálypályát!

Az IVSZ Digitális gazdaság méretét vizsgáló tanulmánya szerint a digitális gazdaság kiemelkedő eleme a nemzetgazdaságnak, olyannyira, hogy hatásának, valódi hozzáadott értékének felmérése új módszertant és hozzáállást követel meg. A szűken vett IKT szektor önmagában ma már nehezen értelmezhető, hiszen a digitális transzformáció egyre több vállalat és ágazat belső folyamatait hatja át, illetve különböző tovagyűrűző hatások révén önmagán túlmutatva, az értéklánc későbbi szakaszain is jelentőségteli értéket képvisel. A digitalizáció a teljes gazdaságot átható volta miatt valódi motorjává válhat a fejlődésnek: egy technológia-vezérelt növekedési pályára állás előrejelzésünk szerint már 2023-ra komoly adóbevétel növekedést hozhat. A különböző technológiák hatékony használata azonban szemléletbeli váltást is igényel a vállalatok és a vezetők részéről: ezért tartjuk kiemelten fontosnak, hogy minél több vállalat és a tagcégeink gondolkodását megismerjük, formáljuk.

A digitális marketingtechnológia jó példa arra, ahogyan a digitalizáció az IKT szektoron „túlcsordul”: az ügyfeleket megszólító rendszerezett, automatikus és személyre szabott kommunikáció szerepe gyorsan nő. A Forrester előrejelzése szerint a marketing automatizációs eszközökre fordított költés globálisan 2023-ra eléri az évi 25,1 milliárd dollárt, ami a 2017-es érték több, mint duplája. Ahhoz azonban, hogy a komplex értékesítéstámogató rendszerek bevezetése megtérüljön, elengedhetetlen az egész szervezetbe és operatív működésbe ágyazottan gondolkodni róla.

Marketing és digitalizáció: bontsuk le a szervezeti akadálypályát! infografika

Az IVSZ és a Pattern közös kutatásában körbejárta a hatékony omnichannel kampánymenedzsment tényezőit, és friss, valós példákat, megközelítéseket vonultat fel különböző méretű és digitális fejlettségű cégek köréből. Olyan, technológián túlmutató kérdésekkel foglalkoztunk a vezetőkkel készült interjúkban, mint az operatív működés, a célzás, a KPI-ok, a jogi és compliance előírások és a szervezi felépítés. A résztvevő cégek szektortól és mérettől függetlenül már felismerték a marketing automatizáció által nyújtott lehetőségeket és középtávon igyekeznek megvalósítani azt: ennek megfelelően a stratégiai fókuszt a megkérdezettek csupán 15%-a, míg a rendelkezésre álló büdzsét 30%-a érzi jelentős akadálynak. Számos blokker vághat azonban közbe a törekvéseknek: a rendszerképességek és a megfelelő eszköz megléte mellett a törekvések nem technológiai akadályokba ütköznek. A megvalósítás első sorban olyan szervezeti kérdésekbe bukhat bele, mint például a felsővezetők és az operatív mérőszámok összehangoltsága, vagy a transzparencia. A kutatás számos olyan komponenst feltár, amelyre fokozottan érdemes figyelni már a tervezés során is.

Olvasd el a tanulmányt!

Mondhatni nincs új a nap alatt: a szervezeti kultúraváltás elengedhetetlen feltétele a komplex technológiák használatának. A marketing nem silóként kell, hogy működjön, hanem integráltan a teljes vállalati értékláncba. A kutatásból láthatjuk, hogy már a piac is érti, hogy az automatizmusok megteremtése új belső folyamatokat szül, régieket pedig eltörölhet, kész a kultúraváltásra. A hogyan, a megfelelő módszerek és megközelítések eljuttatása a vezetőkhöz éppen ezért elengedhetetlenül fontos. Az IVSZ minden kommunikációs csatornáján, rendezvényén éppen erre a szemléletformálásra törekszik: tudásátadásunk legújabb eszköze a podcast csatornánk. Friss epizódjában Berta Zsuzsa az A38, Nagy Zoltán Péter az OTP Bank, Fischer Kristóf a Pattern, Schlégl Tímea pedig az IVSZ szemszögéből beszélget arról, hogy a marketing hogyan alakul át és miként hatja át a cégek működését, és hogy merre halad a szakma az új kényszerhelyzet nyomán.