Meghívó

Tisztelt IVSZ Tag!

Tisztelettel meghívjuk Önt az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségének 2019. évi rendkívüli Közgyűlésére, amelyet 2019. augusztus 29.-én (csütörtök) 14.00 – 15.00 óra között tartunk a mellékelt napirend szerint az IVSZ Irodában (1039 Budapest Wesselényi utca 16.).

A Közgyűlésen való részvételhez augusztus 28-ig szíveskedjen regisztrálni.

A napirendet ide kattintva találja.

Tájékoztatjuk a tisztelt Tagot, hogy amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, a megismételt Közgyűlésre a hatályos Alapszabály VII. fejezet 10. § (1) bekezdése alapján az eredeti Közgyűlésre meghirdetett azonos napirenddel, azonos napon az eredeti időponthoz képest fél órával későbbi időpontban kerül sor. A megismételt Közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Tagot, hogy az Alapszabály VII. fejezet 11. § (10) bekezdése szerint a Közgyűlésen szavazati joggal az a Tag rendelkezik, aki a Tagdíj szabályzatban foglaltak szerinti tagdíj fizetési kötelezettségének eleget tett és nincs hátraléka.

A rendkívüli Közgyűlés háttéranyagai – a felkészülést, illetve a Közgyűlés programjának, napirendjének lebonyolítását megkönnyítendő – az IVSZ weboldalán érhetőek el, továbbá a dokumentumok a Szövetség irodájában megtekintés céljából rendelkezésre állnak.

Kérjük a tisztelt Tagot, hogy részvételével és aktív közreműködésével járuljon hozzá a Közgyűlés, és ezáltal a Szövetség működésének sikerességéhez.

Közgyűlésen való megjelenésére feltétlenül számítunk! Regisztrálni ide kattintva tud.

Amennyiben a Közgyűlésen személyesen nem tud részt venni, abban az esetben kérjük, delegálja megbízott munkatársát (meghatalmazás ide kattintva tölthető le). A Közgyűlésen csak az IVSZ tagvállalatok hivatalos képviselői, vagy az általuk megbízott, meghatalmazott személy szavazhat.  Egy tagvállalat részéről természetesen többen is jelen lehetnek, szavazati joggal azonban csak egy személy rendelkezik.

Üdvözlettel,

Laufer Tamás, elnök