Tisztelettel meghívjuk Önt az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségének 2020. évi rendes évi Közgyűlésére, amelyet 2020. augusztus 27-én (csütörtök) 13.00 – 17.00 óra között tartunk a Közgyűlés honlapján elérhető napirend szerint a HubHub Budapestben (1061 Budapest, Király utca 26.).

A Közgyűlésen való részvételhez augusztus 26. 17 óráig szíveskedjen regisztrálni a közgyűlés oldalán:

A Közgyűlésen lejár a Szövetség egyes elnökségi pozícióinak mandátuma, így az elnökségi tagok választása is napirenden szerepel.

A Közgyűlés napirendje az IVSZ weboldalán megtalálható.

E mellett, természetesen a Közgyűlésnek el kell fogadnia a Szövetség 2019-es beszámolóját és 2020-as költségvetését is.

Tájékoztatjuk a tisztelt Tagot, hogy amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, a megismételt Közgyűlésre a hatályos Alapszabály VII. fejezet 10. § (1) bekezdése alapján az eredeti Közgyűlésre meghirdetett azonos napirenddel, azonos napon az eredeti időponthoz képest fél órával későbbi időpontban kerül sor. A megismételt Közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Tagot, hogy az Alapszabály VII. fejezet 11. § (10) bekezdése szerint a Közgyűlésen szavazati joggal az a Tag rendelkezik, aki a Tagdíjszabályzatban foglaltak szerinti tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett és nincs hátraléka.

A Közgyűlés háttéranyagai – a felkészülést, illetve a Közgyűlés programjának, napirendjének lebonyolítását megkönnyítendő – elektronikus úton hozzáférhetőek az IVSZ weboldalán, továbbá a dokumentumok a Szövetség irodájában megtekintés céljából rendelkezésre állnak.

Kérjük a tisztelt Tagot, hogy részvételével és aktív közreműködésével járuljon hozzá a Közgyűlés, és ezáltal a Szövetség működésének sikerességéhez. Közgyűlésen való megjelenésére feltétlenül számítunk! Regisztrálni ide kattintva tud.

Amennyiben a Közgyűlésen személyesen nem tud részt venni, abban az esetben kérjük, delegálja megbízott munkatársát. A Közgyűlésen csak az IVSZ tagvállalatok hivatalos képviselői, vagy az általuk megbízott, meghatalmazott személy szavazhat. (Meghatalmazás letölthető a Közgyűlés dokumentumtárából.) Egy tagvállalat részéről természetesen többen is jelen lehetnek, szavazati joggal azonban csak egy személy rendelkezik.

Budapest, 2020. augusztus 12.

Üdvözlettel,

IVSZ iroda