Tisztelt IVSZ tag!

Tisztelettel meghívjuk Önt az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségének 2021. évi technikai Közgyűlésére, amelyet 2021. november 8-án (hétfő) 10.30 – 12.00 óra között tartunk a mellékelt napirend szerint az IVSZ Irodában (1077 Budapest Wesselényi utca 16.).

A Közgyűlésen való részvételhez november 5-ig szíveskedjen regisztrálni.

A napirendet az alábbi linkre kattintva találja:

A technikai közgyűlés célja, hogy a Fővárosi Törvényszék 126.Pk.64.754/1990/64. számú hiánypótlásra felhívó végzése alapján az IVSZ Alapszabály pontosításra kerüljön az előterjesztés szerint.

Tájékoztatjuk a tisztelt Tagot, hogy amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, a megismételt Közgyűlésre a hatályos Alapszabály VII. fejezet 10. § (1) bekezdése alapján az eredeti Közgyűlésre meghirdetett azonos napirenddel, azonos napon az eredeti időponthoz képest fél órával későbbi időpontban kerül sor. A megismételt Közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Tagot, hogy az Alapszabály VII. fejezet 11. § (10) bekezdése szerint a Közgyűlésen szavazati joggal az a Tag rendelkezik, aki a Tagdíjszabályzatban foglaltak szerinti tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett és nincs hátraléka.

A Közgyűlés háttéranyagai – a felkészülést, illetve a Közgyűlés programjának, napirendjének lebonyolítását megkönnyítendő – https://ivsz.hu/ivsz-rendkivuli-kozgyules-2021/letoltheto-dokumentumok/ oldalon érhetőek el, továbbá a dokumentumok a Szövetség irodájában megtekintés céljából rendelkezésre állnak.

Kérjük a tisztelt Tagot, hogy részvételével és aktív közreműködésével járuljon hozzá a Közgyűlés, és ezáltal a Szövetség működésének sikerességéhez.

Közgyűlésen való megjelenésére feltétlenül számítunk!

Amennyiben a Közgyűlésen személyesen nem tud részt venni, abban az esetben kérjük, delegálja megbízott munkatársát. A Közgyűlésen csak az IVSZ tagvállalatok hivatalos képviselői, vagy az általuk megbízott, meghatalmazott személy szavazhat.  Egy tagvállalat részéről természetesen többen is jelen lehetnek, szavazati joggal azonban csak egy személy rendelkezik.

(Meghatalmazás az IVSZ Közgyűlésen való szavazáshoz)

Üdvözlettel,

Vinnai Balázs,

elnök