A járványhelyzet hatásai a digitális gazdaságban

2020.03.31

Az első megállapítások és piaci felmérés a kormányzatnak szánt javaslatok kidolgozásához

Az IVSZ elnökségének közleménye

A járvány hatása a digitális gazdaságra

A koronavírus-járvány okozta globális egészségügyi válsághelyzet drámai hatást gyakorol a gazdaságra, nem kímélve a digitális gazdaság szereplőit sem. Noha a jelen helyzetben a digitális megoldások és technológiák a kapcsolattartás, az egészségügy, az oktatás és a munkavégzés nélkülözhetetlen eszközeiként minden korábbinál szélesebb körben terjednek, az infokommunikációs ágazatban működő vállalkozások – és különösen a kisebb hazai fejlesztőcégek – éppen úgy a megrendelések visszaesésére és forgalmuk jelentős csökkenésére számítanak, mint a más ágazatokban működő kkv-k.

Az informatikai ágazat szereplői, munkatársai és rendszerei jelenleg bírják a megnövekedett terhelést, miközben nem csak a munkahelyeken és az oktatásban, de közvetlen környezetükben is támogatnak mindenkit a válság által kikényszerített digitális átállásban. Ezt természetesnek tekintik, és nem is várnak érte külön elismerést, mindössze annyit, hogy a válságkezelési intézkedések bevezetésekor az ágazat ne szenvedjen hátrányt pusztán azért, mert a járvány idején megnőtt a távol-keleten gyártott laptopok és egyéb digitális eszközök kiskereskedelmi forgalma. Bár örülünk a hazai családok és vállalkozások javuló eszköz-ellátottságának, ez a forgalom-növekedés nem a hazai digitális gazdaság bevételeit és foglalkoztatását erősíti.

Az IVSZ a rendkívüli intézkedésekre azonnal reagált: felhívása nyomán az utóbbi két hétben több, mint 50 tagvállalattól és egyéb piaci szereplőtől érkezett felajánlás csak a digitális oktatás támogatására (módszertanok, szoftverek, tárgyi eszközök és szakmai segítség a tanárok/diákok/szülők, illetve iskolák részére). A beérkezett felajánlásokat közzétettük az ivsz.hu/osszefogas oldalon.

Ezen felül

 • kezdeményezésünkkel hozzájárultunk az ITM Digitális Összefogás programjának elindulásához, amelyhez alapítóként csatlakoztunk;
 • tematikusan összegyűjtöttünk olyan digitális platformokat és online szolgáltatásokat, amelyek megkönnyítik az együttműködést távmunka esetén;
 • folyamatosan figyeljük és feldolgozzuk a járványhelyzet digitális gazdaságra gyakorolt hatásait;
 • cikkekkel, elemzésekkel, hetente megjelenő podcast sorozattal jelentkezünk, illetve folyamatosan támogatjuk a releváns és hiteles kezdeményezéseket;
 • dolgozunk saját rendezvényeink (pl. SMART konferencia) átköltöztetésén a digitális csatornákra.

A digitális gazdaság szakmai szervezeteként azonban nemcsak a rövidtávú válságkezelésből, hanem a válság hatásainak hosszú távú kezeléséből, a gazdaság digitális újraindításából is ki kell vennünk a részünket. A járvány miatt bevezetett korlátozások közvetlenül hatnak a gazdaság növekedési kilátásaira és a foglalkoztatásra is. A mi feladatunk most az, hogy minél több információt gyűjtsünk arról, hogy miként érinti a válság az IVSZ tagvállalatait és a teljes ágazatot, hiszen így tudunk a gazdaság digitális újraindításával kapcsolatos forgatókönyveket/javaslatokat kidolgozni.

Ezért az IVSZ megkezdte a válság digitális gazdaságra gyakorolt hatásainak felmérését, illetve az informatikai és a digitális gazdaságba sorolható egyéb vállalkozások által tapasztalt kihívások és a kezelésükre irányuló megoldási javaslatok összegyűjtését. A tagvállalatoktól érkezett jelzések alapján megfogalmazott előzetes megállapításaink az alábbiak:

 • a piacon nagy a bizonytalanság, a kereslet jelentősen csökkent;
 •  a megrendelők folyamatban lévő megrendeléseket mondanak vissza, projekteket függesztenek fel;
 • a szoftverfejlesztés területén a projektek leállása miatt jelentős kiesés várható;
 • valós kockázat, hogy az újrainduláskor már nem lesznek elérhetőek a legfontosabb szakemberek, akiket elvisznek a külföldi vagy globális vállalkozások;
 • bár még kevés a tényleges csődhelyzet és egyre növekvő – de még nem drámai – az elbocsátási arány, ez bármikor változhat; a kkv szektor a leginkább érintett;
 • az új megrendelések száma a távközlési, üzemeltetési szegmensekben is zuhanni fog;
 • a kereskedelemben jelentősen megnő a körbetartozás veszélye, a likviditási gondokkal küszködő vállalatok nehezen élik túl ezt az időszakot;
 • a kínai (és most már számos más országbeli) termelés szünetelése, lassú visszaépülése és a szállítási láncok akadozása jelentős csapás a hardver eszközök kereskedelmére.

A fentiek ellenére az állami gazdaságvédelmi intézkedések célterületeként egyelőre fel sem merül az informatikai szektor és a digitális gazdaság támogatása, pedig ha itt tartós leállás, jelentős visszaesés történik, akkor az eddig is a képzett munkaerő hiányával küszködő informatikai szakmában tovább nőhet az elvándorlás és agyelszívás, ami nemcsak az ágazat, de az egész nemzetgazdaság versenyképességét fenyegeti.

A digitalizáció nemcsak a válságkezelésben, hanem a gazdaság válságot követő újraindításában is meghatározó szerepet kell, hogy játsszon. Ennek egyik meghatározó alapfeltétele, hogy a digitális gazdaság szereplői legalább olyan mértékben részesedjenek a gazdasági mentőintézkedésekből, mint mások. Az átmenetileg kényszerűségből használatba vett, nem professzionális célokra készült, – funkcionális értelemben csak részmegoldásnak tekinthető, esetenként adatbiztonsági aggályokat is felvető – digitális (szükség)megoldások egy részét a válságot követően le kell cserélni, illetve a gazdaság és a társadalom egészét fel kell készíteni a hasonló sokk hatások jövőálló digitális megoldások segítségével történő tompítására, kezelésére.

Előzetes megállapításaink igazolására, illetve a gazdaság digitális újraindítását célzó javaslataink kidolgozásához szeretnénk megismerni minél több piaci szereplő visszajelzéseit, gondolatait.

Ezért kérjük, hogy felmérésünk kitöltésével segítse munkánkat, illetve közvetlenül nekünk küldött hozzászólásaival és IVSZ-tagsága fenntartásával (vagy a szervezetbe új tagként történő belépéssel) támogassa az egységes véleményformálásban és képviseletben rejlő potenciál kihasználását.

A beérkezett válaszok feldolgozásával az IVSZ ágazati szintű javaslatcsomagot fogalmaz meg, és cselekvési tervet dolgoz ki.

Az összesített eredményekről tájékoztatjuk együttműködő partnereinket.

A beérkezett válaszok feldolgozásával az IVSZ ágazati szintű javaslatcsomagot fogalmaz meg, és digitális cselekvési tervet készít, aminek egyik legfőbb eleme, hogy a digitális transzformáció hogyan segítheti, gyorsíthatja fel a gazdaság újraindítását, illetve, miként járulhat hozzá annak új növekedési pályára állításához.

Javaslataink kidolgozásakor természetesen felhasználjuk a digitális gazdaság súlyát elemző közelmúltban publikált tanulmányunkat is, melynek legfőbb következtetése, hogy a magyar gazdaság egy technológia-vezérelt növekedési pályát követve néhány éven belül több ezer milliárd forintos GDP-növekedést érhetne el, amihez következetes digitalizációs politika és intézkedések szükségesek a kormányzat részéről.

Az IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért elnöksége