Az Internet of Things koordinált fejlesztése és alkalmazásának elterjesztése Magyarországon

Előzetes megvalósíthatósági tanulmány

Az Internet of Things, vagyis dolgok internete az ipari forradalom következő, negyedik fázisa, a digitalizálódó világ paradigmaváltása. Az IoT a hétköznapi valóság színtereit és elemeit alakítja át strukturált, digitalizált modellekké, összekapcsolva tárgyakat, objektumokat, élőlényeket és gépeket, köszönhetően az elektronikai gyártástechnológia, fogyasztói piac és telekommunikáció fejlettségének.

 

A teljes tanulmány letöltése

Miért fontos hazánknak megértenie ezt a forradalmi változást?

Magyarország gazdasági-, társadalmi fejlődésének alapfeltétele a fejlődést finanszírozó versenyképes nemzetgazdaság megteremtése. A világ és az Európai Unió legfejlettebb országaihoz való felzárkózás a magyar politika és a gazdaság szereplőinek legnagyobb erőfeszítése ellenére, a lényegesen erősebb és összetettebb eszközrendszerrel rendelkező globális gazdasági szereplőkkel szembeni versenyhátrány miatt lassan halad, s számos területen szinte reménytelen.

Ebben a helyzetben rendkívüli fontossággal bír, hogy szellemi- és anyagi erőforrásainkat a gazdaság fejlesztésében olyan területekre koncentráljuk, amelyeken Magyarország hagyományosan sikeres, így kiemelkedő szellemi tőkével és tapasztalatokkal rendelkezik. Ilyen húzóágazatok a gyógyszeripar, járműipar, informatika, ahol a globális iparági ökoszisztémában hazánk fontos szerepet játszik, továbbá a mezőgazdaság, ahol Magyarország egyedülállóan kedvező feltételekkel rendelkezik. Ezeken belül különösen fontos az infokommunikáció területe, amelynek súlya és jelentősége a világgazdaságban hosszútávon és folyamatosan növekszik, és más ágazatok fejlődésére jelentős hatással van.

Az infokommunikáció legújabb, más termelőipari rendszerekkel való integrációt megvalósító fejlődési iránya, az Ipari Internet drámai hatékonyság és minőségjavulást eredményez a termelés minden területén. Az Ipari Internet a kezdeti fejlődési fázisban van, ezért ezen a területen való fejlődésünkben jelenleg nem kell jelentősebb versenyhátrányt leküzdenünk. Növeli az esélyeinket, hogy ne csak az infokommunikáció, hanem az Ipari Internet kapcsán elért eredmények révén más iparágakban is megerősödhessen a magyar nemzetgazdaság.

 

Mi az ipari internet?

Az Ipari Internet fő gondolata, hogy az informatika és a távközlés elmúlt évtizedekben kialakult megoldásait tömegesen és trendszerűen bevezessék a mindennapi élet számtalan területére, a családi életbe, az oktatásba, a kulturális szolgáltatásokba, a termelőiparba, és az egyéb műszaki, fizikai berendezéseket es folyamatokat”gépeket” használó rendszerekbe. Így pl. közlekedés, energetika, közművek, egészségügyi infrastruktúra es mezőgazdaság, azzal a céllal, hogy a korábbiaknál összehasonlíthatatlanul jobb tervezési, üzemeltetési, optimalizálási és karbantartási megoldásokat hozzanak létre. Az Ipari Internet önmagában nem cél, viszont egy szükséges eszköz az IoT elterjedéséhez, hatásnak a társadalomba való beágyazódásához.

 

Miért van esélyünk?

Hatékony IoT ipar alapja egyrészt a megfelelő informatikai és elektronikai szakemberbázis, másrészt olyan ágazati specializálódás mely innovatív szakemberek bevonásával lehetővé teszi az új diszruptív megoldások tervezését és gyakorlati megvalósítását.

Magyarországon az elektronikai ipar az önálló termelő iparágak közül a legnagyobb, hozzáadott értéke kimagasló, köszönhetően a kreatív magyar elmének, a nagy múltra visszatekintő formatervezési-, gyártástechnológiai gyakorlatnak. A magyar elektronika erős, annak ellenére, hogy fejlett elektronikai iparunk a II. Világháborúban szinte teljesen megsemmisült. A szocialista rendszerben újraépülő elektronikai ipar (Tungsram, MM, Videoton, Ganz,) jelentős volt, a rendszerváltás után pedig főként multinacionális gyárak jelentették a magyar elektronikai ipart fejlett technológiával, de többnyire innovációs, K+F tevékenység idetelepítése nélkül.

A magyar informatikai ipar az elmúlt időszakban bizonyította, hogy a kis és középvállalati szektorban is jelentős innovációs eredmények elérésére képes, melyet a külföldi befektetések növekvő értéke és száma mutat, például LogMeIn, Prezi, Ustream, Ind, Balabit és EvoPro.

Az IoT az ipari innováció és a kis- és középvállalatok hazai iparba való újra becsatornázásának kivételes kitörési pontja, a magyar elektronikai ipar újraalkotásának lehetősége. Ezen keresztül nemcsak a magyar elektronikai gyártás modernizálható, de a gyártástechnológiai fejlesztések, a tervezés és kreatív formatervezés és dizájnszektor is méltó helyére kerülhet. Egyaránt munkahelyek sokasága jön létre a nagy hozzáadott értékű, például mérnöki szinteken és nagyszámú munkahelyet képes adni a saját technológiát piacra vivő gyártás is.

 

Milyen lépéseket javaslunk?

Az Ipari Internet jelentősége megköveteli, hogy az azzal kapcsolatos stratégiaalkotásra gyors és határozott intézkedések szülessenek. Ennek első lépései a következők lehetnek:

  1. Az IoT-val kapcsolatos részletes nemzeti stratégia kidolgozása, a hazai adottságok szempontjából legelőnyösebb alkalmazási területek kijelölése, a fejlesztés humán és pénzügyi támogatási formáinak és feltételeinek áttekintése.
  2. Az EU 2014-2020 GINOP program keretében akadémiai és üzleti partnerek részvételével 2-3 – a stratégia alapján pilot IoT megvalósító projekt létrehozása melynek célja, hogy az alkalmazási terület K+F tevékenységét összefogva sikeres alkalmazások létrehozásával biztosítsa a gazdaságilag is mérhető haszon létrejöttét.
  3. Az IoT program hosszú távú sikerének feltétele Az erre irányuló képzési programok beindítása a szakemberek folyamatos és tömeges kibocsátása

 

A teljes tanulmány letöltése