Éveken át programoztuk együtt a jövőt

2023.03.23

Záráshoz közeledik a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) „Programozd a jövőd” projektje, mely (az IVSZ szakmai együttműködésével) azt segítette elő, hogy minél több fiatal tanuljon tovább IT területen. A program összetettségét mutatja, hogy az érettségiző fiatalokon túl a piaci szereplőket, az egyetemi képzőhelyeket és az általános iskolásokat is megszólította. 

Ha a projekt 2016-os indulásakor jelentős, akkor mára már kritikus problémává nőtte ki magát a digitális szakemberek hiánya. Az IVSZ számos kutatásában, elemzésében rámutatott arra, hogy a digitális gazdaság kellő ütemű fejlődéséhez olyan informatikusokra, de még inkább a szükséges készségekkel bíró digitális szakemberekre van szükség, akik jelenleg nem találhatók meg kellő számban a munkaerőpiacon. Ezért is volt (és van ma is) nagy jelentősége a „Programozd a jövőd” elsődleges céljának: minél több fiatal folytassa tanulmányait a hazai felsőoktatási intézmények valamelyik informatikai szakán. 

 

Both Vilmos, az IVSZ elnöki tanácsadója a szövetség projektben betöltött szerepéről tartott előadást a “Programozd a jövőd” zárórendezvényén

A döntés támogatására, a fiatalok, illetve az ő szüleik orientálása érdekében, az érdeklődés felébresztésére, majd élményekkel teli fenntartására a Programozd a jövőd” egy olyan komplex, több pilléren nyugvó eseménysorozatként futott, amelyet röviden összefoglalni szinte lehetetlen. A projekt felsőfokú informatikai képzésekben rejlő lehetőségekről szóló pályaorientációs előadásain az elmúlt 5 év alatt közel 250 intézményben, 17 500 diák vehetett részt. A szakma alapjaival további húszezer általános iskolás is megismerkedhetett összesen 380 pályaorientációs előadás alkalmával, az utazó IT Turnébusz 101 állomásán pedig 13 000 diák interaktív informatika órán gyarapíthatta tudását. A projekt pilléreinek eredményei ezen a linken részleteiben is megismerhetők. 

Kudari Nóra, az IVSZ projektvezetője az egyetemi együttműködési programokról kérdezte a panelbeszélgetés résztvevőit. Balról jobbra: Dr. Dombi József Dániel (a Szegedi Tudományegyetem adjunktusa), Dr. Pitlik László (a Kodolányi János Egyetem tanszékvezetője), Lovas István (a Schönherz Iskolaszövetkezet ügyvezetője

Az IVSZ szakértői, kutatói és elemzői a projekt teljes életciklusa alatt és több pillér megalapozásához nyújtottak szakmai segítséget. Ez kezdődött az előzetes, majd a tudásbázishoz szükséges kutatások megtervezésével és értékelésével, oktatási és munkaerőpiaci adatbázisok elemzésével, majd folytatódott a motivációs pillérben való aktív részvétellel. Szövetségünk aktívan részt vett az élményközpontok szakmai szervezésében, illetve a pedagógiai program kidolgozásában, támogattuk a kommunikációs munkacsoport munkáját, az oktatói pool kialakításával, az interdiszciplináris együttműködések tető alá hozásával pedig a projekt együttműködési pillérét segítettük. 

Horváth Balázs, az IVSZ tartalommenedzsere a motivációs pillér munkájában részt vállaló szakemberekkel beszélgetett – Balról jobbra: Schön Martin tanár, Oberling Ákos informatikai szakértő és Tisza Géza, az Edtech Magyarország pedagógiai szakmai vezetője

Az IT-felkészültséggel rendelkezők számának növelése és szaktudásuk minőségének fejlesztése a projekt lezárását követően is kiemelt jelentőségű feladat marad, mivel az informatikai és digitális szakemberek iránti kereslet továbbra is tartósan és évről évre meghaladja a képzési kibocsátást. Az IVSZ ezért a projekt összes szereplőjével és közreműködőjével azt javasolja, hogy a „Programozd a jövőd” folytatódjon. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a konzorcium tagjainak, partnereinek, a projekthez tudásukkal hozzájáruló szakemberek áldozatos munkáját, a befektetett energiát, időt, tehetséget, bízva abban, hogy a közös munka folytatódik és a jövőben továbbra is együtt programozzuk a jövőt.