Dedikált intézményrendszerrel halad az MI stratégia megvalósítása

2020.12.02

Az MI Koalíció IV. plenáris ülésén a küszöbön álló feladatok felvázolása mellett az MI Nemzeti Lab hivatalos megnyitójára, illetve a vezető testületi tisztújítására is sor került, ahol az elnökség tagjai közül a szakmai szervezetek képviseletére Vinnai Balázst, az IVSZ elnökét választották.

MI Koalíció IV. plenáris ülés 2020

Az MI Stratégia megvalósítási szakasza új lehetőségeket biztosít a tagság számára a proaktív részvételére, és továbbra is az alulról építkezés fogja jellemezni a munkát, ha lehet, még az eddiginél is gyakorlatiasabb szemléletmód mellett – hangzott el az MI Koalíció IV. plenáris ülésén, amelyet a járványhelyzetre való tekintettel virtuális formában rendeztek meg.

A járvány szülte kényszerhelyzet jótékonyan hatott a magyar kreativitásra, mintegy „kreatív kényszerpályára” szorítva az országot. A magyar Kormány idejekorán felismerte az adatalapú gazdaság irányába való globális szintű elmozdulást, ezért vált égetően szükségessé az MI Koalíció megalapítása két évvel ezelőtt. Ezzel egy példaértékű közös gondolkodás indult el, amely a szakma és a közigazgatás közötti két irányú konstruktív kommunikációban öltött testet, emlékezett köszöntőjében Dr. Solymár Károly Balázs digitalizációért felelős helyettes államtitkár, aki egyben az MI alapkutatásokat irányító MI Nemzeti Labot is megnyitotta.

A december elsejével indult MI Kihívás „Bevezetés a Mesterséges Intelligencia világába” címmel az az ELTE szakemberei által kidolgozott online alapozó kurzus, amely az MI technológia által kínált gyakorlati előnyökre világít rá. Dr. Solymár Károly Balázs digitalizációért felelős helyettes államtitkár az első tesztelők között teljesítette a kihívást, és mindenkit arra biztatott, hogy kövesse példáját.

A Mesterséges Intelligencia Stratégiával sikerült egy nemzeti minimumot elérni, ami közpolitikai szinten párját ritkítja – kezdte előadását Dr. Gál András Levente, aki a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség vezetőjeként kiemelte, hogy a NAVÜ a világon az első olyan szerv, amely kifejezetten az adatvagyon hasznosítását kapta feladatul. A DJP szakmai vezetője jelezte, hogy tavaszra már összeállhat az a jogszabály csomag, amelynek segítségével a nemzetközi porondon is képviselni tudjuk saját érdekeinket a digitális szuverenitás jegyében. Mivel a digitalizációt a profit hajtja, úgy kell kitalálni az adatgazdaságot, hogy minden szereplő megtalálja, amiért érdemes részt vennie benne – zárta gondolatait a szakember.

Az MI Stratégia megvalósítása MI Koalíciós berkekben a „MIK 2.0” név alatt vált ismertté, amelynek keretében újult erővel indulhat el a tervezés időszakából már megszokott szakmai diskurzus – mutatott rá prezentációjában Jakab Roland elnök.

Ha van adat, lehet MI-t fejleszteni, mégpedig koordináltan és hatékonyan. Ez egyrészt azt jelenti, hogy jól szervezett, szinergiákra építő technológiai kutatásokra van szükség, másrészt pedig valós problémákon dolgozunk, ahol a transzformatív programok jelzik a legfontosabb felhasználási eseteket

– mondta el Jakab Roland, majd hozzátette: a MIK-en belül a céges szemlélet érvényesül, azaz minden kezdeményezésben az üzleti és személyi ambíciók elősegítése élvez prioritást, ami végül össztársadalmi haszonnal párosul.

Boa László szakmai vezető előrevetítette, hogy a MIK munkájában továbbra is az alulról építkezés lesz jellemző.

Van egy kotta, amely alapján elkezdünk gondolkozni, de hogy milyen projektekben ölt ez testet, ez csak rajtunk múlni. Konkrét felhasználási eseteken kezdünk el gondolkozni, tudnunk kell életszerű szituációkat definiálni, és mindenki ennek alapján láthatja majd, hogyan tud bekapcsolódni a munkába

– jelentette ki a szakember. Egy átfogó proaktív gondolkodásmód vezethet sikerre, illetve mindenki sokat vár az MI Kihívástól is, amely remek alkalom arra, hogy tudatosítsuk magunkban: ne elszenvedői, hanem kihasználói legyünk a technológiának.

A hivatalosan az ülésen megnyitott MI Nemzeti Lab képviseletében Benczúr András elmondta, hogy hat alapkutatási alprojekten fognak dolgozni, úgy mint az MI elméleti alapjai, a természetes nyelvfeldolgozás, az egészségügyi alkalmazások, a gépi látás, az IoT, valamint a személyes adatok témaköre. Emellett kiemelten kezelik a nemzetközi kapcsolatépítés kérdését, hiszen a cél a hálózatosodás és az intézmények közötti együttműködés elősegítése.

Az MI Koalíció szokásos vezető testületi tisztújítására is sor került. Az elnökség tagjai közül Böszörményi-Nagy Gergely és Laufer Tamás helyére a startupok képviseletében Skultéty Tamás, míg a szakmai szervezetek képviseletében Vinnai Balázs személyére érkezett jelölés, akiket meg is választottak új pozíciójukra. Az elnökség többi tagjának mandátumát egy évvel meghosszabbították, így az említett új tagokon kívül a következők kaptak újfent bizalmat: Jakab Roland (elnök), valamint Charaf Hassan, Solymár Károly Balázs, Kishonti László, Hetényi Márk és Parragh László.

MI Koalíció IV. plenáris ülés 2020

Az ülés záró eseményeként 52 szakember részesült elismerő oklevélben az MI Stratégia megalkotásában végzett kiemelkedő munkájáért.

A teljes cikket itt olvashatod.