Oktatási Munkacsoport ülés az NGM-ben

2017.04.06

Pölöskei Gáborné, szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár meghívását elfogadva, az IVSZ Oktatási munkacsoportja megtartotta ülését a Nemzetgazdasági Minisztériumban.

Az Oktatási munkacsoport 2017. április 4-én rendhagyó helyszínen tartotta meg ülését. Pölöskei Gáborné, szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár jóvoltából a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosította a munkacsoport szakmai tanácskozásának helyszínét.

Helyettes Államtitkár Asszony előadását megelőzően Horváth Ádám az IVSZ Oktatási munkacsoportjának vezetője köszöntőjében elmondta, hogy ez a rendhagyó ülés kiváló alkalmat biztosít arra, hogy az informatikai képzéseket érintő kérdéseket strukturált formában tárgyalhassák meg az ágazat megjelent képviselői és a szaktárca, szak- és felnőttképzésért felelős vezetői. Ilyen jellegű párbeszédre a korábbi időszakban sajnos nem kerülhetett sor, pedig a problémák feloldásának feltétele, hogy az irányítás képviselői elsőkézből ismerjék meg azokat. A jelenlegi vezetés hozzáállása, nyitottsága garanciát jelent a sikeres együttműködés megkezdéséhez, illetve szorosabbá fűzéséhez.

Előadásában összefoglalta és bemutatta a munkacsoport összetételét és az elmúlt időszakban végzett tevékenységét, valamint ismertette az IVSZ által azonosított legjellemzőbb problémákat:

  • Szakmaszerkezet kialakítása
  • Az informatikai képzésekhez való hozzáférés lehetősége
  • „B” körös képzések szabályozási környezete
  • Finanszírozás kérdése
  • Nem IT szakmák IT tartalma

Helyettes Államtitkár Asszony elismerően szólt az Oktatási munkacsoport által elvégzett munka mennyiségéről és az elért eredményekről. Kiemelte a Munkacsoport működésének jelentőségét, felelősségét és társadalmi szerepvállalásának fontosságát.

Az időzítés nagyszerű, jó alkalom ez számunkra, hogy szakmai párbeszédet kezdjünk. Sok-sok kérdés van, melyet tisztáznunk kell, minden bizonnyal gyümölcsöző párbeszéd kezdődik most.

Kiemelte, hogy a közelmúltban elkészült stratégiák alap stratégiák, melyekben központi elem a képzés. A szakképzés az NGM berkein belül van, ezáltal a gazdasággal való szoros összefonódás biztosított. Az NGM a szakképzést a gazdaság szempontjából közelíti meg. Strukturáltsága miatt az esélyteremtést, a hátrányok feloldását is biztosítani képes. Az ágazati igények megjelentek a szakképzésben, rövidebb ciklusú, gyorsabb lefolyású képzésekre van szükség, dinamikusabbá kell tenni az iskolai képzést is. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy nem a folyamatot, hanem a kimenetet szabályozzuk. Helyettes Államtitkár Asszony megjegyezte, hogy szükséges egy rövidtávú stratégia, amely a „B” kör szabályozását enyhíti és közép távú, rendszerszintű változtatásra is szükség van. Lehet a szabályozást lazítani, de sosem a minőség rovására.

Záró előadásként Both Vilmos bemutatta a Digitális Munkaerő Programot

Előadásában kiemelte, hogy a magyar nemzetgazdaság és a vállalkozások versenyképessége szempontjából egyre kritikusabb mértékű a digitálisan felkészült munkavállalók hiánya. Az Irinyi Terv és az IPAR 4.0 kezdeményezés megvalósítása, a hazai kkv-k technológiai fejlesztése, új befektetők hazánkba vonzása, vagy akár csak a meglévők megtartása is egyre nagyobb gondot jelenthet.

Az IVSZ Oktatási munkacsoportja köszöni Helyettes Államtitkár Asszonynak a lehetőséget, hogy a felvetett problémák meghallgatásra kerültek és javasolja a szaktárcával a munkacsoportszerű együttműködés kialakítását és rendszeressé tételét.