Laufer Tamás köszöntője

IVSZ – Van egy víziónk, van egy stratégiánk

Az IVSZ életében négy évvel ezelőtt egy olyan irányváltás valósult meg, amelynek a célja az volt, hogy érdemben tegyünk az informatikai piac bővítéséért, érdemben kezdjük el megoldani az évtizedes problémákat és időben reagáljunk a gyorsan változó környezet kihívásaira.

Az elmúlt években egy olyan szervezet építésén dolgoztunk, amelyik képes jelentős eredményeket elérni, képes a problémafelvetésen túl megoldási javaslatokat létrehozni és azokat aktívan képviselni is. A számunkra érthető informatika helyett a mindenkit érintő digitalizáció fogalmát kezdtük el megerősíteni, hogy szélesebb körben tudjunk beszélgetni az átalakulásról.

 

Az IT iparág érdeke, a teljes társadalom érdeke

Az IT vállalatok érdekeiért dolgozunk, de a digitalizáció, a digitális transzformáció, a negyedik ipari forradalom éppen azt is jelenti, hogy az IT vállalatok érdeke egybeesik a teljes társadalom és teljes gazdaság érdekeivel. A digitalizáció azt jelenti, hogy az iparágaknak teljes átalakuláson kell átesni, új működésre kell átváltani és ennek az átalakulásnak az alapja az informatika.

A változást két témakörön keresztül kezdtük el építeni: a digitális oktatás és a digitális export. Az előbbi esetben a digitális írástudás kritikusan alacsony szintje és az oktatási rendszerben kihagyott ziccerek adtak teret az IVSZ aktivitásainak, míg az export esetében a 22 ezer betöltetlen informatikai munkahely miatt a gazdaságból kieső sok százmilliárdos bevétel potenciálja jelentett energiát.

 

Termőre fordult

2016 az az év volt, amikor ebben az építkezésben elértünk egy olyan szintre, ahol már gyümölcsök is teremtek. A két évvel ezelőtt megfogalmazott oktatási kiáltványunk 12 pontja közül szinte mindegyik megvalósult vagy legalább jogszabályi kötelezettség keletkezett arra, hogy a következő években megvalósuljon. A Digitális Témahét és a Codeweek programok bebizonyították, hogy az intézmények akarnak és tudnak is digitális oktatásban gondolkodni. Az IVSZ kísérletezett, mért, elemzett és javaslatokat tett. Ezek a javaslatok ma már kormányprogram szinten is visszaköszönnek, tavaly a Digitális oktatási stratégia és a Digitális export stratégia készült el az IVSZ-en belül végzett szakmai előkészítés alapján, 2017-ben pedig már a Digitális Munkaerőprogramnál járunk, amelynek alapja az IVSZ műhelyében született ma pedig már a Nemzetgazdasági miniszter és a Miniszterelnök is stratégiai alapvetésként kezeli, de ami igazi erejét mutatja tetteinknek, hogy például az informatikai szakokon jelentkezők száma 2017-re 10%-al nőtt egy év alatt!

 

Szövetség a Digitális Gazdaságért – Megtöltöttük a nevet tartalommal

2016-ban beérett több év munkája, több év szakmai befektetése, sikerült nem csak a saját iparágunk érdekeit támogatni, hanem az ágazati kerekasztalok szervezésére tett erőfeszítéseink is sikeresnek bizonyultak. Ma már az üzleti partnereket nem elsősorban a saját iparágunkon belül, hanem más területeken kell megtalálni, ebbe az irányba indultunk el, ezt jelenti a „Szövetség a Digitális Gazdaságért” kifejezésünk is. Az Agrárinformatika munkacsoportunkon belül iparágak közti egyeztetések sorozatát követően megszületett a Digitális Agrárstratégia, ez a hazai mezőgazdaságban 2020-ig 300 milliárd forintos plusz bevételt jelenthet. Stratégiai megállapodások születtek egészségügyi területen, melynek eredménye egy strukturált, átgondolt e-egészségügyi javaslatcsomag. Továbbá az Ipar 4.0 területen induló fejlesztési projektben az IVSZ-nek vezető szerepe van, mint szakmai szervezet. 2017-ben pedig folytatjuk a digitális gazdaság szereplőinek egy asztalhoz ültetését további ágazatok bevonásával, például a banki vagy a kereskedelmi szektorban. A Digitális Jólét Programnak pedig következik a 2.0-ás folytatása, immár 30 kiemelt területettel, a fent említetteken túl számos fontos témakörben, melyek Magyarország digitális jövőjét építhetik.

Lett egy víziónk, lett stratégiánk – 2016 pedig bebizonyította, hogy megérte megtenni ezt a stratégiai irányváltást.

Az IVSZ tagsága és szervezete fejlődik, egyre több feladatot és kihívást tudunk megoldani, mondhatni faljuk magunk előtt a kilométereket. Bár nem mindig tudjuk, hogy mi következik a kanyar után, abban biztosak vagyunk, hogy az út nem fog elfogyni előttünk, vannak további feladataink, a digitális átalakulásnak még csak a kezdetén járunk.  Innováció és innováció támogatás terén továbbra is gyengén teljesít az ország, a kis- és középvállalatok digitalizációjában is lesz bőven teendő és az informatikus hiány csökkentésében is hiába értünk el látható eredményeket, a probléma továbbra is fennáll. Ki kell tartani a víziónk mellett és tovább kell folytatni a munkát az IT iparágon belül és azon túl is.

Tagjaink munkacsoportokon keresztül aktívan részt vesznek ágazati stratégiák megalkotásában. Fórumokon, szakmai műhelyeken keresztül rengeteg újat tanulnak és ezeken keresztül profitálnak. Az IVSZ szakértői, képviselői számos területen, mint más ágazatok digitalizációs szakemberei működnek. Hosszútávon mindenkinek megéri tagnak lenni, mert csak közösen és csak együtt tudunk igazán hatékonyak lenni. Rövid- és közép  távon a munkacsoportokon keresztül új, komoly lehetőségeket lehet találni és nem utolsó sorban kiváló kapcsolatokat, ismerettségeket.

 

IVSZ – Szövetség a Digitális Gazdaságért: élettel teli, erős szövetséggé váltunk, aminek legfőbb ereje a tagság tudása, hitelessége.