Összefogás a programozásért

2015.06.22

Folyamatosan gyarapodó számú vállalkozás, szervezet, iskola nyújt egyre több diáknak játékos programozás tanulási lehetőséget, amelyeken keresztül megismerkedhetnek a programozás világával. Sokakkal közülük együttműködési megállapodást kötött az IVSZ.

Az elmúlt egy évben bebizonyosodott, hogy az iskolán kívüli, különböző formákban (szakkör, tábor, stb.) megszervezett, más-más szintű és korcsoportoknak szóló programozás oktatásokra nemcsak, hogy érdeklődés van, hanem egyenesen kielégíthetetlen igény mutatkozik a gyerekek és a szülők részéről. A teljesen kezdőktől a Minecraft szerver üzemeltetőkig, az írni és olvasni is most tanuló elsősöktől a középiskolásokig egyre szélesebb a kínálat, főleg a nagyobb városokban. (Az IVSZ összegyűjtötte a nyári táborajánlatokat a következő cikkben.)

Ezen táborok célja elsősorban a programozás megismertetése, népszerűsítése, a negatív előítéletek ledöntése, a programozáshoz szükséges alapvető készségek fejlesztése, nem pedig konkrét programozási nyelvek tanítása. A játékos, kreatív feladatok, az ösztönző környezet megmutatja, hogy a programozás nem unalmas, hanem szórakoztató, játékos és kreatív tevékenység, amit nemcsak “kockák” űzhetnek. A táborok szervezői sokszor betekintést engednek a gyerekeknek és a szülőknek egy informatikai vállalkozás, munkahely életébe és segítenek átadni azt az információt, hogy az informatikusok az átlagnál lényegesen magasabb keresetet kapnak és nem fenyegeti őket a munkanélküliség. Az IVSZ célja is az, hogy az informatikai szakmák népszerűbbek legyenek, de ez csak akkor valósulhat meg, ha többen döntenek úgy már az általános iskolában, hogy a programozás „móka és kacagás”, egy vonzó és egyben elérhető életpálya-cél, amely kiemelkedő lehetőségeket biztosít az ezt választók számára önmegvalósításban, kreativitásban és nem utolsó sorban munkabérben is.

A programozás alapjai, az algoritmikus gondolkodás, ma már a digitális írástudás része, amellyel mindenkinek rendelkeznie kell!

Az IVSZ által megfogalmazott célkitűzések:

  • programozás elsajátításának játékos lehetősége minden diák számára elérhető legyen Magyarországon, ez azt jelenti, hogy a településenként nagyon is eltérő adottságok ne hátráltassák ezen programok megszervezését,
  • egymásra épülő programok nyújtsanak komplex kínálatot 12 évfolyam mindegyike számára,
  • meghatározott diák teljesítmény nyerjen elismerést
  • a különböző programokra épüljön egységes tehetséggondozás és tehetségkutató versenyek és egyéb, ráépülő programok keretében
  • a programok segítsék a társadalmi integrációt, különösen a nők és a hátrányos helyzetűek számára.

Az IVSZ, annak érdekében, hogy a programozás oktatás nyújtó különböző programok számára lehetőség nyíljon a tapasztalatok megosztására, közös célok megfogalmazására és a programozás oktatás kommunikációs feladatainak összefogására, megszervezte első workshopját a Vállalati Innováció Konferencia keretében, ahová több szervezetet is meghívott.

Programozás Oktatás Workshop

Együttműködő partnerek: Training360, Skool, Mobilis Győr, CodeCool, Logiscool, DEA, Innostart, ISZE, PC World, DIA, Codie, Aranyelme

Az iskolán kívüli foglalkozások keretében programozást (vagy annak alapozásául szolgáló) képzést, oktatást nyújtó szervezetekkel a következő, fontos tevékenységeket tárgyaltuk meg:

  • kataszter: a releváns szervezetek nyilvántartása
  • rendszerezés: a szervezetek által kínált foglalkozások besorolása a célközönség kora, a kínált képzési tartalom és annak nehézségi szintje alapján
  • kommunikáció: a programozás közös népszerűsítése
  • támogatás: potenciális támogatók, támogatási programok felkutatása, koordinációja, közvetítése, újabb támogatási lehetőségek feltárása, generálása
  • tartalmi és módszertani hub: tudásmegosztás és újabb programozás tanítási lehetőségek felkutatása, külföldi és hazai jógyakorlatok megosztása, új oktatási eszközök bemutatása

A beszélgetést követően a felek abban állapodtak meg, hogy rendszeresen egyeztetünk a jövőben is a programozás oktatásáról.