PSD2 – Mérföldkövek

A következő időszakban „PSD2” név alatt fogjuk összefoglalni azokat a híreket, eseményeket, szabályokat, EU direktívákat, amely a pénzügyi szektor digitális átalakításával bármilyen szempontból összefüggésben van vagy a későbbiekben összefüggésben lehet. Tehát a PSD2 alprojekt nem kizárólag a payment services directive 2015/2366 (PSD 2)  közlését és értelmezését tűzte ki célul, amely a teljes szabályozási keretrendszernek csupán az egyik irányelve – bár kétség kívül a legtöbb figyelmet kapta és a legjelentősebb változást hozhatja – hanem ennél tágabb értelemben foglalkozik a banki és biztosítási piac radikálisan módosuló egyéb területeivel. A későbbiekben segítségül fogjuk hívni azokat a magyar és nemzetközi weboldalakat is, ahol hozzáértő szakemberek folyamatosan tájékoztatják az érdeklődőket a téma legújabb híreiről.

Ahogy az elnevezésből következtethető, évekkel ezelőtt már volt egy PSD1 iránymutatás, amelyről szintén szót ejtünk (2007-i évi PSD1: payment services directive 2007/64/EC) és amelynek egyes elemeit a Magyar Nemzeti Bank már hatályba is léptette.

Az Európai Bizottság 2015 májusában indította útjára az Európai digitális egységes piaci stratégiát a digitális infrastruktúrák támogatása, a digitális javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása és a technológiai fejlődést elősegítő szabályok megalkotása érdekében. Három fő elv érvényesül a szabályozásban:

 • a szabályozásnak technológiasemlegesnekkell lennie annak érdekében, hogy ugyanazon tevékenységre ugyanaz az előírás vonatkozzon, függetlenül attól, hogy a szolgáltatás nyújtására milyen módon kerül sor;
 • a szabályozásnak arányosnak kell lennie, azaz figyelembe kell vennie például az érintett piaci szereplők üzleti modelljét, méretét, rendszerszintű jelentőségét;
 • a szabályozásnak transzparensnekkell lennie, azaz a fogyasztók és vállalkozások számára úgy kell előnyöket biztosítania, hogy egyúttal a kockázatok (pl. piaci visszaélés, rendszerkockázat, cyber biztonság) kizárásáról is gondoskodik.

Az Európai kodifikációs munka még koránt sem ért véget, több bizottság és munkacsoport  (EU szakbizottságai, EBA  (Európai Bankfelügyelet), OBWG (Open Banking Working Group), OBIE (Open Banking Implementation Entity), Preta,stb…)  is dolgozik egymással párhuzamosan a keretrendszer kialakításán.

További érdekes szakasz lesz a direktívák „belföldiesítésének” folyamata, az egyes tagállamok jogalkotási sebessége illetve a tagállamok Bankfelügyeleteinek engedélyezési eljárásai.

Mielőbb el kell indítani minden tagállamban a Regulatory Sandbox intézményét, amely egyes új banki digitális termékek és technológhiák éles  tesztelését segíti elő rugalmas szabályozási háttérrel , piaci viszonyok között, valós ügyfeleken, biztonságosan.

Szabályozási oldalon az alábbi események történtek eddig: (2017. szeptemberéig)

 • december –Fizetési szolgáltatások direktívájának (Payment Services Directive (PSD) végleges szövege megjelent az EU hivatalos kommunikációiban.
 • július – Az Európai Bizottság elindította a PSD újragondolását – PSD2
 • december – Fizetési szolgáltatások direktívájának második verziójának (PSD-2) végleges szövege megjelent az EU hivatalos kommunikációiban.
 • január– PSD2 hatályba lépett (payment services directive 2015/2366)
 • augusztus-október – EBA (European Banking Authority/Európai Bankfelügyelet) konzultáció indult a szabályozástechnikai sztenderdek (Regulatory Technical Standards (RTS)) és az erős ügyfél azonosítás (Strong Customer Authentication (SCA)) témakörében több száz piaci szereplő és hatóság részvételével.
 • május – Az Európai Parlament 13 oldalas állásfoglalása pénzügyi piac digitális fejlesztése mellett az elhúzódó belső egyeztetések hatására:
 • június – EBA kommunikálta végleges véleményét az Európai Bizottság felé az RTS és az SCA témakörében, több ponton nem ért egyet a Európai Banfelügyelet az Európai Bizottsággal.
 • 2017 március – Az Európai Bizottság konzultációt indított több száz piaci szereplő részvételével. A Bizottság közzétette a „FinTech: Versenyképesebb és innovatívabb európai pénzügyi szektor” című konzultációs dokumentumát, amellyel kapcsolatban 2017. június 15-ig várta a visszajelzéseket.
 • 2017 július – Megjelent a „FinTech: Versenyképesebb és innovatívabb európai pénzügyi szektor” című konzultációs dokumentumra beérkezett válaszok struktúrált összefoglalója, amelynél fontos kiemelni, hogy ez nem az Európai Bizottság véleményét tükrözi.

További mérföldkövek:

 • 2017 – Várjuk az Európai Bizottság végleges rendeletét a Szabályozástechnikai sztenderdekre (Regulatory Technical Standards (RTS)) és az erős ügyfél azonosításra (Strong Customer Authentication (SCA)) vonatkozóan.
 • Január 13. – PSD2 szolgáltatások indulása, az egyes tagállamok PSD2 indulásához szükséges jogszabályainak megszületése
 • 2018 Q4 – Szabályozástechnikai sztenderdekre (Regulatory Technical Standards (RTS)) és az erős ügyfél azonosításra (Strong Customer Authentication (SCA) vonatkozó szabályozás tervezett hatályba lépése – Azonban már most csúszásban van a kodifikációs folyamat – várható hatályba lépés inkább 2019 Q2.