Tisztelt IVSZ Tag!

Tisztelettel meghívjuk Önt az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségének 2019. évi rendes éves Közgyűlésére, amelyet 2019. május 2-án (csütörtök) 13.00 – 16.00 óra között tartunk a mellékelt napirend szerint az Ericsson House (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11) irodaházában.

A Közgyűlésen való részvételhez április 30-ig szíveskedjen regisztrálni.

A Közgyűlésen lejár a Szövetség Elnökének mandátuma, így az elnökválasztás is napirenden szerepel. 

A Közgyűlés napirendje az IVSZ weboldalán megtalálható. 

Tájékoztatjuk a tisztelt Tagot, hogy amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, a megismételt Közgyűlésre a hatályos Alapszabály VII. fejezet 10. § (1) bekezdése alapján az eredeti Közgyűlésre meghirdetett azonos napirenddel, azonos napon az eredeti időponthoz képest fél órával későbbi időpontban kerül sor. A megismételt Közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Tagot, hogy az Alapszabály VII. fejezet 11. § (10) bekezdése szerint a Közgyűlésen szavazati joggal az a Tag rendelkezik, aki a Tagdíjszabályzatban foglaltak szerinti tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett és nincs hátraléka.

A Közgyűlés háttéranyagai – a felkészülést, illetve a Közgyűlés programjának, napirendjének lebonyolítását megkönnyítendő az IVSZ weboldalán érhetőek el, továbbá a dokumentumok a Szövetség irodájában megtekintés céljából rendelkezésre állnak.

Kérjük a tisztelt Tagot, hogy részvételével és aktív közreműködésével járuljon hozzá a Közgyűlés, és ezáltal a Szövetség működésének sikerességéhez.

Közgyűlésen való megjelenésére feltétlenül számítunk! Regisztrálni ide kattintva tud.

Amennyiben a Közgyűlésen személyesen nem tud részt venni, abban az esetben kérjük, delegálja megbízott munkatársát (meghatalmazás letöltése). A Közgyűlésen csak az IVSZ tagvállalatok hivatalos képviselői, vagy az általuk megbízott, meghatalmazott személy szavazhat. Egy tagvállalat részéről természetesen többen is jelen lehetnek, szavazati joggal azonban csak egy személy rendelkezik.

Üdvözlettel,

IVSZ iroda