PSD2 – Regulatory Sandbox (RSB)

A Regulatory Sandbox definíciója

 • A tagállami hatósági felügyelet szervezésében és irányításával,
 • Új pénzpiaci innovatív termék, szolgáltatás, üzleti modell, elszámolási mechanizmus
 • Éles tesztelését segíti elő
 • Piaci viszonyok között, valós ügyfeleken,
 • Megfelelő fogyasztóvédelemmel,
 • Rugalmas szabályozási háttérrel ,
 • Biztonságosan: a szolgáltatóra nézve is jogkövetkezmény nélkül.

 

Az Európai Parlament hozzáállása

 • május: Európai Parlament 13 oldalas nyilatkozata
 • RSB-vel kapcsolatos ajánlások:
  • Mielőbb el kell indítani minden tagállamban a Regulatory Sandbox intézményét.
  • A tagállami hatóságok legyenek proaktívak és előrelátók az új belépőkkel és a régi szereplőkkel egyaránt.
  • Teremtsék meg a dialógust a piaci szereplőkkel.
  • Növelje a hatóság a saját technológiai szakértelmét is.
  • A tagállami hatóságok dolgozzanak össze egymással egy megfelelő Fintech technológiára alkalmas „stress-testing” eszköztár kialakításában, amelyekkel a kockázatokat monitoringolni, csökkenteni lehet.

 

RSB céljai, előnyei

 • Jogi bizonytalanságok csökkentése.
 • A „tesztelés-tanulás” megközelítés alkalmazása.
 • Alacsonyabb bevezetési költség az új termékekre vonatkozóan.
 • Gyorsabb eljárás, mint szabályozás idegen termék normál bevezetése.
 • Nem kell minden jogszabálynak megfelelni,konzekvenciáknélkül tesztelhetnek, sikertelen tesztelés esetén sincs következmény .
 • A Felügyelet és az Innovátor közötti Dialógus által új szabályok kialakítása az új termékekre, üzleti modellekre.
 • A befektetők hozzáférésének növelése.

 

RSB jellemzői

 • Előre rögzített korlátozások beépítése az intézménybe: Meghatározott limitek: ügyfelek számában, vállalható kockázat nagyságában, stb…). Kivételeket előre fixálni kell.
 • Supervisor bevonása a kommunikációba,tesztelésbe.
 • Egyéni tanácsadás az Innovátor részére: A Felügyelet megvizsgálja a tesztelendő termék kapcsán a megfelelőséget, hiányokat, minimálisan releváns szabályokat.
 • Szükség esetén mentességet ad vagy módosítja az aktuális szabályokat ahhoz, hogy tesztelhető legyen a termék. – akár túlzott nehézkedés miatt is módosíthat, de az alapvető törvényességet be kell tartani.

 

RSB-UK folyamata – I.

RSB-UK folyamata – I.

  

RSB eligibility criteria – UK

 • The firm is in scope
 • The idea is a genuine innovation
 • There is a consumer benefit
 • There is a need for sandbox, including which tool and why
 • The firm is ready for testing

 

RSB eligibility criteria – AU-NSW

 • Impact: showing potential to create significant economic, social and environmental benefits
 • Readiness: ready to be implemented – NO idea phase
 • NSW Regulations are the primary barrier. – (23 August  2017: kifejezetten liszensz nélküli FinTech cégeket kerestek a programba)
 • Solution or idea? – need to have a solution, not the final version, but Minimal Viable Product
 • Clearly identify the regulations /why they are a barrier to you delivering your innovation

 

RSB-UK folyamata – II.

RSB-UK folyamata – II. 

RSB UK: első cégek a teszten

 • 1. csoport: 2016.JÚL jelentkezés – teszt befejezése 2017.MÁJ.
  • 69 cégből 23 fogadta el a feltételekt/választottak ki
  • 18 jutott el és fejezte be a tesztelést
  • A Felügyelet várja a cégek javaslatait, terveit a piacra lépéssel, normál üzemeléssel kapcsolatban
  • A Felügyelet részéről folyamatba van a szükséges engedélyek kiadása és szabályozási rendszer módosítása
 • 2. csoport: 2017. JAN jelentkezés – teszt befejezése 2017.NOV.
  • 77 cég jelentkezett – 31 megfelelt a kritériumoknak
  • 24 cég indulhat a teszteléssel
 • 3. csoport: 2017. JÚN jelentkezés lezárva – teszt indítása 2017 NOV,teszt befejezése 2018. MÁJ

 

Hol tart az MNB?
MNB kérdőív 2017. június + szept.

Kérdések:

 • Milyen típusú FinTech újításokat alkalmaz/tesztel jelenleg, illetve milyen típusokat tart kivitelezhetőnek az elkövetkező 5 évben? Ezek közül melyiknél szembesül szabályozási akadállyal?
 • Az Ön cége szerint mennyire támogató a jelenlegi Európai uniós jogszabályi környezet a FinTech újítások adaptációjával kapcsolatban?
 • Az Ön cége szerint mennyire támogató a jelenlegi hazai jogszabályi környezet a FinTech újítások adaptációjával kapcsolatban?
 • Milyen típusú FinTech újításokat tesztelne egy regulatory sandboxban/ Innovation Hub keretében?
 • A következő megoldások mennyiben segítenék a FinTech innovációk mihamarabbi piacra kerülését? Értékelje őket egyenként!
  • a szabályozók és a felügyeleti hatóságok aktív bevonása a különböző piaci szereplők (főleg bankok) és az új belépők közötti verseny vagy együttműködés előmozdítása érdekében
  • Innovation Hub bevezetése (az Innovation Hub egy olyan, a szabályozó és a felügyelő hatóság által biztosított platform, ahol a fintech cégek iránymutatást kaphatnak a jogszabályok alkalmazásával kapcsolatban, illetve egy közös fórumot teremt a résztvevő cégeknek is.)
  • egy ún. „regulatory sandbox” keretrendszer kialakítása
  • teljeskörű információs portál felállítása