A digitális gazdaság napjainkban már nem különül el a hagyományos értelemben vett gazdaságtól. Az egyes szakmák, mesterségek a digitális technológiák nyújtotta lehetőségeknek köszönhetően reneszánszukat élik. Egyre gyorsuló ütemben új, főként digitális technológiákra épülő szakmák jelennek meg, miközben a hagyományos mesterségek is átalakulnak, fejlődnek a jelen kor vívmányainak, technológiai fejlődésének köszönhetően.

Cseresnyés Péter, államtitkár

Cseresnyés Péter - munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár, Forrás: kormany.hu

A változás folyamata együtt jár a munkaerő-piaci igények változásával és átalakulásával is, melynek egyik legfőbb mozgatója a hatékonyság növekedés. Ennek megfelelően az IVSZ célja az informatika, az informatikai ismeretek és képességek elterjesztésének elősegítése a hazai ipar és társadalom fejlődésének elősegítése a versenyképesség megőrzésének érdekében. A megfelelő, piaci elvárásokat is teljesítő szakemberkínálat hiánya az informatika területén az ágazat legjelentősebb problémája és a fejlődés legnagyobb gátja. A szakemberek képzésének, továbbképzésének fejlesztésére az IVSZ kiemelten fejlesztendő területként tekint, ezáltal elkötelezett az informatikai képzések, piaci igények figyelembevételével történő fejlesztése iránt.

Az IVSZ 2015. novemberében egyeztetést kezdeményezett a Nemzetgazdasági Minisztérium, Munkaerőpiacért és képzésért felelős Államtitkárával. Cseresnyés Péter államtitkár úr személyesen fogadta az IVSZ képviselőit. Az egyeztetésen megállapodás született arról, hogy az IVSZ megfogalmazza javaslatait az informatikai szakképzés rendszerének átalakítására vonatkozóan. A megbeszélést követően a piaci szereplőkkel egyeztetett, átalakításra tett javaslatok írásban is megfogalmazásra kerültek, melyeket a kormány ezen területért felelős képviselői nyitottan fogadtak és elindították a szakmai konzultációt az IVSZ által felvetett kérdésekről.

Az IVSZ az alábbi főbb témakörökre vonatkozóan nyújtott be szakmai javaslatot Államtitkár úr részére:

  • Szakmaszerkezet átalakítása
  • OKJ felülvizsgálat
  • Gyakorlati képzések megszervezése
  • A nem informatikai képzések, szakmai informatikai tartalommal való kiegészítése
  • Az informatikai képzésekhez egyenlő esélyekkel történő hozzáférésének megteremtése

Az IVSZ megfogalmazott konkrét javaslatok itt, az NGM válasza pedig itt olvasható.