50 feletti munkavállalók zökkenőmentes foglalkoztatási és ágazati mobilitásának elősegítése az IT szektorban

A projekt célja a társadalmi és munkaerő-piaci szerepvállalás erősítése, képviseleti erő növelése, a képviselt munkavállalók és munkáltatók munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének fejlesztése, társadalmi felelősségvállalás erősítése. A projekt újfajta humán-erőforrásmenedzsment eszközrendszerek alkalmazásával az idősebb korosztályok fejlesztését, munkaerőpiacon való tartását kívánja elérni.

50 feletti munkavállalók zökkenőmentes foglalkoztatási és ágazati mobilitásának elősegítése az IT szektorban

A projekt címe: 50 feletti munkavállalók zökkenőmentes foglalkoztatási és ágazati mobilitásának elősegítése az IT szektorban

A kedvezményezett neve: Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége

A szerződött támogatás összege: 49 980 470 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt azonosító száma: GINOP-5.3.5-18-2019-00144

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 09. 30.

A cél elérése érdekében a projektben felmérések elvégzésére és szakmai, módszertani fejlesztésekre kerül sor, annak megállapítására, hogy mely ICT munkakörökben releváns az 50+ éves korosztály alkalmazása. Felmérésre kerül, hogy milyen mértékben nyitott a szektor a munkaerőhiány pótlására oly módon, hogy más szektorokból, vagy az ICT szektor kevésbé IT intenzív munkaköreiből 50 év feletti munkavállalók kerülnek átirányításra. Szakmai, módszertani fejlesztések történnek a más iparágak küldő potenciáljának felmérése, illetve a bevont munkavállalók ismereteinek bővítése, alkalmazkodóképességének növelése, motivációs skilljeik fejlesztése kapcsán, annak érdekében, hogy az ágazatban tapasztalható munkaerőhiányt mérsékelni lehessen.

A kidolgozott megoldási javaslat gyakorlati alkalmazása érdekében kísérleti (pilot) projekt megvalósítására is sor kerül a célcsoport (a munkaerő-piacon jelentős munkatapasztalattal bíró, idősödő munkavállalók) bevonásával.

A pilot projekt tapasztalatait is felhasználva ágazati szintű hatásmechanizmusokhoz hozzájárulni képes szolgáltatási protokollok kerülnek kialakításra és disszeminálásra az ágazat munkaerő-piaci szereplői részére. Ezeket a projektelemeket az IVSZ szervezeti kapacitásainak fejlesztése kíséri, annak érdekében, hogy a szervezetmunkaerő-piaci szerepvállalása erősödni tudjon, az ágazat munkaerő-piaci szereplőinek hatékonyabb támogatása érdekében.

A projekt megvalósult eredménytermékei:

Hire Responsibly néven munkaerőpiaci konferenciát szerveztünk a projekt keretében, amiről beszámoló itt érhető el.
A projekt egészéről szóló beszámolók itt érhetők el.
További beszámolók a projektről ezeken az oldalakon jelentek meg:
Innoskart Klaszter
Észak-Magyarországi Informatikai Klaszter
Ipartestületek Országos Szövetsége