Felmérés a női munkavállalók helyzetéről az IKT szektorban

Lezárult az IVSZ #femintech – Tedd láthatóvá! felmérése, melynek következtetései szerint pozitív irányba halad a nők IKT iparágban való foglalkoztatása, de a további fejlődéshez és a nők arányának növeléséhez szemléletváltásra, nyitottságra, valamint az informatikai képzésekben résztvevő nők számának növelésére van szükség.

A digitális társadalom, gazdaság, valamint a vállalatok életének, sikerességének alapfeltétele a kellő digitális készségekkel rendelkező szakemberek megléte. A Magyarországon, de Európában, sőt világszerte is érezhető munkaerőhiány hatalmas kihívások elé állít mindenkit, hiszen óriási harc dúl a munkavállalókért. Ezért az IVSZ mindent megtesz azért, hogy növekedjen az informatikai oktatásban résztvevők száma, illetve minden lehetséges fronton igyekszik előmozdítani a digitális szakemberek képzését, valamint ráirányítani a figyelmet a munkavállalók olyan csoportjaira, akik komoly értéket jelenthetnek az IKT, de bármely más szektor számára is.

 

Női alkotó energiákra a technológiai területeken is szükség van!

– Kaszab Stella, HR és marketing igazgató, H1Systems

 

Ebben a szellemben egy dedikált projektben foglalkoztunk azzal, hogy miként lehet segíteni az IKT cégeket a senior kollégákkal való hatékony együttműködésben, konzorciumi partnerként részt veszünk a „Programozd a jövőd” kezdeményezésben, ami azt célozza, hogy minél több fiatal válasszon valamilyen informatikai szakot a felsőoktatásban, de éves szinten elvégezzük a hazai bootcamp cégek auditálását, tiszta képet és adatokat biztosítva arról, hogy milyen hatékonysággal és számok mellett zajlanak az intenzív rövid ciklusú informatikai képzések hazánkban.

 

Nyitottabbá váló vállalatok, kevés jelölt

Az IVSZ kiemelten fontosnak tartja, hogy aktívan foglalkozzon a nők IKT és egyéb szektorokban betöltött szerepével, valamint annak tisztázásával, hogy milyen akadályokkal kell megküzdeniük a karrierjük során, mi a vállalatok nőkkel kapcsolatos attitűdje, illetve maguk a női munkavállalók hogyan látják saját helyzetüket a munkaerőpiacon. Ezért döntöttünk úgy, hogy első ízben egy széles körű felmérés keretében egyrészt kérdőíves (285 női IKT munkavállalót és 52 IKT vállalatvezetőt megkérdezve), majd mélyinterjú formájában megkérdezzük a hazai IKT vállalatok és női munkavállalók véleményét a témában.

 

“Büszke vagyok arra, hogy az IVSZ hazánkban először átfogó felmérést készített a nők helyzetéről az IKT szektorban”, mondta el Tajthy Krisztina, az IVSZ főtitkára. “Szeretnénk megismerni azokat a nőket, akik ezt a hivatást választották, feltárni, hogy milyen sikereik, nehézségeik vannak a pályájuk során. A közeljövőben a kutatásra reagálva olyan projekteket, programokat szorgalmazunk, amelyek az IKT szektorban dolgozó nőket és munkáltatóikat támogatják.”

A kérdésekre válaszoló vállalatok az általános hazai viszonyoknak megfelelő, 20% alatti arányban foglalkoztatnak nőket. Ők jellemzően back office, pénzügy, HR, marketing, sales területen dolgoznak, itt válnak vezetővé, azonban az IKT-tól az üzleti terület felé haladva emelkedik a nők aránya. A női munkavállalók alacsony aránya távolról sem jelent vonakodást a vállalatok részéről, hogy nőket alkalmazzanak: hiába szeretnék őket felvenni, nincs elegendő jelölt a munkaerőpiacon, aminek az az első számú oka, hogy a felsőoktatás alacsony számban képez ki nőket.

femintech kutatas

(Kihívások érzékelése a nők IKT-ban való foglalkoztatásával kapcsolatban cégméretre vetítve)

 

A nők aránya átlagosan még mindig nem éri el a 20%-ot a az informatikai képzéseken (sem a beiratkozottak, sem az oklevelet szerzettek körében), ezzel együtt az elmúlt 10 évben mindkét esetben növekvő tendencia figyelhető meg. Az informatikai képzésen oklevelet szerzettek között 2020-ban a nők aránya (17,6%) már megközelíti az EU átlagot az IKT szakemberek női arányát tekintve. Nem csak a felsőoktatásban növekszik a nők aránya a hallgatók között: az IVSZ legfrissebb bootcamp auditjelentéséből kiderül: a bootcampek hallgatói között 25,6% volt a nők aránya 2020-ban, ami lényegesen meghaladja mind a korábbi években tapasztaltakat, mind az infokommunikációs területen dolgozók körében hivatalosan mért 12%-os arányt.

 

Kifejezetten keresem a lehetőséget, hogy erős női szakemberekkel dolgozzak, továbbá egyértelmű pozitív hatást látok a cégkultúrára, a termékre és az üzleti eredményekre is.

– Deliága Ákos, Társalapító, ügyvezető, Talk-A-Bot Kft.

 

Sztereotípiák, de nem csak az iparágon belül

A felmérés a női munkavállalók attitűdjét is vizsgálta azzal kapcsolatban, hogy milyen akadályokat érzékelnek a karrierjük során. A válaszadók 35%-a a sztereotípiákat jelölte meg hátráltató tényezőként, amelyek azonban elsősorban nem az iparágon belül, hanem a társadalmi környezetükben (ügyfél oldalon, oktatásban, családi és baráti körben) jelennek meg. A válaszok között jelentős arányban található meg a család előnyben részesítése, amivel összefügg az a feltevés is, hogy az IKT vállalatok nem elég rugalmasak a részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatban. A felmérés ugyanakkor azt is megállapította, hogy a cégek egyre nyitottabbak ezen a téren, amennyiben ez az igény felmerül.

femintech kutatas

(Akadályok az IKT karrierben a nők szerint (%))

 

Fontos célja volt a kutatásnak azt is megvizsgálni, hogy a női munkavállalók, illetve az IKT cégek szerint mennyire nyitott a szektor a női munkavállalók alkalmazására. A válaszok arra mutattak rá, hogy a két fél eltérően értelmezi a nyitottság fogalmát: a cégek ezt sok esetben a foglalkoztatás lehetőségével azonosítják, miközben a munkavállalók szerint a nyitottság ennél jóval többről szól (vállalati kultúráról, pszichológiai biztonságról), és nem elegendő az, ha a szervezet vezetője nyitott, az egész szervezetnek annak kellene lennie, hiszen a női munkavállalónak elsősorban a cég egészéről van tapasztalata, megítélése.

 

Az informatika pont a rugalmasságából fakadóan nagyon nagy lehetőség a nők számára.

– Polocz Anett, General Manager, Cosmo Consult

 

femintecg kutatas abra

(Nyitottság értékelése – munkáltatói és munkavállalói eredmények)

 

A felmérés rámutatott, hogy bár az utóbbi években elkezdődött egy pozitív folyamat, még mindig fontos és releváns kérdés a nők foglalkoztatása, az IKT szektoron belül és kívül egyaránt. A problémakör komplex, és többoldali szemléletváltás szükséges. Egyrészt a vállalatok részéről kulcsfontosságú, hogy megértsék a diverzitás fontosságát, az általuk foglalkoztatott különböző célcsoportok igényeit, és a foglalkoztatási gyakorlatukat ennek megfelelően alakítsák, elérjék, hogy a pszichológiai biztonság a szervezeti kultúra részévé váljon, valamint támogassák a nők foglalkoztatását az alapvetően férfiak által dominált csapatban. Másrészt, a nők részéről is szükséges egyfajta szemléletváltás, hogy bízzanak magukban és szakmai felkészültségükben, ne higgyenek a sztereotípiáknak, merjenek bátran belevágni az IKT karrierbe.

 

Fontos segítenünk a nőket már az iskolai években és az oktatás során, hogy merjenek bátran belevágni IKT karrierbe, bízzanak magukban és a szakmai felkészültségükben.

– Nagy-Földi Zita, a Vodafone Toborzási és Szervezetfejlesztési Vezetője

(A cikkünkben szereplő idézetek a felmérés során, valamint azt követően elkészült interjúkban résztvevő cégek vezetőitől származó gondolatok.)

 

Letöltés