Az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág munkaerő-piaci tünettérképe

A projekt célja az azonosított munkaerő-piaci kihívások beavatkozási területeinek célzott és átfogó vizsgálata, átfogó ágazati munkaerő-piaci Tünettérkép készítése, valamint javaslatcsomagok megfogalmazása a döntéshozók irányába.

Az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág munkaerő-piaci tünettérképe

A projekt címe: Az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág munkaerő-piaci tünettérképe

A kedvezményezett neve: Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége

A szerződött támogatás összege: 49 800 621 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt azonosító száma: GINOP-5.3.5-18-2019-00107

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.06.30.

A GINOP-5.3.5-18-2019-00107 felhívás céljaihoz kapcsolódóan, az IVSZ Digitális munkaerő és oktatási munkacsoportja, a munkaerőpiac legnagyobb kihívásainak feltárását követően, az azonosított területeken konkrét feladatokat és cselekvési tervet kíván készíteni, ami alapján az illetékes kormányzati szervek felé is meg lehet fogalmazni javaslatokat. A munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projekt a képzési oldalt érintő kihívásokon túl két másik területre fókuszál, egyrészt a munkaerővonzás és -megtartás nehézségeire, valamint a bérfeszültségek kérdéskörére.

A módszertani fejlesztéseken kívül a projekt keretében kísérleti (pilot) projekt megvalósítására is sor kerül, legfeljebb tíz munkáltató bevonásával lehetőség adódik a szakmai, módszertani fejlesztési szakaszban feltárt munkaerő-piaci beavatkozási megoldások, eszközök kipróbálására is. Cél, hogy a pilot projektbe bevont munkáltatók olyan, kézzelfogható, adaptálható, gyakorlatorientált megoldási javaslatokat kapjanak, amelyek már rövidtávon is hatással lesznek a cég munkaerővonzó és megtartó képességére, valamint a munkahelyi környezet alakítására.

A munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának összehangolását segítő, támogató megoldások tématerületet feldolgozó projekt futamideje 2020. áprilisi kezdéssel 12 hónap.

A projektről szóló beszámolókat itt és itt érheti el.

A projekt keretében megrendezett MENTA Warmup: Jelen a jövő munkaerőpiaca! című rendezvény beszámolóját itt érheti el.

A projekt keretében megvalósult további kutatások:

Sajtómegjelenés: