SMART Conversations – Bízunk-e még a digitális bizalomban?

2020.06.05

Az elmúlt hónapokban számos jó példát láttunk arra, hogy az offline tér különböző összetevői a digitális térbe át tudnak szerveződni. Színházi előadásokat, koncerteket és konferenciák előadásait is nézhettük eszközeinkről, ám egy nagy kérdőjel megmaradt: megvalósítható-e az élő események kapcsolatépítési lehetősége az online platformokon? Lehetséges-e izgalmas szakmai egymásratalálás, együttgondolkodás és inspirációlöket a digitális falak között? A SMART kísérőeseményén kiderítettük.

SMART Conversations - Bízunk-e még a digitális bizalomban?

Digitális networking – van-e bizalom a digitális térben?

A fenti kérdés szorosan összefonódik a digitális bizalom kérdésével. Azon túl, hogy biztonsági szempontok is vezérelnek minket, felmerül más is: megbízunk-e abban, hogy a virtuális összeköttetés minőségi kapcsolatokat eredményez, illetve megbízunk-e abban, hogy egy monitoron keresztül is tudunk hatni egymásra? Ez az elválaszthatatlanul összefonódó kérdéskör vezetett minket arra, hogy éppen erre a témára építve kíséreljük meg a SMART konferencia résztvevőit és előadóit egy közös gondolkodásba bevonni.

A SMART Conversations az idei online konferencia második délutánjára szervezett világmegváltó digitális bizalmi gondolkodás volt, amely során képzett facilitátorok és előadóink segítségével, tematikus vezérfonalak mentén kapcsolódhattak egymáshoz a résztvevőink. Önmagában már az elmúlt hónapok bizalmi újrarendeződésének egyik jele, hogy ez a beszélgetés a jelenlévő közel 30 résztvevővel létre tudott jönni. Ahogy Otti Levente (Emarsys) fogalmazott:

Ez is bizalmi kérdés: egy Zoom szobában ülünk, és a hallgatóságnak rólam sok információja van, de egymásról alig tudnak valamit.

A digitális platform azonban bizonyított: a jelenlévők könnyedén, nyíltan kommunikáltak egymással és vitatták meg gondolataikat, illetve jutottak új meglátásokra közösen. Az online szemléletformálás és kapcsolatépítés tehát nagyon is lehetséges, főként, ha felkészült moderátorok vannak jelen, és a tematika, a felépítés is világos.

A téma – digitális bizalom

Megváltozik, illetve most is folyamatosan megjósolhatatlan irányba változik az a célközönség, akinek a cégek a digitalizációt szeretnénk eladni. Felhasználói perszónáinkat, empátiatérképeinket újra kell rajzolnunk: hiszen bármennyire is hasonlít majd a „normálishoz” az, amibe visszatérünk, a járvány és annak tapasztalatai megkerülhetetlenül beivódnak az emberekbe, vezetőkbe – így a szervezetekbe és a vállalati kultúrába is. A járványt tekinthetjük evolúciós lépcsőfoknak is, ám az evolúció nem a jövőre, hanem a jelenre tervez – a tapasztalatokat „manuálisan”, stratégiák mentén tudjuk a jövőre is átírni.

Mindezek folytán felmerül, hogy a jelen történései, változásai, illetve a megnövekedett digitális eszközhasználat hogyan csapódik majd le a megnyugvó piacon, mi lesz a – Rab Árpád trendkutató által emlegetett – „30 napos próbaidőszak” után. A digitalizációs folyamatok, a transzformáció és az előrelépés sebessége hosszútávon inkább gyorsulnak a járvány következtében, vagy lassulnak, megtorpannak? Közelebb vagy távolabb kerültünk egy gazdasági válságtól? Miben változtak a fogyasztók és az ügyfélszolgálati működések, ezekből mi marad meg?

A felépítés

A csapatok egy közös térben kezdték a beszélgetést, majd három kör kiscsoportos beszélgetés következett. A résztvevők összesen négy kisebb, véletlenszerűen összeállított csoportban, megadott idő alatt (20 perc) tárgyalták meg a terítéken lévő három kérdést. A csoportokban az inspirációs löketet vállalkozó kedvű előadóink biztosították: Frankó-Csuba Dea innovációs coach, Otti Levente adatigazgató (Emarsys), Steigervald Krisztián (6generáció) és Rab Árpád trendkutató voltak a motorja a beszélgetésnek, a vita megfelelő kibontakozását pedig a facilitátoraink segítették. A csoportokban kibomlott meglátásokat, kérdéseket a közös térbe hozták vissza a résztvevők, ahol tovább tisztultak a gondolatok. A másfél órás esemény végén pedig legtöbben őszintén meglepődve tapasztaltuk: nem éreztük a digitális válaszfalat, feltöltődtünk mind emberileg, mind szakmailag. A SMART Conversations kérdései mentén termékeny és jövőbeli terveket, stratégiákat joggal inspiráló gondolatok sültek ki – a közeg termékenysége abból is jól látszott, a megadott 20 perc szinte kevésnek bizonyult a csoportoknak.

A SMART Conversations kérdésfelvetései, következtetései, megállapításai annyira sokatmondóak és gazdagok, hogy ezt egy külön, a tudatos tervezést segítő anyagban foglaltuk össze. Ennek egyik talán legfontosabb tanulsága, hogy az előadók, illetve résztvevők általános optimizmussal beszéltek a témáról, azzal a fontos kiegészítéssel, hogy most egy teljesen új minőségben érhető tetten a bizalom, valamint a jövőben minden bizonnyal egy régit és az újat ötvöző, hibrid gondolkodásmód mentén érdemes előre menni. Az egyik előadó így fogalmazott:

érdemes felfedezni, hogy egy-egy szolgáltatás vagy megoldás milyen bizalmi és kontroll támpontokat ad, amelyek az offline térben nem voltak lehetőségek.

Ha szeretnél még többet megtudni a Conversations során elhangzott gondolatokról és szeretnél tudatosan építkezni, tervezni a következő időszakban, akkor olvasd el összeállításunkat.