Az Agrárinformatika Munkacsoport 2016-os beszámolója

Az Agrárinformatika munkacsoport elsődleges célja az agrárágazat digitális fejlődésének támogatása, az ágazati igények feltárása, a fejlődést gátló és támogat tényezők azonosítása, együttműködések szervezése, támogatása. A lehetséges fejlesztési irányok azonosítása, támogatása és képviselete a fejlesztéspolitikában és a szakmapolitikában, konkrét informatikai projektek definiálása. További cél aktívan részt venni a kormányzati Digitális Agrárstratégia összeállításában, és a Digitális Jólét Program 2.0 elkészítésének szakmai támogatása.

A munkacsoport fő tevékenysége és eredményterméke 2016-ban az IVSZ Digitális Agrárstratégia (DAS) elkészítése volt.

A stratégia összeállításába bevontuk a munkacsoport tagjain túl a Földművelésügyi Minisztériumot, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, az Agrárgazdasági Kutatóintézetet és a MAGOSZ szakembereit. Több műhelymunkát tartott a munkacsoport a stratégia megalapozására, valamint a javaslatok közös elfogadására. A DAS a MAGOSZ elnökével, a Parlament Alelnökével közösen tartott sajtóbeszélgetésen került bemutatásra. Az év során a DAS-t több konferencián (pl. Infoparlament, SMART2016, SMART FARM), több interjúban mutatták be a munkacsoport tagjai. Lehetőség adódott a stratégiát személyesen bemutatni a Földművelésügyi Minisztérium államtitkárainak. Az IVSZ a DAS kapcsán csatlakozott a BioEast regionális uniós k+f kezdeményezéshez, valamint a Dél-Békési Calendula IT Konzorciumhoz a digitális munkahelyek fejlesztése érdekében.

Több javaslatot állított össze a munkacsoport az uniós támogatási rendszer módosítása céljából, az agrárinformatikai eszközök, alkalmazások és szolgáltatások finanszírozása érdekében. A megjelent GINOP K+F pályázatokon több agrárinformatikai projektet adtak be a munkacsoport tagjai, amelyek reményeink szerint finanszírozást nyernek. A hazai agrárinformatikai K+F fejlesztések értékesítési lehetősége érdekében tárgyalást folytatott a munkacsoport a Magyar Nemzeti Kereskedőház munkatársaival.

A munkacsoport együttműködést kötött az Agrárinformatikai Klaszterrel a DAS közös megvalósítása érdekében. Az IVSZ szakmai együttműködőként vesz részt a PREGA 2017 konferencia szervezésében.

A DAS alapján több projektjavaslatot állítottok össze a munkacsoport tagjai, amelyeket az államigazgatás több szereplőjének juttatunk el, pozitív visszajelzéseket és ígéreteket kapva, amelyeket 2017-ben kell beváltania a csoportnak. Elértük, hogy a DAS 2017-ben a DJP 2.0 része legyen, így biztosítva, hogy a fejlesztéspolitika mint ágazati hatékonyságot növelő eszközt alkalmazza.

 

A munkacsoport fő céljai a 2017-es évben

  • DAS illesztése a DJP 2.0-ba, a munkacsoport és az agrár kerekasztal szakmai támogatásának biztosítása
  • A munkacsoport részvételének támogatása a DAS 2.0 összeállításában
  • A munkacsoport tagjai számára az agrárinformatikai meghatározó fejlesztéseinek, szabályozásainak bemutatása a DAS-ban meghatározott öt területen (termelés, üzem, termékpálya, szakrendszerek, közigazgatás).
  • Az IVSZ tagjainak bemutatkozási lehetőségének biztosítása az agrárinformatikai terültén
  • A DAS-ban meghatározott fejlesztési javaslatokban, konkrét projektekben az IVSZ tagjainak, elsősorban a munkacsoport tagjainak részvételének elősegítése

 

A munkacsoport 4 ülést tervez az évben. Minden ülésen sor kerül a DJP 2.0 DAS elkészítéséről szóló beszámolóra, a munkacsoport tagok bevonására az aktuális feladatokba. Az üléseket az Agrárinformatikai Klaszterrel egyeztetve szervezzük meg. Ezen kívül a következő témákra tervezünk üléseket:

  1. A termék nyomonkövetés megoldási lehetőségei a termékpályákon
  2. Agrárinformatikai innovációs központ létesítése a SZIE-n, az IVSZ tagszervezetek lehetséges bekapcsolódása a központ tevékenységébe
  3. A IVSZ tagszervezeteinek agrárinformatikai megoldásainak megismerése
  4. Digitális Agrár Közszolgáltatások helyzete, fejlesztési irányok