Felelősségteljes kutatás-fejlesztés és innováció az IKT szektorban

2018.08.17

Míg a CSR-t (Corporate Social Responsibility) egyre több vállalkozás tartja fontosnak, dolgoz ki dedikált stratégiát és valósít meg tevékenységeket, addig az RRI (Responsible Research and Innovation – felelősségteljes kutatás-fejlesztés és innováció) a legtöbb kutatás-fejlesztéssel és innovációval foglalkozó szervezet számára még valószínűleg ismeretlen fogalom, vagy mindössze egy, néhány Európai Uniós pályázat során kitöltendő űrlap, amelyen pl. etikai kérdéseket feszeget a pályázat kiírója.

HubIT - Felelősségteljes kutatás-fejlesztés és innováció

Az Európai Unió egyre nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy az általa támogatott IKT pályázatok RRI kompatibilisek legyenek, azaz a digitális technológiákat integráló innovációk során már a tervezés korai (kezdeti) fázisától a társadalom megfelelő bevonásával és a társadalomra való megfelelő tekintettel történjen a fejlesztés. Ehhez járul hozzá az IVSZ közreműködésével megvalósuló HubIT projekt, amelynek célja, hogy az érintett szervezetek figyelmét felhívja az RRI megközelítésre, tudatosítsa, hogy az RRI koncepció alkalmazása a fejlesztés és innováció társadalmi elfogadásában kulcsszerepet tölthet be, végül pedig igyekszik hozzájárulni, hogy minél több IKT projekt legyen RRI kompatibilis, amelyekhez különböző eszközöket is biztosít. A projekt eredményeként a vállalkozások számára tíz különböző „eszköz” fog rendelkezésre állni, amelyek segítenek eligazodni az RRI koncepcióban és megfelelni ennek az új elvárásnak. A projekt részeként szervezett rendezvények a tudástranszferen túl számos esetben networking célt is szolgálnak.

A projekt hírleveleiben tájékozódhatsz a legaktuálisabb tevékenységeekről, a HubIT koncepcióról és arról, hogy az érdeklődő szervezetek hogyan tudnak csatlakozni az ingyenes aktivitásokhoz.