Szakmai projektek

Az elmúlt évekhez hasonlóan az IVSZ 2018-ban is számos, az Európai Unió által közvetve vagy közvetlenül finanszírozott projekt szakmai végrehajtásában vett részt. A projektek szakmai fókuszuk tekintetében bár széles skálán mozognak, mindegyik a digitális szektor egy-egy égető fontosságú témájával foglalkozik, amelyek fejlesztése hozzájárul az iparág fejlődéséhez.

 

GINOP-1.1.3-16

Termelő KKV-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében „Ipar 4.0” mintaalkalmazások kialakítása

Ipar 4.0 projekt - GINOP 1. 1. 3.

A projekt összefoglalása

2017. májusában indult el a strukturális forrásokból megvalósuló GINOP 1.1.3 projekt, amely a termelő KKV-k digitális és automatizációs fejlesztéseit támogatja „Ipar 4.0” mintaalkalmazások kialakítása révén. Ennek a szemléletformáló projektnek az eredményeként a projektbe bekapcsolódó feldolgozóipari KKV-k átfogó Ipar 4.0 szemléletmódot, illetve mintaalkalmazásokat ismerhetnek meg, áttekintést kapnak az aktuális technológiai megoldásokról, valamint a projekt végén vállalatra szabott fejlesztési tervet kaphatnak, és térítésmentesen szerezhetnek Ipar 4.0 minősítést. A cégre szabott stratégiai konzultációt követően 350 KKV ezüst minősítést, a legérettebb 50 KKV pedig megvalósítási tanulmányt és arany minősítést kaphat.

A projekt négy egymásra épülő részből áll: szemléletformáló, demonstrációs és fejlesztési fázis. A lépcsőfokokat egymás után teljesítve, a hazai termelő KKV-k alkalmassá válhatnak arra, hogy Ipar 4.0 termelési rendszerek technológiai, ipari automatizálási és vezérlési megoldásaival növeljék hatékonyságukat, versenyképességüket. A hazai IKT szolgáltatók, beleértve az IVSZ tagjait is érettebb, az új technológiai megoldásokra nyitott piacot nyernek, amelynek köszönhetően számos további I4 projekt megvalósításában vállalhatnak szerepet.

A projekt négy egymásra épülő részből áll: szemléletformáló, demonstrációs és fejlesztési fázis. A lépcsőfokokat egymás után teljesítve, a hazai termelő KKV-k alkalmassá válhatnak arra, hogy Ipar 4.0 termelési rendszerek technológiai, ipari automatizálási és vezérlési megoldásaival növeljék hatékonyságukat, versenyképességüket. A hazai IKT szolgáltatók, beleértve az IVSZ tagjait is érettebb, az új technológiai megoldásokra nyitott piacot nyernek, amelynek köszönhetően számos további I4 projekt megvalósításában vállalhatnak szerepet.

 

2018 eredményei

A Projekt 2018 végéig több mint 500, konvergencia régióban működő termelő kkv regisztrált, melyek összesen több mint 1000 mintagyári, illetve technológiai központi demonstrációs eseményen vettek részt. A Projekt az utolsó negyedévben több, nagy volumenű esemény lebonyolítását szervezte meg, az országjárás keretében a résztvevők számára 8 vidéki helyszínen volt lehetőség megismerkedni a projekt eddigi eredményeivel, és iparfejlesztési tanácsadóival. A Modern Gyárak éjszakája programhoz pedig országszerte több mint 30 gyár csatlakozott, az esemény több mint 2000 látogatót vonzott. A tervezési szakaszra történő felkészülés keretében közbeszerzési eljárás indult a részletes fejlesztési tervek elkészítésével a későbbiekben megbízható 4 fejlesztési tanácsadó szervezet kiválasztására. A Projekt szolgáltatási portfóliójának részeként megkezdődött egy részletes IKT beszállítói adatbázis összeállítása, melynek célja, hogy a projektben résztvevő kkv-k számára egységes, könnyen kereshető felület jöjjön létre, a számukra releváns Ipar 4.0 megoldásokat kínáló szolgáltatókkal. A megvalósítás érdekében online kérdőív készült, mely több mint 500 e-mail címre került kiküldésre.

 

GINOP-3.1.1-VEKOP-15

Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása 

Programozd a jövőd! - GINOP 3. 1. 1.

A 2017-ben indult GINOP 3.1.1 kiemelt projekt hosszú távú és fenntartható megoldást kíván nyújtani a munkaerő-hiány csökkentésére. A projekt a foglalkoztatás és a gazdaság bővítését segíti elő a munkaerő-piaci szempontból releváns informatikai végzettséggel rendelkezők számának növelésével és szaktudásuk minőségének fejlesztésével, valamint a szektor vonatkozó problémáinak enyhítésével (pl. kevés jelentkező informatika képzésre; a képzésbe belépők idő előtti kiesése; a képzést teljesítők tudása nem felel meg a piac elvárásainak).

A projekt 5 fő pillérre épül:

Tudásbázis: Az informatikai oktatás megújítását támogató tudásbázis kialakítása (kutatások és web portál).

Együttműködés: A képző intézmények és a környezetükben működő IKT vállalkozások együttműködésének keretében az IKT cégek szakemberei vendégoktatóként vesznek részt a piac által igényelt speciális kurzusok oktatásában (közel 700 oktatott alkalom). Előkészítési fázisban van az informatikai hallgatók gyakornoki- és mentor programja, valamint az a kezdeményezés, aminek keretében 6000 egyetemi hallgató piaci igényeknek megfelelő képzésen vehet részt és ingyenesen ipari minősítő vizsgát tehet.

Motiváció: Az informatikai szakmák társadalmi-gazdasági elismertségének és népszerűségének növelése a 14-18 éves korosztály és szüleik körében kiemelten fontos. A motivációs pillér keretein belül eddig három pályaorientációs előadássorozatot tartottunk. A motivációs kampány célja, hogy a diákok hiteles forrásból, gyakorló IKT cégeknél dolgozó szakemberektől halljanak az IT szakma előnyeiről és kapjanak kedvet az ilyen irányú továbbképzéshez.

A három kampányban összesen több, mint 200 előadást szerveztünk 190 intézményben, 45 IKT vállalat és 80 előadó bevonásával és több, mint 12 000 diákot értünk el zömében vidéki helyszíneken. 360 diák töltötte ki a harmadik kampányban az előadásokra vonatkozó kérdőívünket, mely azt mutatta, hogy 80%-uk többet tudott meg az IT szakmáról és 54%-nak felkeltette az érdeklődését a téma.

Új aktivitásként az IVSZ kezdeményezésére a „Programozd a jövőd!”- GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001 projekt kiír egy pályázatot 50 köznevelési intézményi csapat eszköztámogatására, amelynek célja, hogy minél több magyarországi csapat indulhasson a 2019-es és 2020-as World Robot Olympiad (WRO) regionális versenyein, majd nemzeti döntőjén, és képviselje Magyarországot a Győrben megrendezésre kerülő világdöntőn. A WRO jó példa az oktatás, szakemberképzés és a piaci igények összekapcsolására, így ezen keresztül is fel kell hívni az iparági képviselők, piaci szerepelők és oktatási intézmények figyelmét az együttműködés fontosságára.

Emellett a projekt céljainak megfelelően előkészítés alatt van több, mint 1700 motivációs célú esemény megszervezése (tábor, szakkör, utazólabor, nyílt napok, roadshow, fesztiválok és versenyek).

Az IKT vállalatok – többek között az IVSZ tagvállalatok – bevonásával az informatikus pálya népszerűsítése eredményeképpen tovább bővülhet a felsőoktatásba, IT pályára jelentkező hallgatók aránya.

 

Élményközpontok létrehozása: Győr (nyitás 2018. június), Budapest és Debrecen helyszínnel három élményközpont kerül kialakításra a projekt keretében, amelyek segítik a fiatalok IT pályára terelését.

Kommunikáció: A szakmai munkát átfogó kommunikációs tevékenység egészíti ki, amelynek célja projekttevékenységek népszerűsítése.

 

GINOP 3.3.3 – 17-2017-00066

45 év felettiek digitális készségfejlesztő képzése: “Nemcsak az éveink száma gyarapodik, hanem digitális tudásunk is!” (A Digitalizáció a Korral jár)

GINOP 3.3.3 – 17-2017-00066 45 év felettiek digitális készségfejlesztő képzése: “Nemcsak az éveink száma gyarapodik, hanem digitális tudásunk is!” program keretein belül Miskolcon és három környékbeli településen (Kistokaj, Sajólád és Mályi) valósul meg- A program alapvető célja a 45 és 65 év közötti  korosztály digitális alapkompetenciáinak fejlesztése, elősegítve ezzel a digitális írástudás hiányában leszakadó csoportok társadalmi integrációját, valamint versenyképességük növelését. A  képzéseink során célunk a digitális írástudás szempontjából hátrányos helyzetű csoportok (különösen a 45 év felettiek, vidéki kistelepüléseken élők, álláskeresők) munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése a minőségi internethasználatban rejlő lehetőségek megismerése és tudatos alkalmazása.

 

A képzés szerkezete:

A célcsoportok függvényében négy képzési csomagot állítottunk össze, amelyeket témablokkokra osztva dolgozunk fel az oktatásainkon. Egy képzési csomag két jelenléti alkalomból áll , melyek 2*1,5 órás szakaszokból, vagyis összesen nyolc témablokkból áll. (a teljes képzési idő 8*45 perc). A képzési célnak megfelelően – az ismeretátadás a nem-formális és informális készségfejlesztési módszereket ötvözve az egyéni és kiscsoportos témafeldolgozással – a gyakorlatban, életszerű példákon keresztül, a helyi közösségek körében szervezett célcsoportokban zajlik. Módszertani eszközök többek között: tapasztalati tanulás, élménypedagógia, teamcoaching.

Alkalmainkon a résztvevők szakértőink segítségével ismerkedhetnek meg a modern eszközökkel és az internet nyújtotta lehetőségekkel. A projekten belül létrejött egy oktatói pool, akik a felnőttképzésben nagy tapasztalattal rendelkeznek és az elérendő célcsoporttal való munkában is rendelkeznek megfelelő képeségekkel. A közös munka elindítása előtt képzőink részt vettek egy tematikus felkészítésen „képzők képzésén”, ahol a kidolgozott tananyagot átadtuk számukra és célcsoport specifikus ismeretátadás is megtörtént.

.

Képzéseink:

Alapozó – első lépések a digitális világban.

A csoport tagjai nem, vagy csak minimális IKT-alapismeretekkel rendelkeznek, a csomagban a digitális eszközök használatára és a szemléletformálásra is hangsúlyt fektetünk.

40plusz – 40 év munkaviszonnyal friss nyugdíjasként.

A csoport tagjai minimális IKT-alapismeretekkel rendelkeznek, 40 év munkaviszony után nyugdíjba menő, de nyugdíj mellett munkát vállalók a célcsoport. A csomagban az IKT eszközök használatára és az online szabadidős tevékenységekre is ki térünk.

Munkavonal – online lehetőségek munkakeresőknek; álláspiaci reintegráció

A csoport tagjai rendelkeznek digitális kompetenciákkal. A oktatás során az online álláspiaci lehetőségekre, a jelentkezésekhez szükséges digitális készségek fejlesztésére fókuszálunk.

Online ügyes – e-ügyintézés, e-kommunikáció

A csoport tagjai rendelkeznek digitális kompetenciákkal. A  képzésen a mindennapi életüket megkönnyítő online ügyintézés lehetőségeiről és a szórakozás, kapcsolattartás új eszközeiről tanulnak.

 

Projektben a vállalt elérés 500 személy, akiknél attitűd formálást érünk el a digitális eszközök használata során.

Vállalásunk továbbá a digitalizáció disszeminációja a megvalósítási területeinken szervezett road-showok alkalmaival. A projekt keretein belül egy nyitó és egy záró rendezvény is megrendezésre kerül.

 

2018. novemberében nyitó konferenciát tartottunk Miskolcon „ A Holnap Dolgozója – Munkaerő-piaci Fórum” címmel.

 

A digitálisan képzett munkaerőhiány enyhítése érdekében az IVSZ – Szövetség a Digitális Gazdaságért egy széleskörű szakmai fórumot hirdetett meg, ahol a helyi, jelentős számú alkalmazottat foglalkoztató vállalkozásokkal közösen vizsgáltuk meg a régió munkaerőpiaci problémáit. A konferencián 70 személy vett részt.

A konferencián a következő kérdésekre kerestük a válaszokat:

  • Mennyire fontos a digitális íráskészség megléte a „kék galléros” foglalkoztatásban, a digitális transzformáció megjelenése milyen mértékben érinti őket? Hogyan tudnak erre felkészülni a vállalatok?
  • Mennyire fontos a digitális íráskészség megléte a „fehér galléros” foglalkoztatásban, mennyire elvárás a munkaerőpiacon a fejlett digitális íráskészség?
  • Milyen oktatási módszerek érhetők el a digitális kompetenciák oktatására a felnőttképzésben?
  • Hogyan alakult át a piac a digitális munkaerő oktatás területén?
  • Ha már megszereztük a digitálisan magasan képzett munkaerőt, hogyan tudjuk itt tartani a régióban?

A 2018-as évben a tematika, know-how kialakítása valamint a régióban az IVSZ megismertetésére fókuszáltunk. A képzések 2019-ben kezdődtek el nagy számban, 2019. január-március között 34 képzési alkalmat valósítottunk meg, 7 információs napot tartottunk és összesen 474 elérést értünk el.

Kialakítottunk egy szoros együttműködést a DJP pontokkal, ahol a 65 év alattiaknak tartanak a Megyei Könyvtárakban képzéseket.

Kistokaji önkormányzat támogatásával 2019 áprilisában a közfoglalkoztatottak körében is indítottunk képzéseket munkaerő-piaci reintegrációjuk érdekében.

Miskolc város önkormányzatával és Kormányhivatalával is szorosan együttműködünk, de a helyi civil szervezetekkel is felvettük a kapcsolatot és egy stabil szakmai kapcsolatot sikerült kialakítani.

 

INNO PROVEMENT

A KKV-k innovációs tevékenységeit támogató operatív programok átalakítása az Ipar 4.0 követelményei szerint

Inno provement 2018 logo

A 4. ipari forradalom egyre nagyobb térnyerése mára már tény, mint ahogy az is, hogy a termelő vállalatok, amelyek nem alkalmazzák a számukra legrelevánsabb ipar 4.0 megoldásokat, azok versenytársaikhoz képest le fognak maradni. Számos innovációs program (pl. a nemzeti operatív programok) támogatja az ipar 4.0 megoldások megismerését és integrálását a KKV-k versenyképességének növelése érdekében, ezek azonban sok esetben még nem lettek átalakítva az ipar 4.0 követelményeihez.

Az IVSZ szakmai támogatásával megvalósuló Inno Provement projekt célja az, hogy 7 európai uniós tagállam jövőbeli gazdaságfejlesztési és innovációs programja minél inkább ipar 4.0 kompatibilissé váljon. Ennek eredményeként az ipar 4.0 alkalmazások terjedését segítő pályázataik jobban illeszkednek majd a 4. ipari forradalom diktálta követelményekhez, a programokért felelős irányító hatóságok szakmai felkészítése pedig garantálni fogja, hogy megfelelően képzett szakemberek segítsék a kis- és középvállalkozásokat az új paradigmához való adaptációban.

Az Inno Provement projekt közvetett kedvezményezettjei a kis- és középvállalkozások lesznek, amelyek az Inno Provement projektnek köszönhetően megújuló innovációt támogató pályázatok révén pénzügyi forráshoz juthatnak az ipar 4.0 fejlesztéseik megvalósításához.

Az elmúlt időszakban az IVSZ a projekt koordinátorával, a Pénzügyminisztériummal közösen dolgozott a projekttevékenységek megfelelő elindításán, a stakeholder csoport összeállításán, akik a hazai egyeztetés meghívott résztvevői, illetve az első projektrendezvény megszervezésén. A 2018 december 11-i Ipar 4.0 meetup célja az Ipar 4.0 bevezetések során szerzett vállalati tapasztalatok megosztása volt a hallgatósággal, a kétségek, jó gyakorlatok és kerülendő esetek megvitatása.

Koalíció a Digitális Munkahelyekért

Digital Skills and Jobs Coalition

Az IVSZ már 2008 óta vesz részt olyan, az Európai Bizottság által támogatott kezdeményezésekben nemzeti koordinátorként, amelyek a digitális készségek és fejlesztésük fontosságát hangsúlyozták. A korábbi, főleg népszerűsítésére fókuszáló eSkills kampányokon már jelentősen túlmutat a 2016 december 1-én, az Európai Bizottság által útjára indított Digital Skills and Jobs Coalition kezdeményezés, amelynek célja a munkaerőpiac fejlesztéséért uniós, és helyi szinten összefogást és folyamatos párbeszédet kezdeményezni az állami és piaci szereplők, illetve az oktatási és szakmai szervezetek bevonásával és konkrét lépéseket kezdeményezni a hazai digitális munkaerő piaci problémák megoldására. Pár nappal az uniós koalíció létrehozását követően Magyarország volt az első tagállam, ahol 2016-ban megalakult a Koalíció a Magyar Digitális Munkahelyekért. A kezdeményezés fontos mérföldköve volt a 2017 április 10-én szervezett Digitális Munkaerő Piac konferencia, amelynek keretében Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár bejelentette a Digitális Munkaerő Programot, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium 2018 áprilisában tett közzé, amely ezáltal megvalósítási fázisba léphet köszönhetően a Szövetségnek is.

 

HubIT: Felelősségteljes kutatás-fejlesztés és innováció az IKT szektorban

HUBIT

Míg a CSR-t (Corporate Social Responsibility) egyre több vállalkozás tartja fontosnak, dolgoz ki dedikált stratégiát és valósít meg tevékenységeket, addig az RRI (Responsible Research and Innovation – felelősségteljes kutatás-fejlesztés és innováció) a legtöbb kutatás-fejlesztéssel és innovációval foglalkozó szervezet számára még valósíznűleg ismeretlen fogalom, vagy mindössze egy, a pályázatok során kitöltendő űrlap, amelyen pl. etikai kérdéseket feszeget a pályázat kiírója. Az Európai Unió egyre nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy az általa támogatott IKT pályázatok társadalmilag felelősségteljesek legyenek és az megfelelőség érdekében tett lépések, a megfelelő szakértők bevonása lehetőleg a projekt minél korábbi fázisától kezdve megtörténjen, ezzel elkerülve az esetleges negatív következményeket a társadalomra vagy akár a projekt költségvetésére nézve.

A 2017 őszén indult 3 éves projektnek a célja az, hogy az érintett szervezetek figyelmét felhívja az RRI megközelítésre, tudatosítsa, hogy az RRI koncepció alkalmazása a fejlesztés és innováció társadalmi elfogadásában kulcsszerepet tölthet be, végül pedig igyekszik hozzájárulni, hogy minél több IKT projekt legyen RRI kompatibilis. A projekt eredményeként a vállalkozások, így az IVSZ tagjainak számára is tíz különböző „eszköz” fog rendelkezésre állni, amelyek segítenek eligazodni az RRI koncepcióban és megfelelni ennek az „új” elvárásnak.

A projekt keretében ingyenesen elérhető eszközök és szolgáltatások jó része már most is elérhető a projekt honlapján. A rendelkezésre álló eszközök közül megemlítendő az RRI ökoszisztéma „térképe, amely segít eligazodni a fontosabb szereplők és a jelenleg finanszírozott releváns projektek körében. A fő kihívások mátrixa segít áttekinteni a legrelevánsabb RRI témákat az IKT területen, míg a jó példák adatbázisában példákat találhatunk arra, hogy mások hogyan valósítják meg az RRI megfelelést. Az IKT vállalkozások számára jelenleg az a 10 tipp a legrelevánsabb, amely révén bárki elindulhat az RRI megfelelés irányába.

A projekt részeként szervezett rendezvények a tudástranszferen túl számos esetben networking célt is szolgálnak, így 2019 folyamán az IVSZ tagok számára is lehetőség nyílik a projekt eredményeinek megismerésére, továbbfejlesztési javaslatok megfogalmazására.

 

 

EuDEco: Légy részese az európai adatgazdaságnak!

EUDECO

Magyarország és az Európai Unió gazdaságának is egyre jelentősebb részét teszi ki a digitális gazdaság és azon belül egyre nagyobb teret nyer az adatgazdaság. Hatalmas fejlődési potenciál rejlik a gazdaság ezen szegmensében, így egyre nagyobb hangsúlyt kapnak azok a kezdeményezések, intézkedések, amelyek ennek a területnek a fejlesztését célozzák. Az európai adatgazdaság működésének feltérképezését célul kitűző EuDEco (H2020) projekt a harmadik és egyben záró évben publikálta a legfontosabb eredményeit és azokat az eszközöket, amelyek a projekt célközönsége (vállalkozások, politikai döntéshozók) számára közelebb hozzák és könnyebben érthetővé teszik a projekt végeredményeit. A végső eredmények közül kiemelendő az európai adatgazdaság működését leíró modell, amely a fontosabb szereplőket, az ő működésüket meghatározó keretfeltételeket és a köztük lévő kapcsolatot írja le. A modell megismerése bármely gazdasági szervezet számára hasznos információval szolgálhat. A modellalkotás során feltérképezett jogi, technológiai és társadalmi-gazdasági akadályok megszüntetése, illetve leküzdése érdekében ajánlásokat és ezekhez kötődő lehetséges kezelési megoldásokat fogalmazott meg a konzorcium a politikai és üzleti döntéshozók számára. Az adatgazdaság fejlődésének mérésére kidolgozott újszerű mérési módszertan nyilvánosan elérhető adatbázisok adataira támaszkodó speciális indexek alapján rangsorolja az Európai Unió tagállamait.

A projekteredmények megértését több online eszköz is segíti. Ezek közül kiemelendő az adatgazdaság vizualizációja, illetve az ajánlásokat könnyen áttekinthető rendszerben kezelő Recommender, amelyek a projekt honlapján érhetők el. Az ugyancsak a projektmunka eredményeként elkészült Data Reuse Impact Assessment kérdőív a már jól ismert Privacy Impact Assessment eszköz mintájára a vállalkozás üzleti gyakorlatának jogi és etikai fenntarthatóságát értékeli (adatvédelem és privacy fókusszal).

A 2018-as év fő tevékenysége a projekt zárókonferenciája volt, amelyet az IVSZ Budapesten szervezett meg 2018. január 31-én. Az egynapos rendezvény több mint 230 résztvevője betekintést kapott az adatgazdaság gazdasági, jogi és technológiai kérdéseibe.