A Közbeszerzési Munkacsoport 2016-os beszámolója

A tagság jelentős része valamilyen szinten érintett a közbeszerzésben, így a szabályrendszer ismerete feltétlenül szükséges az eljárásokban való megmérettetések sikeres teljesítésében.

A munkacsoport fő célja, hogy a tagság “közbeszerzési tudatosságát” bővítse azáltal, hogy megfelelő tudásanyagot, fórumot biztosít a folyamatos tanuláshoz.

Kinek érdemes a munkacsoportban részt venni?  – Bárkinek, aki a közbeszerzésekben érintett vagy érintett lehet.

A munkacsoport aktív párbeszédet folytat a szabályozási rendszer valamennyi érintettjével, tavaly elősegítette a KEF keretmegállapodásos eljárásainak elindítását, az ehhez kapcsolódó kérdésekben pedig szakmai támogatást nyújtott az elnökség részére. Számos munkacsoport ülésen vitatta meg az elektronikus közbeszerzés hazai helyzetét, részt vett a Magyar Szabványügyi Testület munkabizottságának munkájában az ehhez kapcsolódó szabályozások szabványosítása érdekében, valamint közel 100 regisztrált résztvevővel közbeszerzési konferenciát rendezett az új szabályozás joggyakorlatának megismerése érdekében.

A munkacsoport az idei évben is Molnár Leventét (RacioNet) válaszotta vezetőjéül.

 

A 2017-es tervek

Csodálatos változásokat látunk az informatika terén, a digitális transzformációnak köszönhetően lassan már nem tudunk egy olyan tárgyat sem megnevezni az életünkben, amelyhez szervesen ne kapcsolódott volna az elmúlt években valamilyen forradalmi informatikai újítás, innováció. Az informatika ma már nem csak a mindennapi „materiális” életünket szövi át, hanem egyre mélyebb pszichológiai változásokat is eredményez bennünk; ma már gondolkodásmódunkat, érzékelésünket, tudatunkat, s szép lassan az érzelmeinket, külvilági impulzusokra adott reakcióink formáit is módosítja.

Fontos, hogy egy ilyen világban legyen egy olyan szervezet, aki tudatosítani akarja ezeket a változásokat értékítélet nélkül, kihangsúlyozva azok elkerülhetetlenségét a piaci szereplők, a kormányzati döntéshozók és a tágabb közönség számára is. A trendek ismertetése és „reklámozása”, a régi berögződések változásának elősegítése, a megfelelő piaci feltételek megteremtésének „kikényszerítése” mind olyan fontos terület, amelyben az IVSZ-nek döntő szerep jutott eddig is és fog ezután is.

Ezért az idei fókusz témák:

  • Közbeszerzési tudatosság további fejlesztése
  • Szabályozási környezet változásainak észrevételezése, további részvétel előkészítésekben (mediátori szerepkör)
  • Magyar elektronikus közbeszerzési rendszerrel kapcsolatos fejlemények nyomon követése
  • MSZT MB440 munkacsoportban való aktív tagi részvétel (e-közbeszerzés szabványosítása)
  • A munkacsoport 2017 őszén is tervezi megszervezni szokásos, nagy sikerű és érdeklődésű konferenciáját.