Fejlesztési és EU Források Munkacsoport

Az EU-munkacsoport az egyik legrégebbi működő szakmai műhely, már a 2004-től kezdődő első fejlesztéspolitikai ciklusban is aktívan közreműködött. Szerepe kiemelkedő az IVSZ munkáján belül, hiszen a meghatározó IKT fejlesztések jelentős része uniós forrásból valósul meg. Alapvető célja, hogy a tagvállalatokat információval lássa el az IKT-szektor számára releváns uniós támogatásokkal kapcsolatban, nemcsak a tagvállalatok által pályázható források vonatkozásában, hanem beszállítói minőségben is. További törekvés, hogy a fókuszban lévő EU-fejlesztési programok esetében egységes iparági érdekképviselet valósuljon meg a fejlesztéspolitikai döntéshozók irányába.

 

2017-es eredmények

 • Az NFM-mel közös fellépés eredményeképpen könnyítések az önálló és kombinált hitelprogramok eljárási rendjében, pályázóknak kedvező módosítások a GINOP 3.2.2 és 3.2.4. konstrukciók feltételeiben
 • DJP finanszírozási program előkészítése és véleményezése (tőke- és hitelprogram)
 • Bekapcsolódás a Digitális Kereskedelemfejlesztés Stratégia összeállításába és egyeztetésébe
 • KFI Stratégia közbenső értékeléséhez IVSZ álláspont kialakítása
 • Kockázati tőke és egyéb források témában személyes konzultációk szervezése
 • Új típusú, meet-up jellegű munkacsoport ülések, új résztvevők bevonásával, a MENTA-n önálló finanszírozási szekció, teltházas üzleti reggeli, frissített levelezőlista
 • Együttműködés az IoT és az Adatbiztonság munkacsoportokkal, GDPR bevezetés támogatási lehetőségeinek előkészítése, GINOP pályázatból való támogathatóság egyeztetése az NFM-mel

 

2018-as munkaterv

Finanszírozási témakörök

 • DJP pénzügyi programjának monitorozása, finomhangolása
 • GINOP 3. módosításai a változó üzleti és szabályozói környezetnek megfelelően,
 • Visszatérítendő konstrukciókról tudás- és jó gyakorlat megosztás

Szak- és fejlesztéspolitikai témakörök

 • az innovációs és smart támogatások rendszerének módosítása,
 • új pozíció papírok elkészítse (szak- és részpolitikai strat.-hoz, támogatási konstrukciókhoz)
 • ÉFK felülvizsgálatok előkészítésében való közreműködés
 • Bekapcsolódóás a 2021-2027 közötti EU költségvetési ciklushoz és tervezéshez kapcsolódó hazai kormányzati és EU szintű egyeztetésekbe

Ütemezés, felülvizsgálat

 • Az új kormányzati struktúra felállítása kapcsán már szükséges lehet a 2018-as tervek módosítása
 • Május-június folyamán újabb elnökségi- és munkacsoporti egyeztetések lesznek

A munkacsoport tevékenységében a tagvállalatokat reprezentálva mind a KKV, mind a nagyvállalati szektor jelentős aktivitást mutat, a belső tagi működésen túl pedig az államigazgatás résztvevői főképp előadói és konzultánsi szerepkörben vesznek részt egyes eseményeken, közös párbeszédeken.