Közvetlen brüsszeli források

Horizont 2020

A Horizont 2020 az Unió kutatás-fejlesztési és innovációs politikája 2014-2020 év között. A program minden eddiginél nagyobb, közel 79 milliárd eurós költségvetéssel gazdálkodik. A program a kontinens globális versenyképességének növelését célzó Európa 2020 stratégia „Innovatív Unió” elnevezésű kiemelt kezdeményezésének egyik alappillére.

Három kezdeményezést (FP – Kutatási Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogram; CIP – Versenyképességi és Innovációs Keretprogram; EIT – Európai Innovációs és Technológiai Intézet) foglal magában és a korábbi keretprogramoknál egyszerűbb adminisztrációt, valamint új, innováció-orientált szemléletet vezet be. A Horizont 2020 program kiválósági alapon, nemzetközi versenyben, közvetlenül Brüsszelből elnyerhető pályázati forrásokat jelent, vagyis a rendelkezésre álló pénzügyi keretből mindegyik tagállam annyit hasznosít, amennyire képes: a pályázatok brüsszeli elbírálásánál döntő szempont a kiválóság, a magas szakmai szintű és jól menedzselt konzorcium, illetve az uniós szinten is mérhető hatás.

 • a program kiemelt célja, hogy a tudományos áttörésekből üzleti lehetőségeket biztosító innovatív termékek és szolgáltatások születhessenek, ezért a kutatástól a piaci hasznosításig terjedően az innovációs lánc minden szakaszához támogatást nyújt;
 • a hangsúlyt a társadalmi kihívások kezelésére és az Európai Unió társadalmát érintő problémák megoldására helyezik (pl. egészségügy, energia, közlekedés területein);
 • egyszerűsítik az adminisztratív szabályokat és eljárásokat, áttekinthetőbbé teszik a finanszírozási rendszert, gyorsítják a szerződéskötést, a pályáztatás szinte teljes mértékben elektronikus úton történik;
 • a program kiemelten kezeli a kis- és középvállalkozói szektort: a Horizont 2020 program egyik fontos újdonsága, hogy a kkv-k támogatására új eszközt vezet be az Európai Bizottság, amely az innovációs lánc teljes folyamatában – az ötlettől a piaci bevezetésig – végigkíséri a kkv-kat. Egy-egy vállalkozás önállóan is pályázhat a kiírásokra, míg korábban ez csak nemzetközi konzorciumokban volt lehetséges.

A Horizont 2020 program szerkezete három pillérre épül:

horizont2020-program-szerkezete

EUROSTARS

Mi az a EUROSTARS2 program?

A EUROSTARS2 az EUREKA tagállamok és az Európai Bizottság közös programja, amely az innovatív, jelentős növekedési potenciállal rendelkező, K+F tevékenységet végző, kis- és középvállalkozások támogatását tűzte ki célul a 2014-2020 közti időszakban.  A program a 2007-2013 között futó rendkívül sikeres EUROSTARS program folytatása.

A program minden technológiai terület felé nyitott, olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek legalább két különböző, a EUROSTARS programhoz csatlakozott államban  működő független intézmény (kis-és középvállalkozás, nagyvállalat, felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, non-profit intézmény) együttműködésében valósulnak meg és amelyek eredményeként innovatív termék, eljárás, szolgáltatás jön létre és ezek piaci hasznosítása a projekt lezárását követő két éven belül megkezdődik.

Kiknek szól?

A EUROSTARS program, elsősorban olyan jelentős növekedési potenciállal rendelkező vállalatoknak kíván könnyen elérhető támogatást biztosítani, amelyek az EU meghatározása alapján kutató-fejlesztő kis- és középvállalkozásnak minősülnek. Ebbe a kategóriába olyan – az EU kis- és középvállalatokról szóló definíciójának megfelelő – KKV-k tartoznak, amelyek éves forgalmuk legalább 10%-t kutatás-fejlesztésre fordítják, vagy teljes állású alkalmazottaik 10%-a kutató-fejlesztő tevékenységet folytat.

A EUROSTARS-projektek vezetését a kutató-fejlesztő KKV-nak kell vállalnia és emellett minimum egy másik EUROSTARS tagállamban működő intézményt (kis- és középvállalkozás, nagyvállalat, felsőoktatási intézmény, kutatóintézet) is be kell vonnia annak megvalósításába. A projekt összköltségének 50%-át a kutató-fejlesztő KKV-knak kell viselniük.

Mik a EUROSTARS program előnyei?

 • Nemzetközi konzorcium
 • A projektek bíráltatását nemzetközi független értékelő panel végzi
 • Piacszemléletű projektek
 • Bottom-up megközelítés – bármely technológiai területen lehet projektet indítani
 • Egyszerű adminisztráció, könnyen kitölthető pályázati űrlap
 • Harmonizált pályázati kiírások a résztvevő országokban
 • A projektek finanszírozását a résztvevő országok pénzügyi kötelezettségvállalása biztosítja olyan módon, hogy minden tagállam saját nemzeti résztvevőit támogatja
 • Gyors támogatási döntés, a projektek beadási határidejét követő 14 héten belül
 • Az Európai Bizottság pénzügyi hozzájárulása a projektekhez

 

Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (COSME)

A COSME az Európai Uniónak a vállalkozások és a KKV-k versenyképességét segítő programja, amely 2014–2020 között mintegy 2,3 milliárd euró költségvetéssel rendelkezik.

A program négy területeken segíti elő a kkv-k működését:

1. KKV-k forráshoz jutásának javítása

A program egyik fő célja az, hogy különböző életszakaszaikban megkönnyítse a kkv-k finanszírozáshoz jutását: a hitelgarancia-eszközzel a program garanciákat és viszontgaranciákat biztosít a pénzügyi intézményeknek, hogy több kölcsönt és lízinget tudjanak nyújtani a kkv-knak. A növekedést szolgáló tőkefinanszírozási eszköz révén a program – többnyire terjeszkedő és növekedő életszakaszukban járó – kkv-kba fektető tőkealapoknak fog kockázati tőkét biztosítani.

 

2. Piacra jutás elősegítése

A program finanszírozza az Európai Vállalkozási Hálózatot (Enterprise Europe Network), amely több mint 50 országban – köztük Magyarországon is – támogatja a kkv-kat üzleti és technológiai partnerek megtalálásában, az uniós jogszabályok megértésében és uniós finanszírozás elnyerésében. A COSME további, kifejezetten a vállalkozások fejlődését szolgáló eszközök működését is fedezi, mint például az „Európa Önökért” vállalkozási, és a „Kkv-k nemzetköziesedését támogató” portált (SME Internationalisation Portal). Továbbá finanszírozza az ASEAN, a MERCOSUR és Kína szellemitulajdon-jogi kkv-ügyfélszolgálatát, valamint az EU–Japán Ipari Együttműködési Központot is.

 

3. Versenyképesség számára kedvező környezet létrehozása

A program a vállalkozások – különösen a kkv-k – működési környezetének keretfeltételeit javító intézkedéseket is támogat, amelyek a fölösleges bürokratikus és szabályozási terheket kívánják csökkenteni. Ilyen intézkedés például az uniós jog kkv-kra gyakorolt hatásának mérése, az intelligens és vállalkozásbarát szabályozás kialakítása.

A COSME piaci potenciállal rendelkező versenyképes iparágak létrejöttét is támogatja azáltal, hogy a kkv-knak segít új üzleti modellek alkalmazásában és új értékláncokba való beépülésben. A nagy növekedési potenciállal bíró ágazatokban – például az idegenforgalomban – a program kiegészíti a tagállamok intézkedéseit. A program elősegíti világszínvonalú klaszterek kiépülését is.

 

4. Vállalkozói készség előmozdítása

A „Vállalkozás 2020” cselekvési terv megvalósulását is támogatja a COSME: például a mobilitási cserék, bevált gyakorlatok terjesztése és kísérleti projektek különféle területeken (pl. vállalkozói készségek oktatása, mentorálás stb.).

A program által finanszírozott „Erasmus fiatal vállalkozóknak” csereprogram célja, hogy az új és leendő vállalkozók 1–6 hónapig egy másik országban egy tapasztalt vállalkozó mellett dolgozva új olyan készségeket szerezzenek.