2017. 06. 08.

Az IVSZ Agrárinformatikai Munkacsoport, az Agárinformatikai Klaszter tagjaival közösen Gödöllőn, a Szent István Egyetemen tartotta idei második munkacsoport ülését. A munkacsoport és a klaszter tagjait Magyar Ferenc a SZIE Stratégiai és koordinációs főigazgatója, az Agrárinformatikai Klaszter alelnöke, valamint Dr. Szabó István a SZIE Nemzetközi és külkapcsolati rektorhelyettese, az Agrárinformatikai Klaszter Főtitkára hívta meg, hogy megismerhessék a SZIE agrárinformatika területén végezett munkáját és tervezett tevékenységeit. A megbeszélésen 38 szakember vett részt.

Elsőként Varga Péter a munkacsoport vezetője számolt be a Digitális Agrárstratégiai és a Digitális Jólét Program 2.0 helyzetéről. Az elfogadás előtt álló Kormányhatározatról és várható eredményekről. Kiemelte, hogy a munkacsoportra és a klaszter tagjaira a DJP 2.0 tervei alapján nagy munka vár a nyáron és ősszel.

A második részben Dr. Szabó István egyetemi tanár, rektorhelyettes mutatta be a Agrárinformatikai Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ(AgIT FIEK) terveit, a benyújtott és elnyert pályázatot és annak előzményeit. A rektorhelyettes kifejtette, hogy a hazai mezőgazdaságnak nagy tartalékai vannak, az élelmiszer-gazdaság által elért nettó hozzáadott érték területén nem érjük el az EU 27 országok átlagát. Változásra van szükség, ami egyben technológiai fejlődést is jelent. A termelékenység, hatékonyság növelése elkerülhetetlen. Kevesebb munkavállaló áll rendelkezésre, nagyobb volumen termelés szükséges, környezettudatos módon. Az eddigi Iparszerű Termelési Rendszer (IPS) fel kell, hogy váltsa a Digitális Termelési Rendszer (DPS), amihez intelligens fejlesztés szükséges.

A SZIE az oktatás és a kutatás területén felismerte az AgIT FIEK hiányát: „Hiányzik az a kristályosodási középpont, amely gazdája lehet egy ilyen folyamatnak”. Az AgIT FIEK célkitűzése a mezőgazdaság versenyképességének javítása IT rendszerszintű technológiák integrációjával. Elsődlegesen négy szakmai területre fókuszál:

 • a fedélzeti informatikai hálózatok minőségének javítása (kompatibilitás, konformitás) és mennyiségének növelése (olyan eszközök „digitalizálása” amelyek hagyományosan nem rendelkeznek ilyen technológiával,
 • digitális termelési rendszer (DPS) kidolgozása, új IT alapú agrármechatronikai rendszerek fejlesztése, rendszerintegráció,
 • adatgyűjtés és korszerű algoritmusokra (gépi tanulás, MI, „bigdata”) alapú feldolgozással,
 • FIEK infrastruktúra fejlesztése, kutatási, oktatási tér kialakítása.

Az AgIT FIEK céljait több eszköz, szolgáltatás megvalósításával szeretné elérni:

 • ISOBUS laboratórium a mezőgazdasági gépek fedélzeti IT technológiáinak tesztelésére és fejlesztésére, kompatibilitási problémák kiküszöbölésére. A laboratórium csatlakozhat az európai EAF alapítvány hálózatához és szolgáltatásaival megfelel a nemzetközi standardoknak.
 • AgIT FIEK laboratórium épület kialakítása új beruházásként a SZIE területén Gödöllőn (környezetbarát megoldásokkal, megújuló energetikai alkalmazásokkal, laboratóriumi felszerelésekkel).
 • Módszertani fejlesztések, termesztésre hatással bíró jelentősebb környezeti paraméterek regisztrálása újszerű szenzortechnikával és mérési modellek alkalmazásával, különösen a talajnedvesség-állapotmező felvételére. Szenzortechnikai laboratórium felállítása.
 • Mesterséges intelligencia, illetve gépi tanulás (neurális háló, evolúciós algoritmusok) alkalmazása (algoritmus könyvtár létrehozása) mezőgazdasági folyamatok döntési folyamatainak automatizálására, szabályozására. Adatok új típusú felhasználásának módszertani kidolgozása „bigdata” rendszerű adattudományi elemzésekkel.
 • Ember-gép kapcsolat elemzésére alkalmas vizsgálati módszertan és eszközrendszer kialakítása ergonómiai és munkaminőségi feladatok elvégzésére.
 • Rendszerintegráció a meglévő és kifejlesztésre kerülő informatikai alrendszerek összekapcsolására, „digitális termelési rendszer” kereteinek (modell) kialakítása.

A rektorhelyettes elmondta, hogy az AgIT FIEK szolgálatásai külső szervezetek, vállalkozások számára is elérhetők, „open lab” formában. Informatikai vállalkozások is igénybe veheti saját fejlesztéseikhez, teszteléshez. A lehetőségről az IVSZ tagjai tájékoztatást kapnak a munkacsoporton keresztül.

Az ülés harmadik részében Juhász Anikó az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) főigazgatója számolt be az EU releváns, DAS-t érintő nemzetközi eseményeiről és lehetőségeiről:

 • SCAR – AKIS SWG ülés - Bonn 2017.05.30-31
 • SCAR – AKIS SWG- bemutató
 • EIP – Data sharingseminar – Pozsony- 2017.04.04-05.
 • EIP – DIH Conference, Kilkenny 04.04-05.

Az érdeklődők azAKI munkatársainak részletes beszámolóját elérhetik a munkacsoporton keresztül. A következő időszakban az AgriInnovation Summit keretében, Liszabonban (2017.10.11-12.) bemutatkozási lehetőség is lesz, amelyre az AKI várja a jelentkezőket:

 • Key notespeaker javaslat (június 6-ig)
 • Start-up Showcase jelentkezés nyitva június 16-ig

A rendezvények mellett bemutatta az elérhető pályázati lehetőségeket is:

Horizontális tematika lett a digitalizáció, több konstrukció is támogatja (RUR–2; RUR–12; RUR–13; RUR–14; RUR–15; RUR–16). 2018-ban 4 kiírás, 2019-ben 1 kiírás, 2020-ben 1 kiírás várható. A RUR–14 DIH konstrukció eredményei a KAP szakpolitikába épülhetnek.

H2020 SC2-ben várhatóan 4 digitális kiírás lesz 2018 február 13-ig – el lehet kezdeni konzorciumot építeni:

 • RUR-02-2018: Socio-economic impacts of digitisation of agriculture and rural areas
 • DT-RUR-14-2018: ICT Innovation for agriculture – Digital Innovation Hubs for Agriculture
 • RUR-15-2018: Enabling the farm advisor community to prepare farmers for the digital age
 • RUR-16-2018: Digital solutions and e-tools to modernise the CAP

Az elhangzott előadásokat mellékeljük.