IVSZ-Microsoft nagyvállalati felhőkutatás

2016. decemberében az IVSZ és a Microsoft a hazai nagyvállalatok és nagyintézmények körében végzett kvantitatív felmérést a digitális transzformációról, felhőhasználati ismeretekről és gyakorlatról. A kutatás alapján megállapítható, hogy itthon is egyre több cégvezető ismeri fel a felhőben rejlő lehetőségeket. Ezzel együtt még kisebbségben vannak azok, akik már el is kezdték a felhőre alapozni a cégük működését.

Felhő megoldások ismertsége

A kutatás rávilágított arra, hogy a felhő megoldások és a specifikus felhő megoldások ismertsége magas, de nagyon nagy az olló a jelenlegi valódi használat, és az ismertség között. Ez pozitív jel, hiszen az edukációs tevékenységek eredményesek voltak, az ügyfelek már elkezdték megismerni a területet, várhatóan a használat is bővülni fog.

 

Van személyes tapasztalata a vállalati felhőszolgáltatásokkal kapcsolatban?

Bázis: Összes válaszadó [Total=75, CEO=18, Finance=32, IT=21]

 

 Mennyire ismeri azokat a felhőszolgáltatásokat, amelyek az Ön által vezetett területet támogatják?

Bázis: Összes válaszadó [Total=75, CEO=18, Finance=32, IT=21]

 

Cloud affinitás

Pozitív üzenet, hogy az IT vezetők egyre inkább tájékozottak és gyakrabban használják is a felhő alapú megoldásokat: ez azt jelenti, hogy nem ellenségként, veszélyként tekintenek már rá, hanem egy lehetőségre.  Ezáltal egyre inkább betölthetik a vállalaton belül a felhő szolgáltatásokért felelős vezetői szerepet, amely korábban a pénzügyi vezetőkre volt jellemző, ők elsősorban azért fordultak a felhő felé, mert költségmegtakarítást láttak benne.

A válaszadók leginkább úgy gondolták, hogy az IT használhatja ki a felhő szolgáltatásokat. Ez azt mutatja, hogy igazából nem tudják üzleti funkcióhoz kötni a felhő szolgáltatásokat. Ez a szemlélet változás alatt van, ennek elősegítésében lenne szerepünk. Az tény, hogy az IT-nak van a legtöbb köze a felhő – és az on premise – üzemeltetés kapcsán is, de amíg az üzleti döntéshozók nem érzékelik az egyes üzleti területen az előnyöket, addig nem nagyon tudják hova tenni a felhő üzemeltetés szerepét.  Egyre több az olyan üzleti szoftvermegoldás, amelyek egyes üzleti területeket támogatnak és nem az IT-t.

Mit gondol, milyen területeken használhatja ki egy vállalat leginkább a felhőszolgáltatásokat?

Bázis: Összes válaszadó [Total=75, CEO=18]

Kihívások

Kiemelnénk a kutatásból, hogy a megkérdezettek leginkább a törvényi megfelelőséget és az üzleti folyamatokkal kapcsolatos költségeket említik, mint legnagyobb kihívás. Mégpedig azért, mert a törvényi megfelelőség nem csak a keresleti (megkérdezettek), hanem a kínálati (szolgáltatók) oldaláról is komoly feladat. Tehát, mindkét fél ua. a kihívással szembesül, így ennek megoldása akár lehet egy közös cél is.

Alapvetően az az üzenete az anyagnak, hogy az adatbiztonsági és szabályozói kérdésekre nagy hangsúlyt kell fektetnünk. Ez az a terület, amitől leginkább tartanak, de közben leginkább ez is az egyik legerősebb elvárás a felhő szolgáltatásoktól (biztonságban legyenek az adatok). Itt minden egyes vertikumra tudnunk kell, hogy milyen szabályozás vonatkozik rájuk, aminek meg kell felelniük és ahhoz a standardhoz kell a felhő szolgáltatásaink SLA-ját is megalkotni.

Az üzleti folyamatok költségcsökkentését pedig a felhő szolgáltatások rugalmas és skálázható modellje tudja megvalósítani, de szintén pozitív hatással van a 3. és 4. kihívásra is (IT költségek csökkentése és üzleti folyamatok hatékonyságának növelése). Ebben leginkább a szolgáltatóknak van szerepük és itt főleg az edukáció terén. Egy megfelelő SaaS vagy PaaS, biztos, hogy javít a folyamatokon, főleg, ha jelenleg az ügyfelek 3-5 évnél régebbi rendszereket használnak.

 

Önnek mennyire fontosak a következő szempontok a vállalati felhőalapú szolgáltatásokkal kapcsolatban?

Skálás kérdés, 1=Egyáltalán nem fontos, 5=Nagyon fontos

Bázis: Összes válaszadó [n=75]

 

Milyen aggodalmai vannak Önnek a felhőalapú szolgáltatásokkal kapcsolatban?

Bázis: Összes válaszadó [n=75]

Használati keretrendszer

A szerződés bonyolultságától egyre többen tartanak. Miközben a szolgáltatók próbálják minél jobban definiálni és körülbástyázni a felhőszolgáltatásokat szerződés szinten, többek közt azért, hogy jól elhatárolhatóak legyenek a felelősségek vitás helyzet esetén, addig ezt a törekvést az ügyfelek nem úgy élik meg, hogy a szolgáltatók egyre inkább odafigyelnek a részletekre, hanem a szerződéskötés növekvő bonyolultságát látják. A jó és kellően tartalmas szerződés mindkét felet védi, ha vitás/kérdéses helyzet merül fel.

Az Ön véleménye szerint milyen nehézségekkel szembesülhet vállalata egy felhőalapú szolgáltatás  bevezetése során?

Bázis: Összes válaszadó [n=75]

Szolgáltatói modell

Megemlítenénk, hogy a korábbi, CAPEX típusú költés kényszer gondolkodás helyett egyre inkább a tervezhető, fix költségeket részesítik a válaszadók előnyben. Ez egyértelműen a felhő modell mellett szól, illetve a szolgáltatói modell mellett is, tehát egyre kevesebb olyan vállalat van, ahol venni akarnak eszközöket és aztán azokat majd üzemeltetik, hanem egyre inkább informatikai szolgáltatásokat, megoldásokat akarnak igénybe venni.

Összegzés

Az összkép javult a felhőszolgáltatások megítélése terén a keresleti oldalon, de még van bőven dolga a szolgáltatóknak, ha a felhőhasználat valódi elterjedtségét nézzük.

Még mindig a hagyományosnak tekinthető felhő alapú szolgáltatások dominálnak, mind ismertség, mind használat szempontjából.

Összességében reálisan látják a válaszadók a cloud szolgáltatásokban rejlő lehetőségeket, biztonságot és kiszámíthatóbb, egyenletes költségstruktúrát várnak el tőle, ami így is van, és a félelmeik is reálisak.

Ami mindenképpen egy fontos feladat, hogy a szabályozás, törvényeknek való megfelelés, mindkét oldal számára megoldandó, amihez biztos, hogy a szabályozók is szükségesek és ebben az IVSZ-nek lehet egy központi szerepe.