A kormányzati stratégia központi eleme a digitális állampolgárság

2022.12.08

Magyarország készülő új Nemzeti Digitális Állampolgárság Programjáról, a digitális állampolgárság jövő évi bevezetéséről és az együttműködési lehetőségekről egyeztetett Guller Zoltánnal, a Digitális Magyarország Ügynökség (DMÜ) vezérigazgatójával az IVSZ elnöksége egy közös, december 7-i vacsorán. 

Az IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért az elmúlt években számos javaslattal, többek közt az Összefogás a digitális Magyarországért című kiáltványával is elősegítette a digitális szakma, a gazdaság szereplői, illetve a politikai döntéshozók közötti párbeszédet annak érdekében, hogy Magyarország az iparágak digitális transzformációjából nyertesként jöhessen ki. 

Magyarország digitalizációja érdekében folytatott konstruktív egyeztetést december 7-én az IVSZ elnöksége szokásos év végi vacsoráján a szeptemberben megalakult DMÜ vezérigazgatójával. A szakmai beszélgetésen Guller Zoltán hangsúlyozta, hogy a DMÜ egy piaci logika szerint működő szervezet, amely ellátja a digitalizációs terület irányításával kapcsolatos összes feladatok jelentős részét. A vezérigazgató nem hagyott kétséget afelől, hogy a december végéig elkészülő Programot a DMÜ az azt követő három évben meg is valósítja. 

Az este során számos, az IVSZ és a szervezet tagsága számára kulcsfontosságú kérdésről is szó esett, így a kormány év végére elkészülő, új nemzeti digitális stratégiájáról  Nemzeti Digitális Állampolgárság Programról is- amelynek központi eleme a digitális állampolgárság megteremtése lesz. Guller Zoltán megerősítette, hogy a kormány elkötelezett a digitális szolgáltatások elterjesztése mellett, amelyet a „mobile first” szemlélettel kívánnak elérni. 

A DMÜ fontos célja az is, hogy lehetővé tegye, hogy a kormányzati munka adatvezérelt legyen a közeljövőben. Ennek számos előfeltétele van: az egyik ilyen kulcsterület az IVSZ által is prioritásként kezelt adatbiztonság. Guller Zoltán úgy fogalmazott, hogy ehhez vizsgálják egy Magyarországra telepített, regionális felhőszolgáltatás megvalósíthatóságát. Guller Zoltán ebben is és a lakosság számára nyújtott digitális szolgáltatások fejlesztésében is számít a piaci szereplők aktivitására. 

Az IVSZ elnöksége legfontosabb keretfeltételként a megfelelő számú és tudású munkaerőt nevezte meg. Minden digitális megoldás – kormányzati vagy üzleti – megvalósításához és hatékony használatához szükség van a digitális szakemberek tömegére, az egyes szakmákban megjelenő digitális készségekre és a digitális kompetenciák társadalmilag széles rétegben való meglétére is. Ehhez komplex programokra lenne szükség az oktatás területén, bővíteni szükséges az IT- és digitális szakemberképzést és lépéseket kell tenni a foglalkoztatás elősegítése érdekében. A DMÜ vezetője egyetértett a téma fontosságával, és jelezte, hogy ők is prioritásként kezelik a digitális munkaerő megtartását, és az IVSZ ezzel kapcsolatos javaslatait is szívesen meghallgatják. 

A jó hangulatú egyeztetés végén mindkét fél megerősítette abbéli szándékát, hogy az egyeztetéseket rendszeressé teszik, illetve nyitottak egy stratégiai együttműködés lehetőségére a DMÜ és az IVSZ között. 

Vinnai Balázs és Guller Zoltán