ARISA (Európai Mesterséges Intelligencia Készségek Szövetsége)

2023.01.19

Az Európai Mesterséges Intelligencia Készségek Szövetségében (ARISA) 20 ágazati partner között az IVSZ is részt vesz, hogy a projekt keretében létrehozott stratégiával rendszerszintű és strukturális hatást gyakoroljon a készséghiány csökkentésére, valamint megfelelő minőségű és szintű készségeket biztosítson MI területén. 

Az Európai Mesterséges Intelligencia Készségek Szövetségében (ARISA) 20 ágazati partner között az IVSZ is részt vesz, hogy felgyorsítsa a munkavállalók, álláskeresők, vállalatvezetők és politikai döntéshozók mesterséges intelligenciával kapcsolatos szakmákhoz szükséges tovább- és átképzését és enyhítse az MI készségek hiányát a piacon. 

A mesterséges intelligencia (MI) számos új lehetőséget és felhasználási területet jelent minden iparágnak a folyamatok automatizálásától a tehetségfejlesztésig. Az MI-technológiák jelentős hatással lehetnek nem csak az IKT szektorra, hanem olyan iparágakra, mint a pénzügy, az egészségügy, az ellátási láncok, a gyártás vagy az oktatás. 

Ma az Európai Unióban a vállalkozásoknak mindössze 8%-a alkalmaz valamilyen MI-technológiát[1]. Az MI széleskörű bevezetésének egyik legnagyobb akadálya a készségek hiánya[2]. A DIGITALEUROPE által vezetett ARISA projekt célja, hogy csökkentse a mesterséges intelligencia készségek terén mutatkozó hiányosságokat, és ezáltal növelje a mesterséges intelligencia felhasználását és annak társadalmi hasznát. 

Az ARISA az emberközpontú és megbízható mesterséges intelligencia biztosítását a készségfejlesztés oldaláról közelíti meg. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos alapvető technikai ismeretek és készségek kiemelkedő fontosságúak annak biztosításához, hogy az emberek és a vállalkozások megbízható, mesterséges intelligencia-alapú szolgáltatásokat és megoldásokat használhassanak és tervezhessenek, amelyek jelentős előnyökkel járnak nem csak a digitális ökoszisztéma, hanem és az egész társadalom számára.  

Az ARISA célja az uniós piacon az MI-képzettségek hiányának csökkentése azáltal, hogy azonosítja a jelenlegi és a kialakulóban lévő „skill gap”-eket az egyes foglalkozási területeken, beleértve a vállalatvezetőket, a technológiai vezetőket, a technológiai szakembereket és a politikai döntéshozókat. Az ARISA jelentése (amely 2023 elején jelenik meg) feltárja az új piaci követelményeket az MI-hez kapcsolódó szakmák szerepeit és készségeit illetően. 

A projekt négyéves időtartama alatt (2022-2026) egy európai szintű stratégiát dolgoz ki az MI-készségek fejlesztésére, amely konkrét stratégiai célkitűzéseket és intézkedéseket határoz meg az azonosított készséghiányok kezelésére. A projekt keretében tantervek és képzési programok (EQF 4-8) kidolgozására is sor kerül, amely hosszú távon hozzájárul a munkavállalók, álláskeresők, vállalatvezetők és politikai döntéshozók számára szükséges ismeretek és készségek fejlesztéséhez. 

A projekt végső soron az Európai Bizottság Készségekről szóló paktum elnevezésű kiemelt kezdeményezésének részeként egy, az MI készségek köré szerveződő közösséget kíván létrehozni. 

Az ARISA a legmagasabb színvonalú eredmények biztosítása érdekében számos helyi és európai szintű szervezettel működik együtt a köz- és magánszférából egyaránt. A DIGITALEUROPE által koordinált ARISA-konzorcium 16 teljes jogú és 4 társult partnerből áll, akik komoly tapasztalattal rendelkeznek a technológia, a képzés és a közösségépítés terén, valamint a legkülönbözőbb hátterű érdekeltek széles körű hálózatát biztosítják, beleértve oktatási és képzési szolgáltatókat, képesítési testületeket, valamint az iparágat és a digitális ökoszisztémát képviselő szövetségeket. 

AZ IVSZ az ipari igények felmérése, a profilok kialakítása és a készségstratégia kidolgozásában segíti elsősorban a szövetség munkáját, illetve szakmai partnerként és ipari kapcsolattartóként erősíti a projekt egészének megvalósulását. 

Az ARISA projekt az Európai Unió Erasmus+ Programjának társfinanszírozásával valósul meg. 

Az ARISA projekt keretén belül elkészült egy mesterséges intelligencia készségekkel kapcsolatos felmérés, amelynek eredményei itt olvashatók.

[1] European Commission, Digital Economy and Society Index 2022
[2] IBM, Global AI Adoption Index 2022 

Disclaimer 
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

ARISA konzorcium